Kolejny projekt rozpoczęty!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczyna na terenie Gdyni realizację kolejnego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” – nr POIS.01.01.00-00-006/12, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W dniu 12 listopada 2013 roku podpisana została umowa na wchodzące w jego skład kolejne, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni”.

Wykonawcą robót jest, wybrana w publicznym przetargu nieograniczonym, firma ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu gmina Żukowo.

Umowa przewiduje wybudowanie w Gdyni w dzielnicach: Demptowo i Pustki Cisowskie około 1,8 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sokola, Bławatna, Chabrowa i Jałowcowa.

Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec lipca 2014 r.

Wartość robót to prawie 1,4 mln zł.

Podpisany kontrakt obejmuje wykonanie również 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chabrowej i Jaskółczej o wartości prawie 0,4 mln zł w ramach wieloletniego planu inwestycji rozwojowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Łączna wartość robót objętych podpisaną umową wyniesie prawie 1,7 mln zł.

gdyniaDSC_0006 gdyniaDSC_0008 gdyniaKS40A_KS40

Attached Files: