Komunikat BOK!

 Szanowni Państwo,

w związku z trwającą pandemią COVID-19 do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie 58 66 87 311 w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, lub za pomocą poczty elektronicznej bok@pewik.gdynia.pl  oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK.

 

Dokumenty można składać do wrzutni przy wejściu na salę  BOK przy ul.Witomińskiej 21 w dni robocze w godzinach 6:30-16:30.

 

Również do odwołania zawieszone zostały bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników.

 

Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie nr 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową http://www.pewik.gdynia.pl/cms/licznik

 

Brak ww. informacji spowoduje, że fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia – najważniejsze jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Komunikat BOK

Informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 do odwołania zostaje wstrzyma bezpośrednia obsługa Klienta w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie 58 66 87 311 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00, lub za pomocą poczty elektronicznej bok@pewik.gdynia.pl oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK. Jednocześnie  przypominamy, że istnieje możliwość złożenia dokumentów do wrzutni przy wejściu na salę BOK.

 

Również do odwołania zawieszone zostały bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników. Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie nr 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową www.pewik.gdynia.pl Brak ww. informacji spowoduje, że fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia – najważniejsze jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Podpowiadamy Klientom!

Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zazwyczaj wymaga opracowania projektu i realizację prac budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Aby ułatwić Klientom odnalezienie firm świadczących usługi projektowania i budowy przyłączy na terenie działania PEWIK, udostępniamy wykaz tych podmiotów. Lista jest otwarta i aktualizowana na bieżąco, więc każda osoba, która świadczy ww. usługi może być do niej dopisana.

Zachęcamy do o kontaktu: bok@pewik.gdynia.pl

 

Zabezpiecz wodomierz

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.