• Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatując 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które … czytaj dalej

  • Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest wymiana 25 komór rewizyjnych w Rumi na kolektorze sanitarnym  WRR na odcinku 1900 metrów wzdłuż ulic: Ślusarskiej, Okrężnej, Ceynowy, Dębogórskiej do Ronda Marszałka M. Płażyńskiego. Wymiana rewizyjnych komór betonowo-ceglanych jest konieczna ze … czytaj dalej

  • Przypominamy!

    Zgodnie z obowiązującą od 12 września 2020 roku taryfą opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, od dnia 12 września 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat, łącznie dla wody i ścieków o 4,4% wyższe od dotychczasowych. Szczegółowe informacje … czytaj dalej

  • Abolicja tylko do 1 września!

    Przypominamy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie do 1 września 2022 roku zgłosić się do Spółki w … czytaj dalej

  • Budujemy!

    Spółka w ramach projektu z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej realizuje od ponad dwóch lat kontrakt pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” o wartości brutto 85 mln zł. Jest to największy i najdroższy  kontrakt realizowany w ramach projektu pn.: … czytaj dalej