Stacja Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie – zmodernizowana

Szanowni Państwo!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców Wejherowa, że w trosce o zapewnienie naszym Klientom, na najbliższe dziesięciolecia, wody do spożycia o najwyższej, możliwej jakości, rozpoczęliśmy kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Marynarki Wojennej.

Cel tej inwestycji osiągniemy w wyniku zastosowania sprawdzonej na innych naszych instalacjach, stosowanej od lat na całym świecie technologii uzdatniania wody, charakteryzującej się wysoką efektywnością oraz zwiększonym poziomem automatyzacji procesu, umożliwiającym stałe, zdalne monitorowanie procesu uzdatniania przez służbę dyspozytorską Spółki.

Nasza stacja uzdatniania zapewni Państwu wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi lub unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia.

W chwili obecnej budowa wchodzi w decydującą fazę, a ponieważ prace wykonywane są na terenie dotychczas funkcjonującej stacji, mogą wystąpić chwilowe zakłócenia w systemie dystrybucji wody.

Informujemy więc, że w okresie budowy może wystąpić niewielkie pogorszenia parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych wody w sieci. Woda spełniać będzie jednak parametry ustalone przez służbę sanitarną i nadal będzie zdatna do spożycia, a więc bezpieczna dla zdrowia ludzi.

Działając w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie, w ramach działań prewencyjnych, zwiększyliśmy częstotliwości badań jakości wody w sieci.

Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody.

Kontakt: – telefoniczny: 994 lub 58 66 87 311,

– e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl

Informując Państwa o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Wejherowa, z góry przepraszamy za ewentualne, przejściowe niedogodności będące wynikiem prowadzonej inwestycji.