Problemy z otrzymywaniem przez Klientów wiadomości e-mail, w tym zawierających fakturę elektroniczną

Szanowni Państwo,
odnotowaliśmy problemy z otrzymywaniem przez naszych Klientów wiadomości e-mail wysyłanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., w tym ważnych przesyłek zawierających fakturę elektroniczną.
W związku z tym prosimy o przegląd folderów skrzynki e-mail (w tym SPAM), w celu oznaczenia wiadomości wysyłanych z adresu: ebok@pewik.gdynia.pl jako zaufanych.
W tym celu, po zalogowaniu się do skrzynki e-mail, należy otworzyć folder „Spam” oraz oznaczyć wiadomość przy pomocy opcji „To nie jest spam”- dla skrzynek Gmail lub opcji „nie spam” – dla skrzynek WP.

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

Szanowni Państwo,
kryzys związany z wichurami, które przeszły nad Pomorzem wciąż trwa. Straty są ogromne. Nadal jest bardzo wiele potrzeb. Poniżej zamieszczamy list Prezydenta Lions Club Kościerzyna pana  Gabriela Greinke, z gorącą prośbą o pomoc dla mieszkańców gmin Lipusz, Dziemiany, Karsin oraz pozostałych terenów naszego województwa dotkniętych klęską żywiołową. Zachęcamy naszych P.T. Klientów do niesienia pomocy.

 

Treść listu Prezydenta Lions Club Kościerzyna:
„W związku z nawałnicami, które przetoczyły się przez Polskę na  przełomie 11-12 sierpnia 2017 r., najbardziej ucierpiały tereny województwa pomorskiego, a w tym gminy Lipusz, Dziemiany, Karsin, które znajdują się w powiecie kościerskim. Ogrom zniszczeń i strat jest niewyobrażalny, niektórzy stracili dorobek całego życia w postaci budynków, zasobów leśnych i innych elementów majątku trwałego, duża ilość gospodarstw domowych nie ma bieżącej wody i prądu.
Lions Club Kościerzyna organizuje wsparcie w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej na wspomnianych terenach. Potrzeby poszkodowanych znacznie przewyższają budżet jakim dysponuje LC Kościerzyna, który potrzebny byłby na wsparcie.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o darowizny finansowe, aby w miarę możliwości wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na nasze konto bankowe, tj.:

 

Lions Club Kościerzyna, BS Kościerzyna 30 8328 0007 2001 0006 1043 0001
z dopiskiem: darowizna na  pomoc dla poszkodowanych przez wichurę 2017 r.

 

Można również wesprzeć poszkodowanych i osoby im pomagające, przekazując różne urządzenia, narzędzia etc. Najbardziej potrzebne są:

 

 • łańcuchy do pilarek motorowych wszelkiego rodzaju,
 • paliwo do pilarek,
 • olej do smarowania łańcuchów,
 • agregaty prądotwórcze,
 • rękawice ochronne, plandeki, siekiery.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Adam Sosnowski – Sekretarz LC Kościerzyna – numer tel. 600713696, email: adamstandard@wp.pl
Liczę, że sprawa z jaką się zwracamy zostanie przychylnie potraktowana przez Lionsów z innych stron Polski, którzy wesprą działania LC Kościerzyna.

 

Z poważaniem
Gabriel Greinke
Prezydent Lions Club Kościerzyna”

Gmina Kosakowo – komunikat

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Kosakowo!

Nawiązując do naszego komunikatu z 16 czerwca br. informującego o zakresie rzeczowym kolejnego etapu modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, mającej na celu dalsze, znaczące zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, zmuszeni jesteśmy do ponownego zabrania głosu w tej sprawie.

Lokalne stowarzyszenie organizuje w dniu dzisiejszym tzw. protest mieszkańców przeciwko budowie biogazowni i spalarni odpadów na terenie gminy.

Tekst zawiadomienia o proteście zawiera wiele przekłamań, półprawd i niczym nie popartych sugestii wskazujących na PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., jako cel ataku niektórych członków stowarzyszenia.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, szkodzi nie tylko zamierzeniom inwestycyjnym Spółki, lecz także hamuje nasze działania proekologiczne!

Przypominamy więc, że w 2009 roku zakończono dużą, kosztowną modernizację obiektów tzw. ciągu oczyszczania ścieków. Uzyskano wysoki stopień oczyszczania ścieków, co zapewniło, między innymi, możliwość turystycznego wykorzystania plaż i kąpieliska w rejonie Mechelinek. Zrealizowano również hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów wraz z oczyszczaniem pochodzących z nich lotnych substancji.

Obecnie, naszym zamiarem jest dokończenie modernizacji oczyszczalni w zakresie głównie tzw. ciągu technologicznego przeróbki osadów ściekowych, a także hermetyzacji pozostałych uciążliwych obiektów, w tym zmieniony system składowania popiołów, co winno wyraźnie zmniejszyć uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia.

Dla jasności sprawy podajemy, że ciąg gospodarki osadowej, w tym komory fermentacyjne, istnieje od dwudziestu kilku lat. Składają się na niego obiekty zapewniające prowadzenie następujących procesów obróbki osadów pochodzących ze ścieków z terenu całej zlewni oczyszczalni: zagęszczanie osadów, fermentacja osadów, odwadnianie osadów, suszenie osadów, spalanie osadów i składowanie popiołu. Spalarnia osadów ściekowych funkcjonuje od roku 1998 spełniając wszystkie ostre wymogi określone prawem i pozwoleniem zintegrowanym.

Uprzejmie informujemy, że nasza oczyszczalnia:

 • zajmuje się kompleksowo tylko i wyłącznie oczyszczaniem ścieków komunalnych pochodzących z własnego systemu kanalizacyjnego wraz z przeróbką i spalaniem osadów ściekowych oraz składowaniem popiołu,
 • ściśle przestrzega wymogów wynikających z obowiązującego prawa i posiadanych, ważnych pozwoleń, w tym na składowanie popiołu,
 • podlega systematycznym kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 • przeprowadza systematycznie badania jakości wody, gruntu i powietrza w rejonie oczyszczalni, a także jakości wody w rejonie wylotu oczyszczonych ścieków, która nie wykazuje przekroczeń norm,
 • spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych oraz oddziaływania na środowisko,
 • funkcjonować będzie nadal w zgodzie z przepisami i naszym motto „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”, spełniając swoją społeczną misję.

Czujemy się w obowiązku powiadomić Państwa o bieżącej sytuacji, poszerzając wiedzę o informacje z wiarygodnych źródeł, a także zachęcić do zadawania pytań na naszym internetowym forum informacyjno-dyskusyjnym: www.pewik.gdynia.pl, w zakładce „Oczyszczalnia ścieków”.

 

Zarząd
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
07.07.2016