• Otwarcie najnowocześniejszego laboratorium wody i ścieków w Polsce! Usytuowany na działce o powierzchni ok. 9 300 m2 obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 2356 m2 został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum na czele z … czytaj dalej

  • Powoli kończymy zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi w rejonie ulic Różanej i I Dywizji Wojska Polskiego oraz budowa przepompowni ścieków Różana-Północ w Rumi. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem.  

  • Akcja abolicja tylko do 1 czerwca!

    Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do Spółki w … czytaj dalej

  • Budujemy!

    Spółka w ramach projektu z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej realizuje od ponad dwóch lat kontrakt pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” o wartości brutto 85 mln zł. Jest to największy i najdroższy  kontrakt realizowany w ramach projektu pn.: … czytaj dalej