Forum

Poniższe forum dyskusyjne jest jego starą wersją. Zapraszamy do zadawania pytań na nowym Forum PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostępnym poprzez górne menu strony lub pod poniższym linkiem:
NOWE FORUM

A. Nowosadzki
Email: narkadiusz@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Proszę o podanie nowego orientacyjnego terminu możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w Redzi przy ul. G. Bacewicz (jest to boczna od ul. 12 marca).
Odpowiedź: Informujemy że podłączenie do sieci kanalizacyjnej w Redzie przy ulicy G.Bacewicz możliwe będzie w IV kwartale bieżącego roku. O terminach przyłączania się do wybudowanej sieci mieszkańcy będą informowani komunikatami na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ogłoszeniami w prasie lokalnej oraz poprzez organy administracji samorządowej.
2008-05-15 14:21:18
Agnieszka
Email:
Zagadnienie: Witam serdecznie, kiedy będzie możliwe podłączenie do kanalizacji sanitarnej w Bolszewie (ul. Szkolna) i czy dostaniemy jakieś dokumnety potwierdzające nalezyte wykonanie tejże kanalizacji (biorąc pod uwagę to jak były prowadzone po robotach oraz to, że ulica np. Południowa nie została przywrócona do takiego stanu jak była – grunt nie został zagęszczony to strach będzie korzystać z tej kanalizacji, bo wątpię co by jakoś dobrze ją ułożyli)
Odpowiedź: Podłączenie poszczególnych odbiorców (klientów) do wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo i Gościcino wymaga zakończenia procedur odbiorowych oraz przejęcia do eksploatacji. Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego to 8.11.2008 r. Po tym terminie będzie możliwość włączania się mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, która winna być zgodna z przyjętymi i ogólnie obowiązującymi procedurami w Spółce, jak przedstawiono na naszej stronie internetowej. O terminach przyłączania się do wybudowanej sieci mieszkańcy będą informowani komunikatami na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ogłoszeniami w prasie lokalnej oraz poprzez organy administracji samorządowej lub innymi dostępnymi środkami przekazu. W odniesieniu do drugiego pytania informujemy, że Wykonawca realizujący na nasze zlecenie zadanie inwestycyjne po wykonaniu robót budowlano-montażowych przywraca nawierzchnię dróg gruntowych oraz teren przyległy do stanu pierwotnego. Wykonawca wykonuje roboty budowlano-montażowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Po wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek wykonania badań zagęszczania gruntu (badania wykonywane są przez uprawnionego i zatwierdzonego przez Inwestora geologa). Wszelkie roboty podlegające zakryciu są sprawdzane i odbierane są przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wykonaniu robót przeprowadzane są przez służby PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. inspekcje kamerą TV wykonanych sieci oraz przeglądy poszczególnych elementów sieci. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości są natychmiast zgłaszane Wykonawcy celem usunięcia. W ulicy Południowej Wykonawca po zakończeniu robót budowlano-montażowych doprowadził drogę do stanu pierwotnego.
2008-05-14 10:21:16
m.zaleski
Email: mzale@interia
Zagadnienie: Witam, chciałbym się dowiedzieć o przybliżony termin rozpoczęcia prac związanych z położeniem kanalizacji na ul.Cyprysowej ( Bukowa)SERDECZNIE DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
Odpowiedź: Bardzo proszę o podanie miejscowości – ułatwi nam to zlokalizowanie interesującej pana inwestycji. proszę o kontakt pod adresem justyna.jeka@pewik.gdyni.pl
2008-05-03 22:15:53
Tomi
Email:
Zagadnienie: Witam mam do Państwa pytanie dotyczące nieprzyjemnych zapachów, które w ostatnim czasie nasiliły się dosyć mocno w Rumi. Jest to spora uciążliwość dla mieszkańców. W ostatnim czasie kierunek wiatrów był wyjątkowo niekorzystny dla Nas. Czy prowadzone inwestycje związane z hermetyzacją obiektu oczyszczalni są już ukończone? Czy bio gaz który powstaje w procesie oczyszczania ścieków jest spalany – wypuszczany do atmosfery? i jest on bezwonny?? Bardzo często w rejonach ulicy Hutniczej odór płynący z oczyszczalni jest przeogromny. I nie można w tym przypadku mówić o innym źródle smrodów, gdyż w tym miejscu ( okolice ronda Unii Europejskiej w Rumi) w linii prostej do oczyszczalni jest 1000-1500m a po drodze są tylko łąki. A tego dnia czyli 11tego kwietnia wiatr wiał prosto z kierunków oczyszczalni. Przykład ulicy Hutniczej nie jest jedynym przykładem. Rumia w raz oczyszczalnią położone są niefortunnie w pradolinie co w efekcie jest wyjątkowo niekorzystny dla dość sporej części mieszkańców. Pozdrawiam
Odpowiedź: Szanowni mieszkańcy Rumi! Odpowiadając na liczne zapytania kierowane bezpośrednio do Spółki, jak też teksty i komentarze zamieszczane na forum internetowym, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że na terenie oczyszczalni ścieków „DĘBOGÓRZE” od ponad 2 lat trwają prace związane z rozbudową i przebudową podstawowych obiektów technologicznych. Prace te mają na celu dostosowanie parametrów eksploatacyjnych oraz jakości odprowadzanych do Zatoki Puckiej ścieków do aktualnych wymagań polskiego i unijnego prawa. Zakres rozbudowy i przebudowy jest bardzo szeroki, obejmuje, między innymi, modernizację obiektów oczyszczania mechanicznego, budowę nowych reaktorów biologicznych, osadników wtórnych, zwiększenie przepustowości obiektów przeróbki osadów oraz , co ważne dla okolicznych mieszkańców, hermetyzację obiektów uciążliwych zapachowo. Hermetyzacji podlegać będą kanały doprowadzające ścieki surowe, budynek krat, piaskowniki, komory hydrolizy oraz otwarte obiekty związane z przeróbką osadów ściekowych (komory rozdziału, zagęszczacze grawitacyjne, komora stabilizacji tlenowo-temperaturowej) a więc obiekty, które z racji prowadzonych w nich procesów są źródłem największej uciążliwości odorowej, nieodłącznie – niestety – związanej z eksploatacją współczesnych oczyszczalni ścieków. Zakres prac związanych z hermetyzacją obejmuje, oprócz przykrycia tych obiektów płytami ze specjalnego laminatu poliestrowo-szklanego, również uprzednie opróżnienie pracujących obiektów, ich oczyszczenie, zabezpieczenie konstrukcji betonów przed korozją, wymianę zainstalowanych urządzeń mechanicznych na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej, a także budowę specjalistycznych biofiltrów wraz z towarzyszącymi urządzeniami do oczyszczania odgazów powstających w hermetyzowanych obiektach przed ich odprowadzeniem do atmosfery. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez generalnego wykonawcę inwestycji – firmę BUDIMEX-DROMEX. Zakończenie całości prac kontraktowych, w tym również związanych z hermetyzacją, planowane jest na koniec 2008 roku. Przepraszając za utrudnienia informujemy, że procesy technologiczne oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych są prowadzone w sposób ciągły według jednolitej technologii i w ostatnim okresie nie występowały żadne awarie mogące skutkować zwiększeniem uciążliwości zapachowej. Wyjaśnić należy, że całkowicie nieuzasadnione są sugestie jakoby „zapachy” były celowo gromadzone i okresowo wypuszczane do atmosfery. Takiej możliwości po prostu nie ma – oczyszczalnia pracuje w sposób ciągły, a większość obiektów i urządzeń ma charakter budowli otwartych. Z naszych obserwacji i prowadzonego okresowo monitoringu wpływu oczyszczalni na otoczenie wynika, że przyczyną występowania obniżonego komfortu zapachowego są specyficzne warunki atmosferyczne, tak jak w ostatnich dniach, gdy wiatry z kierunku wschodniego i północno-wschodniego sprzyjają rozprzestrzenianiu się odorów w kierunku Rumi. Nadmieniamy, że przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska nie zawierają norm pozwalających jednoznacznie i obiektywnie ocenić uciążliwości odorowej. Mamy jednak nadzieję, że zrealizowana inwestycja w odczuwalny sposób przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców w sąsiedztwie oczyszczalni, choć z pewnością nie usunie całkowicie pewnej uciążliwości zapachowej.
2008-04-17 18:56:10
Arnold Baliński
Email: arnold.balinski
Zagadnienie: Dzień dobry! Jestem mieszkańcem Gdyni- Wiczlina , zam. na ulicy śliskiej 11 .Proszę o podanie: 1. orientacyjnego terminu włączenia mojej ulicy do sieci kanalizacyjnej. 2. orientacyjnego terminu włączenia mojej ulicy do sieci wodociągowej. Dziękuje za odpowiedż
Odpowiedź: Witam Wszelkich informacji dotyczących inwestycji w Gdyni Chwarzno – Wiczlino udzieli pan Krzysztof Dyszewski pod numerem telefony 058 66 87 361.
2008-03-20 14:04:34
Marzena P
Email: marzenka5555@gmail.com
Zagadnienie: Dzieńdobry! Jestem mieszkańcem Gdyni- Wiczlina , zam. na ulicy śliskiej 28 .Prosiłabym o podanie orientacyjnego terminu włączenia mojej ulicy do sieci kanalizacyjnej. Dziękuje za odpowiedż
Odpowiedź: Roboty budowlane w tym rejonie powinny zostać zakończone zgodnie z kontraktem do końca kwietnia 2008. W razie pytań proszę o kontakt z osobą nadzorującą pod numerem telefonu 66 87 361
2008-03-16 14:36:53
Maciej Szarek
Email: maciejszarek@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Witam, chciałbym się dowiedzieć o przybliżony termin rozpoczęcia prac związanych z położeniem kanalizacji na ul.Polnej w Redzie.
Odpowiedź: Witam – prace na ulicy Polnej rozpoczęły się w styczniu 2008. Podłączenie do sieci możliwe będzie w maju bieżącego roku.
2008-01-24 14:05:50
Arkadiusz Nowosadzki
Email: narkadiusz@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Proszę o podanie orientacyjnej daty zakończenia budowy oraz możliwości uzyskania podłączenia do sieci kanalizacyjnej w Redzie w okolicach ulicy 12 marca – dokładnie chodzi mi o ul G. Bacewicz
Odpowiedź: Witam Możliwość podłączenie do sieci w interesującym Pana rejonie będzie najprawdopodobniej w maju po zakończeniu wszystkich robót.
2008-01-23 09:09:42
BARTEK
Email: bartek_elwart@vp.pl
Zagadnienie: kiedy zostanie uruchomina siec kanalizacyjna w redzie na ul.zuchów <zostały tu wykonane wszystkie przyłacza do domów i zostały sprawdzone szczelnosc i padki na głownym odcinku!!!>jaka jest przewidiana data otwarcia tego odcinka???
Odpowiedź: Witam – prace na ulicy Polnej rozpoczęły się w styczniu 2008. Podłączenie do sieci możliwe będzie w maju bieżącego roku.
2007-12-27 23:08:19
WALDEMAR HINCKE
Email: 171076@WP.PL
Zagadnienie: WITAM.MAM PYTANIE O DODATKOWY LICZNIK NA WODE DO OGRODU, ABY NIE PŁACIĆ DODATKOWO ZA KANALIZE.JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI I CZY REGÓLUJĄ TO JAKIEŚ PRZEPISY?DZIĘKUJE
Odpowiedź: Witam – wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej http://www.pewik.gdynia.pl/?tree=27&id=250
2007-09-12 12:33:59
Witek
Email:
Zagadnienie: Witam. Mam Pytanie. Czy i kiedy zaczą się prace dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w Redzie na Ul.Ogrodowej Z Poważaniem Witek
Odpowiedź: Budowa sieci kanalizacyjnej w Redzie przy ulicy Ogrodowej powinny rozpocząć się w III kwartale 2007 roku.
2007-06-07 12:04:30
Arkadiusz Nowosadzki
Email: narkadiusz@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Mam do Państwa dwa pytania: W jakim terminie jest planowane ukończenie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. G. Bacewicz u ul Chopina w Redzie? – Chodzi mi o orientacyjną datę uruchomienia sieci w tej części osiedla. I drugie pytanie w jakim terminie jest przewidziane rozpoczęcie prac na ul. Ogrodowej w Połchowie
Odpowiedź: Ukończenie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul.G.Bacewicz i ul.Chopina przewidziane jest na początku przyszłego roku, natomiast sieć powinna być uruchomiona w pierwszej połowie 2008 roku. Ulica Ogrodowa w Połchowie realizowana będzie w miesiącach maj-lipiec 2008 roku.
2007-05-08 13:52:26
piotr lemanski
Email: piotrlemanski@poczta.fm
Zagadnienie: Chciałbym sie dowiedziec o zblizony termin realizacji sieci kanalizacyjnej w polchowie na ulicy Lipowej, drugie pytanie czy równolegle bedzie budowana siec wodociagowa. Serdecznie pozdrawiam
Odpowiedź: Sieć kanalizacyjna w Połchowie w ulicy Lipowej planowana jest do realizacji w sierpniu i wrześniu bieżącego roku. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. realizuje tylko sieć kanalizacyjną.
2007-04-09 18:57:28
Maciej
Email: maciejszarek@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Witam, Kiedy rozpocznie się inwestycja wodno-kanalizacyjna na ul.Polnej w Redzie ? Kiedy można się spodziewać zakończenia całej inwestycji ?
Odpowiedź: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Redzie powinna rozpocząć się w miesiącach letnich – czerwiec, lipiec. Zadanie będzie realizowane ok 2 miesięcy.
2007-02-20 23:19:29
Jarosław
Email: jaromir@mw.mil.pl
Zagadnienie: Czy mógłbym otrzymać informację na temat terminu realizacji sieci kanalizacyjnej w Połchowie ? Będę wdzięczny za orientacyjne, przybliżone terminy realizacji, zakończenia. Pozdrawiam
Odpowiedź: Przetarg na realizację sieci kanalizacyjnej w gminie Puck czyli m.in w Połchowie został ogłoszony dnia 24.10.2006. Otwarcie ofert nastąpi 28.11.2006., a przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą to grudzień 2006. Roboty powinny rozpocząć się na początku roku 2007 i trwać 18 miesięcy. Szczegółowy harmonogram robót będzie znany po podpisaniu kontraktu.
2006-10-17 18:44:47
Jerzy Koska
Email: jkoska@poczta.onet.pl
Zagadnienie: Czy są już wyniki przetargu -projekt ISPA-na roboty na terenie Redy? Kiedy przewiduje się ich rozpoczęcie? Pozdrawiam
Odpowiedź: Postępowanie to w tej chwili podlega kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych.Wyniki przetargu znane będą najprawdopodobniej na początku września. Od momentu podpisania umowy do rozpoczecia robót Wykonawca ma 30 dni na rozpoczęcie realizacji. Aktualne informacje dotyczące realizacji będą zamieszczane na stronie internetowej.
2006-09-04 20:04:32
Marcin
Email:
Zagadnienie: Czy jest dostępny do ściągnięcia harmonogram prac budowlanych kanalizacji dla miejscowości Pogórze?
Odpowiedź: Harmonogram prac budowlanych dla miescowości Pogórze dostępny jest w siedzibie PEWIK Gdynia. Informacji w tej sprawie udzieli osoba prowadzącą monitoring kontraktu – pani Agnieszka Sosnowska 66 87 233.
2006-08-23 15:15:00
Kazimierz Cieśla
Email: k.ciesla@onet.eu
Zagadnienie: Jestem mieszkańcem Gdyni-Wiczlina, zam. przy ul.Perkoza 11.Prosiłbym o podanie orientacyjnego terminu włączenia mojej ulicy do sieci kanalizacyjnej. dzk za odpowiedż K.Cieśla
Odpowiedź: Witam serdecznie! Umowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino została podpisana w dniu 31.08.2006. Zgodnie z warunkami kontaktu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Program Robót w ciągu 30 dni. Dopiero wtedy bedziemyw stanie udzielić Panu szczegółowych informacji na temat włączenia do sieci kanalizacyjnej. Bardzo proszę o kontakt na początku października pod numerem telefonu 66 87 238. Pozdrawiam Justyna Jeka młodszy specjalista ds.sprawozdawczości i promocji projektu
2006-04-19 10:36:28