Kalendarium

2016-01-29  złożenie wniosku o dofinansowanie
2016-05-18 podpisanie umowy z wykonawcą kontraktu nr 2 na budowę przepompowni  ścieków „Śródmieście”
2016-07-08 potwierdzenie przyznania dofinansowania
2016-09-02 podpisanie umowy o dofinansowanie
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie i sieci wodociągowej w Gościcinie w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo”
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja  techniczna kanału tłocznego od przepompowni ścieków „Hryniewickiego” w Gdyni”
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni”