Terminowa wymiana wodomierza ogrodowego

Obowiązek i sposób jego realizacji

 1. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wskazań wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody (wodomierz ogrodowy) zainstalowanego na Twój koszt (Art. 27 ust. 6 Ustawy).
 2. Wodomierz ogrodowy jest Twoją własnością, a my bezpłatnie kontrolujemy sposób jego montażu oraz rejestrujemy go w naszym systemie.
 3. W Twoim interesie, jako Usługobiorcy, jest zapewnienie by Twój wodomierz ogrodowy posiadał ważne cechy legalizacyjne i został wymieniony przed upływem terminu ich ważności.
 4. Szczegółowy opis sposobu wymiany wodomierza określa instrukcja.

 

Dlaczego warto?

 1. Jeśli Twój wodomierz ogrodowy, utracił cechy legalizacji wówczas fakturowana ilość odprowadzonych ścieków, jest równa ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego (Art. 27 ust. 5 Ustawy).
 2. Jeśli nie poinformowałeś nas o wymianie wodomierza ogrodowego, to nie będziesz miał możliwości wstecznego rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Nowy wodomierz ogrodowy kosztuje tylko kilkadziesiąt złotych, kontrola sposobu jego montażu i rejestracja w naszym systemie jest bezpłatna.
 4. Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków oraz plombowanie wodomierzy.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwiec 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 5. Ogólne zasady montażu dodatkowego wodomierza ustalającego ilość bezpowrotnie zużytej wody
 6. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK

 

Słowniczek

 • wodomierz główny przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym
 • usługobiorca – osoba korzystająca na podstawie umowy z usług Przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków
 • cechy legalizacyjne – oznaczenia umieszczane na narzędziach pomiarowych dopuszczająca je do użycia w zgodności z przepisami legalizacyjnymi