Polecenie zapłaty

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 12.
  2. Polecenie zapłaty zostanie przez nas wysłane do Twojego banku w celu autoryzacji Twojej zgody.
  3. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Twój bank kolejne faktury będą już opłacane bezpośrednio z Twojego konta bankowego.

 

Wymagane dokumenty
Wypełniony Wniosek nr 12.

 

Opłaty
Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków. Wysokość opłat bankowych za realizację płatności w formie polecenia zapłaty możesz sprawdzić w Twoim banku.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów
Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin załatwienia sprawy
Uzależniony od czasu trwania autoryzacji zgody przez Twój bank.

 

Uwagi

  1. Do wniosku nie musisz dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.
  2. Nie mamy wpływu na termin procedowania autoryzacji zgody przez Twój bank.
  3. W przypadku braku autoryzacji zgody przez Twój bank wyślemy do Ciebie powiadomienie.
  4. Informacja o uzyskanej zgodzie Twojego banku jest widoczna na fakturze w pozycji: „Sposób zapłaty: Polecenie zapłaty”.

 

Dokumenty powiązane

Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków