Świadectwo Ochronne

Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał naszej Spółce prawo ochronne na znak towarowy (słowny i graficzny) PEWIK GDYNIA. Udzielona ochrona obowiązuje przez 10 lat od daty złożenia wniosku, tj. do 01.08.2015 r. z możliwością przedłużenia o kolejne okresy. (więcej…)