Uwaga na oszustów!

W mieście pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK.

Kilku mieszkańców jednego z osiedli zgłosiło wizyty mężczyzn podającego się za pracownika PEWIK i legitymującego się fałszywym identyfikatorem.

Oświadcza, że musi wejść do mieszkania w celu pobrania próbek wody do badania.

Przynajmniej w jednym przypadku podczas pobytu w mieszkaniu mężczyzna dokonał kradzieży.

 

Ostrzegamy – Pracownicy PEWIK nie nigdy nie prowadzą żadnych badań, nie pobierają próbek wody ani żadnych opłat w mieszkaniach!

 

Zawsze można zadzwonić  na numer 58 66 87 311 i zapytać,  czy tego dnia planowana wizyta pracownika PEWIK.

 

Uwaga awaria wodociągu!

23.11.2020
Gdynia Obłuże, Oksywie i Babie Doły.
Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy późne godziny wieczorne.

MIEJSCA PODSTAWIENIA BECZKOWOZU

Gdynia ul. Pułkownika Dąbka róg ul. Turkusowej

 

Przepraszamy za utrudnienia

Komunikat dla mieszkańców Orla!

Uprzejmie informujemy, że dobiega końca inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Orlu (Bolszewo, Góra, Orle – etap I, II, II) – aktualnie prowadzone są prace odbiorowe i rozruchowe.

Zrealizowany Kontrakt ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu”  współfinansowany jest ze środków UE w ramach Funduszu Spójności tj.: Projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”

O możliwości przyłączenia się mieszkańców powyższych miejscowości do nowo wybudowanej sieci poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu zgody na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie.

Aby podłączyć się do  sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości należy w pierwszej kolejności złożyć w PEWIK wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (druk ZOT-D-03)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pewik.gdynia.pl i udzielane są telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta  tel. (58) 66 87 311.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia będzie możliwa budowa przyłącza.

Przed  włączeniem przyłącza do sieci należy jeszcze złożyć w PEWIK wniosek druk TN-D-09-bZlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci, również dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Po odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odbiór ścieków.

Całość korespondencji dot. podłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić elektronicznie lub pocztą.

Jednocześnie informujemy, że osoby które podłączą się w terminie do 6 miesięcy po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytku oraz złożą w tym czasie stosowny wniosek do Urzędu Gminy, mogą uzyskać dofinansowanie na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.