Raporty lokalowe

Sporządzanie i przesyłanie raportów lokalowych
Krok po kroku

 1. Przygotuj dane dotyczące:
  1. numerów punktów rozliczeniowych,
  2. wskazań początkowych i końcowych wszystkich wodomierzy, które zamierzasz rozliczyć.
 2. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 14.
 3. W odpowiedzi sporządzimy i prześlemy do Usługobiorców faktury.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 14.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków. Nie ma opłat abonamentowych.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Wskazania wodomierzy i zużycie wody powinno być wpisane w pełnych metrach sześciennych.
 2. Jeżeli nie otrzymamy raportu lokalowego lub otrzymany raport będzie wypełniony niepoprawnie, wystawimy fakturę na wodomierz główny w oparciu o szacunkowe zużycie wody.
 3. Wskazanie wodomierza dodatkowego, tzw. ogrodowego, będzie uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będzie on posiadał ważne cechy legalizacyjne.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 8 października 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 3. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków
 4. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)
 5. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)