Kolejne inwestycje w Gminie Wejherowo

Rozpoczęła się już budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Paradyż, Orle, Góra, Bolszewo i Gościcino. Łącznie wybudowanych zostanie 24 km kanalizacji sanitarnej i 1,5 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada też budowę przepompowni ścieków w Orlu.
Część kosztów pokryją środki własne PEWIK i fundusze z UE całkowita koszt inwestycji to: prawie 23 mln zł. Przewiduję się, że wszystkie inwestycje zakończą się w połowie przyszłego roku.