Pobór wody z hydrantu

Pobór wody na cele inne niż do spożycia przez ludzi za pomocą wynajętej nastawy hydrantowej z wodomierzem

Krok po kroku

 1. Zadzwoń do nas, aby potwierdzić naszą gotowość świadczenia usługi w celu i w miejscu wskazanym przez Ciebie:
  • +48 58 66 77 300 lub 600 086 044,
  • +48 58 66 77 287 lub 600 086 008.
 1. Po rozmowie przekażemy Tobie projekt „Umowy najmu nastawy hydrantowej”.
 2. W terminie wskazanym w projekcie umowy zapłać kaucję na rachunek w niej wskazany. W tytule przelewu wpisz „kaucja zwrotna”.
 3. Dostarcz do nas wypełnioną w dwóch egzemplarzach umowę najmu, potwierdzenie wpłaty kaucji i Wniosek nr 24.
 4. Osobiście odbierz podpisaną umowę i nastawę.
 5. W ciągu 7 dni od daty zakończenia umowy zwróć nastawę.
 6. W terminie 21 dni od zwrotu nieuszkodzonej nastawy otrzymasz zwrot kaucji na Twój rachunek bankowy.
 7. W terminie kilku dni otrzymasz fakturę za usługę najmu nastawy oraz po każdym odczycie fakturę za ilość pobranej wody.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek nr 24.
 2. Podpisana „Umowa najmu nastawy hydrantowej”.
 3. Potwierdzenie wpłaty kaucji zwrotnej.

 

Opłaty

Koszt wynajęcia nastawy hydrantowej, kaucji zwrotnej oraz pobranej wody jest określony w Cenniku usług dodatkowych

 

Sposób złożenia dokumentów oraz odbioru i zwrotu nastawy hydrantowej

 1. Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.
 2. Nastawę należy odebrać i zwrócić osobiście w Gdyni, ul. Witomińska 21 w godzinach 7:00 – 14:00.

 

Uwagi

 1. Woda pobrana z hydrantu nie może być spożywana przez ludzi.
 2. Woda pobrana z nastawy hydrantowej nie może być odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Zgodę na ewentualne odprowadzenie wody z nastawy hydrantowej do sieci kanalizacji deszczowej należy uzyskać u gestora tej sieci.
 4. Pobór wody za pośrednictwem nastawy hydrantowej jest możliwy tylko przy temperaturze otoczenia powyżej 0°C.

 

Dokumenty powiązane

Cennik usług dodatkowych