Zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej, ul. Wiczlińskiej rejon Gdynia – Niemotowo. Obecnie trwają prace odbiorowe w Nadzorze Budowlanym. Roboty budowlane zostały już zakończone. Wykonawcą tej inwestycji było: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP z Mrzezina. Koszt to kwota 899 500,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano: wodociąg o długości 751 m i sieć kanalizacji sanitarnej 788 m.