Wodomierz ogrodowy – pierwszy montaż

 

Rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wskazań wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

Krok po kroku

 1. Zapoznaj się z „Ogólnymi zasadami montażu dodatkowego wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej”.
 2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 23 i zamontuj wodomierz ogrodowy zgodnie z ww. zasadami.
 3. W odpowiedzi przeprowadzimy kontrolę montażu wodomierza i go oplombujemy.
 4. Po kontroli wprowadzimy do systemu zmianę sposobu rozliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 23.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę montażu i oplombowanie wodomierzy.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin odpowiedzi

Termin oplombowania wodomierza ogrodowego zostanie uzgodniony z Usługobiorcą telefonicznie w przeciągu najbliższych dni roboczych.

 

Uwagi

 1. Wniosek nr 23 może złożyć dotychczasowy Usługobiorca.
 2. Za jednym wodomierzem głównym można zamontować tylko jeden wodomierz ogrodowy.
 3. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 4. Pamiętaj o konieczności wymiany wodomierza ogrodowego po okresie jego legalizacji.
 5. Nie świadczymy usług montażu wodomierzy ogrodowych.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Ogólne zasady montażu dodatkowego wodomierza ustalającego ilość bezpowrotnie zużytej wody
 8. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK