Odbiór techniczny przyłącza

Odbiór techniczny przyłączenia nieruchomości do sieci

 

Krok po kroku

  1. Po włączeniu przyłącza do sieci i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 5.
  2. W odpowiedzi otrzymasz od nas „Protokół przyłączenia nieruchomości do sieci”.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 5.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków i wydanie Protokołu.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

  1. Wniosek nr 5 może złożyć tylko osoba wskazana w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” lub jej pełnomocnik. Jeżeli dane osoby ubiegającej się o przyłączenie uległy zmianie, należny złożyć Wniosek nr 2, wskazać zakres zmian w p. 20.3., a w p. 25 opisać przyczynę zmiany.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa § 12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, mamy prawo odmówić odbioru wykonanego przyłącza.
  3. Przebieg całego procesu przyłączenia nieruchomości do sieci jest opisany w tej instrukcji.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
  4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK