Niższe ceny za wodę i ścieki od 1 maja 2017 roku

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2017 roku zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Spółki w ramach udzielonego zezwolenia przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni obowiązujące od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Zgodnie z uchwałą nr 7/2017 ZKZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 27 marca 2017 roku nowa cena łączna za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla ludności z terenu działania KZG jest niższa od aktualnie obowiązującej o 5 groszy.

Zarząd
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
24.04.2017 r.