Dla inwestora – lista projektantów i wykonawców

Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zazwyczaj wymaga opracowania projektu budowlanego i realizacji prac budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Aby ułatwić naszym Klientom odnalezienie firm świadczących usługi projektowania i budowy przyłączy, udostępniamy na naszej stronie internetowej wykaz tych podmiotów https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/lista-projektantow-i-wykonawcow

 

Lista jest otwarta i aktualizowana na bieżąco, więc każdy kto świadczy tego typu usługi może do niej dołączyć. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: bok@pewik.gdynia.pl lub telefoniczny 58 66 87 441.

Awaria!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria magistrali wodociągowej. Wyciek zimnej wody wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców dzielnicy Gdynia Pogórze Dolne w rejonie ulic: Magnezjowa, Cynkowa, Pucka, Mosiężna. Przewidywany termin zakończenia robót – godzina 20.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Inwestycje mniejsze i większe – podsumowanie roku🙂

Rok 2020 był bardzo intensywny pod względem inwestycji. Zrealizowano ponad 100 zadań! Do eksploatacji przekazano łącznie 41 km nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci, w tym 11,5 km sieci wodociągowej oraz 29.5 km sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęto modernizacje 6 przepompowni ścieków. Zmodernizowano ciąg przeróbki osadów i innych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze”.
Do największych zadań należy budowa infrastruktury wodnej💧 i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do Trasy Kaszubskiej – Węzeł Wielki Kack (S6).
Obecnie w budowie i przebudowie jest ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej: Kosakowo i Wejherowo. Rozpoczęły się także prace projektowe związane z modernizacją stacji uzdatniania wody Rumia.
Na ukończeniu jest budowa 🚰laboratorium wody i ścieków (o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2), w którym znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody, fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także pracownia mikrobiologii wody.