Przyłączenie do sieci

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – przebieg całego procesu

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 1, ten krok nie jest obligatoryjny – instrukcja szczegółowa.
 2. W odpowiedzi otrzymasz „Informacje o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci”, co może ułatwić Tobie przygotowanie wniosku nr 2.
 3. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 2 instrukcja szczegółowa.
 4. W odpowiedzi otrzymasz „Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci” lub informację ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie przyłączenia Twojej nieruchomości do sieci.
 5. Na podstawie danych zawartych w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 3, tylko jeśli przyłączenie nieruchomości do sieci będzie wymagało uzgodnienia projektowanego sposobu przyłączenia – instrukcja szczegółowa.
 6. Na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 4instrukcja szczegółowa.
 7. W odpowiedzi PEWIK wykona połączenie wykonanych przez Ciebie przyłączy z siecią oraz zamontuje wodomierz główny w przygotowanym przez Ciebie miejscu.
 8. Po zakończeniu prac instalacyjnych wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 5instrukcja szczegółowa.
 9. W odpowiedzi otrzymasz „Protokół przyłączenia nieruchomości do sieci” oraz „Umowę zapatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków”.

 

Wymagane dokumenty
Wypełnione wnioski nr 2, 3, 4 i 5 wraz z wymaganymi załącznikami.

Opłaty
Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków oraz za czynności wykonania połączenia przyłącza z siecią i montaż wodomierza głównego.

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie formy wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Projektanci i wykonawcy na terenie działania PEWIK