Biały Listek CSR POLITYKI

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o został wyróżniony przez Tygodnik Polityka za działania i zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.Wyróżnienie zostało przyznane po analizie ankiet wysłanych do redakcji i firmy doradczej Deloitte. Dodatkowo, ankieta została uzupełniona o pytanie na temat przyszłych, najważniejszych dla firm wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju, które będą dla nich kluczowe w roku 2016.

Biały Listek CSR Polityki – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.

CSR