Budujemy!

 

Spółka w ramach projektu z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej realizuje od ponad dwóch lat kontrakt pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” o wartości brutto 85 mln zł. Jest to największy i najdroższy  kontrakt realizowany w ramach projektu pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska), WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee Niemcy i Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki ze Szczecina.

Roboty wykonywane są zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Warunkami kontraktowymi FIDIC – „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”.

Wykonawca wykonuje roboty terminowo bez większych trudności, zgodnie z założonym harmonogramem, mimo panującej od ponad roku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakończenie realizacji zaplanowano na grudzień br.

Roboty wykonywane są przy utrzymaniu ciągłości pracy poszczególnych obiektów, co jest  dużym wyzwaniem zarówno dla Wykonawcy, jak i Spółki na tak strategicznym obiekcie dla miasta Gdyni i gmin ościennych.

Zakres rzeczowy kontraktu to rozbiórki, przebudowy obiektów ciągu przeróbki osadów, budowa 3 nowych zamkniętych komór fermentacji, budowa odsiarczalni i nowej pochodni biogazu, budowa pompowni tłuszczy i odcieków, budowa podczyszczalni wód poosadowych w zakresie usuwania azotu oraz budowa niezbędnych sieci między obiektami.

Do końca czerwca br. zakres rzeczowy został wykonany w ok. 80 %.

 

 

Powili dobiega końca budowa nowoczesnego laboratorium🔬
Przypomnijmy, w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 po prawie dwóch latach od rozpoczęcia budowy powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
W laboratorium znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie:
💧fizykochemii wody,
💧fizykochemii ścieków,
💧biologiczna,
💧instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej),
💧pracownia mikrobiologii wody
💧 punkt przyjmowania próbek.
Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2 zaprojektowany i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni mikrobiologii.
Wyposażenie badawcze pracowni stanowić będą urządzenia pracujące już w laboratoriach 👩‍🔬 PEWIK jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych meble, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki.
W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur. Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.
Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót 🚜👷‍♀️budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.
Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2021.
Koszt budowy to kwota 18,5 milionów zł netto.

Właśnie zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję na Wiczlinie. Wybudowana została nowa przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt inwestycji to kwota ponad 482 tys. zł. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Dla okolicznych mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni  oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”. Nie bez znaczenia jest też podniesienie walorów estetycznych otoczenia. Efekt widoczny gołym okiem.

 

Byliśmy na Wiczlinie – Niemotowie, aby przyjrzeć się pracom prowadzonym w ulicy Chwarznieńskiej. Realizacja tej inwestycji umożliwi kolejnym mieszkańcom przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowany termin zakończenia budowy to styczeń 2022 r. Koszt inwestycji 899 500,00 zł. netto.