Kalendarium

2016-01-29  złożenie wniosku o dofinansowanie
2016-05-18 podpisanie umowy z wykonawcą kontraktu nr 2 na budowę przepompowni  ścieków „Śródmieście”
2016-07-08 potwierdzenie przyznania dofinansowania
2016-09-02 podpisanie umowy o dofinansowanie
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie i sieci wodociągowej w Gościcinie w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo”
2017-03-21 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo”
2017-06-27 zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo
2017-06-27 zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo
2017-08-30 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo
2017-09-19
uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach w Gminie Wejherowo
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja  techniczna kanału tłocznego od przepompowni ścieków „Hryniewickiego” w Gdyni”
2017-10-10 podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni”
2017-10-16 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci wodociągowej w Gościcinie
w Gminie Wejherowo
2017-12-11 zakończono realizację kontraktu „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Bolszewie i sieci wodociągowej w Gościcinie w Gminie Wejherowo”
2018-02-13 uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej
w Bolszewie w Gminie Wejherowo
2018-07-24  podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja
techniczna kolektora ściekowego WRR w Wejherowie i Redzie”

2018–07-24

zakończono realizację zadania pn.: Rehabilitacja  techniczna kanału tłocznego od przepompowni ścieków „Hryniewickiego” w Gdyni”
2018–07-24
zakończono realizację zadania pn.: „Rehabilitacja techniczna kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni”
2018-08-03  podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa
instalacji oświetlenia oczyszczalni ścieków Dębogórze na energooszczędne”