Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Komunikaty SMS

Komunikaty SMS


 

 

Szanowny Kliencie!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadziło 21 grudnia 2018 roku usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o przerwach w dostawie wody, spowodowanych planowanymi pracami lub awariami sieci wodociągowej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attached Files: