Sukces laboratorium!

Miło nam poinformować, że w wyniku oceny Polskiego Centrum Akredytacji, która odbyła się w  grudniu 2022 roku, Dział Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. znacząco rozszerzył zakres wykonywanych badań oraz zakres akredytacji o badania mikrobiologiczne wody, badania sensoryczne wody (zapach i smak) oraz badania metali w wodzie i ściekach techniką ICP-MS -metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

Dodatkowo rozszerzono zakres akredytacji o badania substancji rozpuszczonych w wodzie oraz badania anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych w ściekach. Efektem oceny było uzyskanie nowego, rozszerzonego zakresu akredytacji (wydanie 17 z dnia 23.01.2023 roku).

Rozszerzenie zakresu badań w laboratorium, pozwala zapewnić pełniejszą kontrolę nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Właśnie zakończymy bardzo ważną inwestycję w Redzie przy ulicy Spółdzielczej  Zmodernizowana została przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt modernizacji to kwota ponad 423 tys. zł. Dla mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.