Nowe inwestycje w PEWIK GDYNIA

PEWIK GDYNIA właśnie podpisał umowę na budowę nowoczesnego laboratorium. Prace budowlane w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 rozpoczną się już wkrótce.  Podpisanie umowy zbiega się w czasie z 89-leciem istnienia gdyńskich wodociągów.  Dokładnie 89 lat temu, 1 kwietnia 1930 roku komisaryczny Zarząd Miejski powołał do życia Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni. PEWIK otwiera nowe dziewięćdziesięciolecie w historii firmy silnym impulsem rozwojowym. 

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium  znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody,  fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także  utworzona od podstaw nowa  pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek  z łatwym dostępem.

Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2  zaprojektowany  i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni  mikrobiologii. Wyposażenie badawcze  pracowni stanowić będą urządzenia pracujące  już w laboratoriach PEWIK  jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych  meble, urządzenia i sprzęt  laboratoryjny.

Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA  nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.

Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.

Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.

 

 

Skąd się bierze woda w kranie?

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatując 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część mieszkańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. W ostatnich latach większość stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość wody na najwyższym poziomie.

Domowe filtry – niepotrzebne

Woda spełnia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna i zdrowa. Nie wymaga ona dodatkowego oczyszczania za pomocą domowych dzbanków i innych urządzeń filtrujących !

Mniej plastiku

Niestety ciągle kupujemy wodę butelkowaną… Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i badaniom jak woda kranowa. Nie ma też dowodu na to, że woda z butelki jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla określonych grup wiekowych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają szkodliwy, znaczący wpływ na środowisko.

Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Potwierdziły to niezależne badania Sanepidu, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej w Gdyni, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie.

Doskonała woda wprost z poidełka  

Po raz kolejny rusza akcja „Poidełka”, w ramach której pojawią się wygodne urządzenia z czystą, zdrową wodą. Inicjatywa polega na instalowaniu w szkołach, urzędach, obiektach sportowych i kulturalnych wygodnych poidełek, z których można bezpośrednio napić się wody. Znaczna część szkół w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie została już w nie wyposażona. W tym roku zamontowanych zostanie kolejnych kilkanaście takich poidełek.

 

Ciekawostki o wodzie

  • Każdy z nas zużywa około 120 l wody dziennie
  • Polska należy do krajów o najskromniejszych zasobach wody w Europie podobnych do Egiptu
  • Dziennie powinniśmy wypijać 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie
  • Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia
  • 1 litr kranówki jest o 300 razy tańszy niż 1 litr wody butelkowanej
  • Najgłębsza studnia jest w Gdyni ma głębokość ma aż 247 m!

 

 

Nasza woda lepsza od źródlanej!