Zaświadczenia o przyłączeniu

Wydawanie zaświadczeń o przyłączeniu nieruchomości do sieci

 

Krok po kroku

 1. Jeśli jesteś naszym Usługobiorcą, to wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 6.
 2. W odpowiedzi otrzymasz od nas pocztą „Zaświadczenie o przyłączeniu nieruchomości do sieci”.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek nr 6.
 2. Podpisana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków i wydanie Zaświadczenia.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Jeśli nie jesteś naszym Usługobiorcą, a Twoja nieruchomość jest przyłączona do sieci, to zapoznaj się z tą instrukcją.
 2. Jeśli chcesz zmienić Usługobiorcę w umowie, zapoznaj się z tą instrukcją.
 3. Jeśli chcesz zaktualizować dane korespondencyjne Usługobiorcy, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 18.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków