Zakres projektu

ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU

 Planowane inwestycje dotyczą rozbudowy eksploatowanego przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gmin członków „Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki”, a część zadań zaplanowano także na terenie przyległych gmin wiejskich Wejherowo i Puck, leżących w zlewni oczyszczalni „Dębogórze”.

 

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zakres
GDYNIA
1 

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
– kanalizacja sanitarna d=200-400mm, przepompownie (3 szt.)
– wodociąg d=110mm, d=160mm, d=225mm
dł. 21808 m
dł. 15217m
2
Przebudowa kolektora do PS „Pucka” w Gdyni, d=0,4-0,5m
dł. 1558m
3
Modernizacja SUW Sieradzka w Gdynia
wydajność
6300m3/d
4
Budowa III etapu SUW Wiczlino w Gdyni
wydajność 22000/d
5
Budowa SUW Wielki Kack – Żródło Marii w Gdyni wydajność 4800m3/d
GMINA WEJHEROWO
1 

Bolszewo, Gościcino – kanalizacja sanitarna d=160mm do d=500mm; przepompownia
– ETAP 1A – Bolszewo
– ETAP 1B – Bolszewo, Gościcino
dł. 21567m
9174m
12393m
2
Studnia-ujęcie Gościcino-modernizacja ujęcia, nowa studnia;

 4800 m3/d

3
Budowa wodociągu grupowego GBO dla miejscowości Góra Pomorska-Paradyż, Zamostne i Kniewo d=100mm
dł. 18039m
GMINA KOSAKOWO
1 

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa
– kanalizacja sanitarna Pogórze i Kazimierz d=90-300mm
– wodociąg Pogórze d=90mm do d=110mm
dł. 22514m
dł. 5708m
MIASTO WEJHEROWO
1 

Sieć kanalizacyjna d=160-200mm, przepompownie 2 szt.
– dzielnica Śmiechowo
– dzielnica Zachodnia – część północna
dł. 3894m 

2 

Sieć wodociagowa PE, d=100mm
– dzielnica Zachodnia – część południowa
– dzielnica Zachodnia – część północna
-Śmiechowo
dł. 13389m
MIASTO REDA
1 

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa
– kanalizacja sanitarna d=90-225mm, przepompownie 4 szt.
– magistrala wodociągowa d=315mm
– wodociąg d=100mm

dł. 37564m
dł. 3560m
dł. 16285m
GMINA PUCK
1
Połchowo, Rekowo Górne – kanalizacja sanitarna d=110-200mm, przepompownie 2 szt.
dł. 26273m
INWESTYCJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH GMIN
1 

Modernizacja SUW Reda II
– Wymiana filtrów wody, budowa zbiornika ruchowego wody czystej, pompownia wody czystej,
urzadzenia do oczyszczania wód popłucznych, urządzenia towarzyszące

wydajność 36000m3/d
2 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”
– Obiekty gospodarki ściekowej: reaktory wielofunkcyjne (2 szt.), osadnik wtórny (2 szt.)
dmuchawa, zespół filtrów, kanały i rurociągi połączeniowe
– Obiekty gospodarki osadowej: stacja zagęszczania osadu nadmiernego, modernizacja ciągu
fermentacji osadów, stacja odwadniania osadów, stacja higienizacji osadów, zbiornik biogazu
– Instalacje elektroenergetyczne z sieciami
– Sterowanie i automatyka
– Hermetyzacja obiektów uciążliwych: kanały i komora wstępnej reakcji, zagęszczacze osadu
wstępnego, komora ssania pompowni osadów, komora stabilizacji tlenowej, budynek krat
 
3 

Kolektor odpływowy z Oczyszczalni ścieków „Dębogórze”
– Uszczelnienie kanału zrzutowego, wykonanie umocnienia ziemnego kanału zrzutowego (2,2km)
– Wyprowadzenie ścieków do Zatoki Puckiej (>1km)

dł. 2200m
dł. 1000m
4 

Przebudowa kolektora WRR w Wejherowie i Rumi
– przebudowa kolektora d=1,0-1,2m
– renowacja kolektora w Rumi (met.bezodkrywkowa) d=1,0m

dł. 846m
dł. 1623m