Kolejne inwestycje w Gminie Wejherowo

Rozpoczęła się już budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Paradyż, Orle, Góra, Bolszewo i Gościcino. Łącznie wybudowanych zostanie 24 km kanalizacji sanitarnej i 1,5 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada też budowę przepompowni ścieków w Orlu.
Część kosztów pokryją środki własne PEWIK i fundusze z UE całkowita koszt inwestycji to: prawie 23 mln zł. Przewiduję się, że wszystkie inwestycje zakończą się w połowie przyszłego roku.

 

Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa” w Gościcinie.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom Bolszewa, Orla, Gościcina, Kniewa, Warszkowa i części Gowina wody o najwyższej jakości.

Nowy budynek technologiczny został zaprojektowany w formie dwóch połączonych ze sobą brył. W większej z nich zlokalizowany jest dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym prowadzi się proces napowietrzania wody surowej. W drugiej zaś, wysokoefektywny i w pełni zautomatyzowany układ technologiczny uzdatniania wody wraz z pompowniami – międzyobiektową i sieciową.
Zastosowana technologia uzdatniania wody, potwierdziła swoją wysoką efektywność i niezawodność na innych, wcześniej budowanych lub modernizowanych, obiektach PEWIK.
Nowa technologia i zastosowana automatyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, a podstawowe parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane są całodobowo przez dyspozytornię Spółki.
Nowy obiekt zapewni mieszkańcom Gościcina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia mieszkańców.
Inwestycja przyczyni się również do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Wydajność nowej stacji uzdatniania dostosowana jest do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną prognozowanego w perspektywie do roku 2030.
Całkowity koszt inwestycji zamyka się w kwocie 11 mln zł i jest sfinansowany wyłącznie ze środków własnych PEWIK. Wykonawcą inwestycji i dostawcą technologii jest konsorcjum firm MEGA S.A. z Gdyni i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z Warszawy.