Aktualizacja danych

Aktualizacja danych Usługobiorcy

 

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 18.
  2. W odpowiedzi na wniosek zmienimy Twoje dane w naszym systemie informatycznym.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 18.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

  1. Do wniosku nie musisz dołączać dokumentów potwierdzających nowe dane.
  2. Swoje dane możesz zmienić również w e-BOK.
  3. Wniosek nr 18 nie służy do zmiany Usługobiorcy. W tym celu zobacz jak zawrzeć umowę z Usługobiorcą.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
  4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków