Rezygnacja z polecenia zapłaty

Krok po kroku

  1. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 13.
  2. Twoje polecenie zapłaty zostanie wycofane w naszym systemie.
  3. Twój wniosek zostanie przez nas wysłany do Twojego banku.
  4. Od tej chwili musisz już samodzielnie opłacać swoje faktury.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 13.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 14 dni od wpłynięcia do nas Twojego wniosku.

 

Uwagi

  1. Do wniosków nie musisz dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.
  2. Informacja o uwzględnieniu rezygnacji z polecenia zapłaty jest widoczna na fakturze w pozycji: „Sposób zapłaty: Przelewem”