Odbiór techniczny urządzeń

Odbiór techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Krok po kroku

  1. Po włączeniu urządzeń do sieci, wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów określonych w załączniku nr 5 do „Umowy ustalającej warunki wybudowanie oraz przeniesienia własności urządzenia”, część 1 – Dokumenty niezbędne przed odbiorem technicznym, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 34.
  2. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji powykonawczej i dokonamy odbioru technicznego przygotowując „Protokół odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” do podpisu przez Inwestora i uprawnionego Kierownika.
  3. Po otrzymaniu „Protokołu odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” możesz przystąpić do czynności określonych w „Umowie ustalającej warunki wybudowanie oraz przeniesienia własności urządzenia wodociągowego i/lub urządzenia kanalizacyjnego” związanych z przeniesieniem własności urządzenia.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 34.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków i wydanie Protokołu.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

W przypadku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do nieruchomości, wyślij do nas również wypełniony Wniosek nr 5.

 

Dokumenty powiązane

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
  3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck