Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Usługa zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektowania i budowy przyłączy i instalacji kanalizacyjnych przez Spółkę na rzecz Usługobiorców

 

Krok po kroku

 1. Uzyskaj warunki przyłączenia nieruchomości do sieci. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, przeczytaj tą instrukcję.
 2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 25.
 3. Do wniosku dołącz:
 4. Wstępną propozycję trasy instalacji i przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego budynku – mapa lub szkic sytuacyjny.
  Propozycję trasy możesz przygotować na wydruku mapy pobranej z serwisów mapowych.
  Jeśli nie wiesz gdzie jest zlokalizowana istniejąca sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, to przeczytaj tą instrukcję.

 5. Po analizie ofert wykonawców na zaprojektowanie i wybudowanie Twojego przyłącza, zaprosimy Ciebie do naszej siedziby w celu podpisania Umowy ustalającej warunki zaprojektowania i budowy.
 6. W przypadku, gdy nie będziesz mógł nas odwiedzić wyślemy do Ciebie dwa egzemplarze projektów umowy wraz z pismem przewodnim, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Wykonawca przystąpi do realizacji swojego zadania. W tracie realizacji będzie musiał uzyskać Twoją akceptację trasy instalacji. W przypadku wystąpienia różnic między kosztem oferowanym a kosztem opracowanym w oparciu o przedmiar robót i projekt, poinformujemy Ciebie o tym i przygotujemy Aneks do umowy.
 8. Po zakończonych pracach wystawimy fakturę, którą będziesz musiał opłacić jednorazowo, bądź w wybranym planie ratalnym. Płatność możesz rozłożyć na 12, 24, bądź 36 miesięcznych rat.
 9. Na zakończenie, skompletujemy dokumentację wraz z Umową o odprowadzanie ścieków i przekażemy ją Tobie.

 

Wymagane dokumenty
Wypełniony Wniosek nr 25.

 

Opłaty

 1. Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.
 2. Nie pobieramy wynagrodzenia za realizację usługi zastępstwa inwestycyjnego.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów
Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Do Wniosku nr 25 nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 2. Nieruchomość objęta wnioskiem musi być przyłączona do sieci wodociągowej,
  a z Usługobiorcą musi być zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę.
 3. Usługobiorca musi posiadać warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, w których w p.12, 14, 16 określono sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 4. Usługa dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 5. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie usługi, to w odpowiedzi na Wniosek nr 25 otrzymasz informację odmowną.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck