Plan przetargów

Plan przetargów

Numer i nazwa kontraktu

Rodzaj zamówienia

Termin ogłoszenia 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Data podpisania umowy i Wykonawca

 

1. Nadzór nad realizacją projektu.

 usługi

02.03.2005 

BZP 42 poz.9473 

27.06.2005
Safege S.A. Oddział w Polsce

2. Analiza techniczno-ekonomiczna budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze.

 usługi

 20.05.2005

 BZP 100 poz.23226

23.08.2005 Safege S.A. Oddział w Polsce

3. Wsparcie techniczne realizacji projektu i przygotowania dokumentów przetargowych

 usługi

05.2008 

 

 

4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Dębogórze

 roboty budowlane

 04.07.2005

BZP 135 poz.31807 

03.11.2008 Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie

5. Budowa głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze

 roboty budowlane z projektowaniem

14.08.2007

 2007/S 157-195711

powtórzenie
2008/S
44 – 060723

wynik 

6.Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Wejherowie i gminach Wejherowo i Kosakowo

 roboty budowlane

10.11.2005

26.07.2006

24.10.2006

 BZP 257 poz.59552

powtórzenie część 3
BZP 190 poz.38440

powtórzenie
BZP 283 poz.54774

częśc 1
10.03.2006 P.I. Półwysep
część 2
10.04.2006
WPUB Eko Spółka Jawna(Lider Konsorcjum)

część 3
25.01.2007
ATA-Technik Sp. z o.o.

część 4
24.02.2006
B&W Usługi Ogólnobudowlane

7. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni i Redzie oraz gminie Puck

 roboty budowlane

09.05.2006

26.10.2006

BZP 113 poz.23883

powtórzenie
część 3
BZP 286
poz.55159

 część 1
04.10.2006
Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologicznego w Olsztynie
część 2
04.10.2006
PW WOD-KAN Grzenkowicz

część 3
05.02.2007
P.I. Hydroinstal

8. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Reda II i Sieradzka oraz budowa stacji uzdatniania wody Wielki Kack

 roboty budowlane

 01.07.2005

 BZP 134 poz.31537

30.09.2005

Hydrobudowa 9 Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

9.Budowa III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gdyni.

 roboty budowlane

 08.05.2006

27.09.2006

 BZP 111 poz.23462

powtórzenie część 1
BZP 255 poz.50007

część 1
22.01.2007
KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o

część 2
31.08.2006
Budimex Dromex S.A. Oddział Budownictwa Ekologiczne Sp. z o.o