Faktury

Wyjaśnienie faktury dla klientów indywidualnych

Z prawej strony znajduje się wzór faktury z objaśnieniami poszczególnych pozycji.

Kliknięcie w grafikę spowoduje otworzenie dokumentu PDF.

Uwaga! W zależności od przepustowości łącza czas oczekiwania na pojawienie się dokumentu może być znaczny.