Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

 

 

2016-01-29  złożenie wniosku o dofinansowanie
2016-05-18 podpisanie umowy z wykonawcą kontraktu nr 2 na budowę przepompowni  ścieków „Śródmieście”
2016-07-08 potwierdzenie przyznania dofinansowania
2016-09-02 podpisanie umowy o dofinansowanie
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie i sieci wodociągowej w Gościcinie w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo”
2017-06-27 zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo
2017-06-27 zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo
2017-08-30 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo
2017-09-19
uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach w Gminie Wejherowo
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja  techniczna kanału tłocznego od przepompowni ścieków „Hryniewickiego” w Gdyni”
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni”
2017-10-16 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci wodociągowej w Gościcinie
w Gminie Wejherowo
2017-12-11 zakończono realizację kontraktu „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Bolszewie i sieci wodociągowej w Gościcinie w Gminie Wejherowo”
2018-02-13 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej
w Bolszewie w Gminie Wejherowo
2018-07-24  podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja
techniczna kolektora ściekowego WRR w Wejherowie i Redzie”
2018–07-24 zakończono realizację zadania pn.: Rehabilitacja  techniczna kanału tłocznego od przepompowni ścieków „Hryniewickiego” w Gdyni”
2018–07-24
zakończono realizację zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni”
2018-08-03  podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa
instalacji oświetlenia oczyszczalni ścieków Dębogórze na energooszczędne”
2019-01-24  zakończenie realizacji zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego WRR w Wejherowie i Redzie”
2019-02-08 podpisanie umowy na realizację zadania pn.: ,,Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków”
2019-03-29 zakończenie realizacji zadania pn.: Przebudowa instalacji oświetlenia oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na energooszczędne
2019-04-26 podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż przyrządów pomiarowych na oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze”
2019-07-08 podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż przepływomierzy na przepompowniach ścieków
2019-10-17 zakończenie realizacji umowy na „Dostawę i montaż przyrządów pomiarowych na oczyszczalni ścieków Dębogórze”
2020-01-08 zakończenie realizacji umowy na „Dostawę i montaż przepływomierzy
na przepompowniach ścieków
2020-12-31 zakończenie realizacji kontraktu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo”, włączonego do projektu w czerwcu 2020 r.
2021-11-30 zakończenie realizacji zadania pn.:,,Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków”.
2021-12-31 zakończenie realizacji projektu.