Zgłoszenie budowy przyłącza

Kontrola i wykonanie włączenia przyłącza do sieci

 

Krok po kroku

 1. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 4.
 2. W odpowiedzi poinformujemy Cię o osobie prowadzającej sprawę, przeanalizujemy dokumenty dotyczące Twojej sprawy oraz skontrolujemy zgodności wykonywanych prac z warunkami przyłączenia lub uzgodnionym sposobem przyłączenia nieruchomości do sieci.
 3. Po kontroli zamontujemy wodomierz główny i wykonamy połączenie przyłącza z siecią zgodnie z warunkami przyłączenia lub uzgodnionym sposobem przyłączenia nieruchomości.
 4. Kilka tygodni po wykonaniu włączenia przyłącza do sieci otrzymasz od nas dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków wraz z załącznikami.
 5. Wyślij do nas obydwa podpisane egzemplarze projektu Umowy bez załączników.
 6. W odpowiedzi otrzymasz pocztą podpisany przez nas Twój egzemplarz Umowy.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 4.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę i czynności związane z wykonaniem połączenia przyłącza z siecią oraz za dostawę i montaż wodomierza głównego.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. Wniosek nr 4 może złożyć tylko osoba wskazana w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” lub jej pełnomocnik. Jeżeli dane osoby ubiegającej się o przyłączenie uległy zmianie, należy złożyć Wniosek nr 2, wskazać zakres zmian w p. 20.3., a w p. 25 opisać przyczynę zmiany.
 2. Przed zakończeniem robót budowlanych zleć geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – to Twój obowiązek, wynikający z Art. 43 ust. 1 pkt. 2 Prawa Budowlanego.
 3. Jeśli chcesz otrzymać Protokół odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości do sieci zajrzyj tutaj lub wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 5.
 4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od złożenia Wniosku nr 4 nie przystąpisz do realizacji prac, Twój wniosek zostanie anulowany, a załączone do niego dokumenty zostaną odesłane pocztą.
 5. Przebieg całego procesu przyłączenia nieruchomości do sieci jest opisany w tej instrukcji.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK