Informacje o przyłączeniu

Informacje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci

 

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 1.
  2. W odpowiedzi otrzymasz „Informacje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci”.
  3. Dane zawarte w naszej odpowiedzi, pomogą Tobie w przygotowaniu Wniosku nr 2.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 1.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

  1. Wnioskodawca nie musi posiadać tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wniosku.
  2. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
  3. Przebieg całego procesu przyłączenia nieruchomości do sieci jest opisany w tej instrukcji.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
  4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK