Wejherowo – komunikat z dnia 3.03. – godzina 13.00

Na podstawie zebranych dotychczas danych potwierdzamy, że obszar objęty pogorszeniem parametrów mikrobiologicznych wody nie powiększa się i zamyka się w wydzielonej strefie zasilania.

Szczegółowy wykaz ulic wraz z mapą dostępne są tu https://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/aktualizacja-wejherowo.html

Przez cały czas prowadzona jest dezynfekcja wody i płukanie sieci.

O nowych wynikach analiz jakościowych wody informować będziemy na bieżąco.

Wejherowo – komunikat z dnia 2.03. – godzina 18.00

Informujemy że na podstawie posiadanych sprawozdań z badań laboratoryjnych jakości wody oraz prowadzonych na szeroką skalę działań prewencyjnych pogorszenie jakości wody stwierdzone w części miasta Wejherowo nie ma charakteru rozwojowego. Potwierdzamy, ze teren miasta którego dotyczy zanieczyszczenie wody nie powiększa się.

Kierunek działań podjętych przez służby PEWIK jest właściwy i zmierza do jak najszybszego przywrócenia dobrej jakości wody.

Wszystkie decyzje i działania są podejmowane we współpracy z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną  w Wejherowie

Wejherowo – komunikat z dnia 2.03 – godzina 13.30

Ze wstępnych ustaleń wynika, że skażenie wody w części systemu zaopatrującego Wejherowo jest wynikiem tzw. wtórnego zanieczyszczenia. Cofnięcie się wody z długiego, praktycznie nieużywanego przyłącza spowodowało pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody w sieci.

Szacujemy, że ograniczeniem w korzystaniu z wody do celów spożywczych objętych jest około 5 tys. mieszkańców wymienionych wcześniej ulic.

Źródło wody dla miasta Wejherowa – ujęcie i stacja uzdatniania wody „Cedron” – są bezpieczne pod względem jakości mikrobiologicznej.

Służby Spółki na bieżąco pobierają i badają próbki wody z punktów kontrolnych na terenie miasta.

Wejherowo – komunikat z dnia 2.03. – godzina 10.00

Podajemy aktualny wykaz ulic z kwartału o pogorszonej jakości wody w Wejherowie ulice: Podmiejska,Techników,Geodetów, Architektów,Tartaczna, Budowlanych, Przemysłowa, Karnowskiego, Rogali, Gulgowskiego, Graniczna, Jana z Kolna, Kolejowa, Ofiar Piaśnicy, Lelewela, Jasna, Żeromskiego,Traugutta, Kołłątaja, Krasińskiego, Majkowskiego, Okrężna, Derdowskiego, Słoneczna, Słowackiego, Nanicka.

MAPA

Zasięg strefy

Wejherowo – komunikat z dnia 2.03 – godzina 7.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią Komunikatu nr 1/2023  z dnia 01.03.2023  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dla kwartału miasta Wejherowo  ograniczonego ulicami: Nanicka, Przemysłowa, I Brygady Pancernej WP oraz Tartaczna.

W pozostałej części miast woda jest zdatna do spożycia.

 

Informujemy że od dnia 01.03.2023r. (do odwołania)  na sieci wodociągowej w Wejherowie w ramach działań prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie pogorszeniu jakości wody rozpoczęto chlorowanie wody uzdatnionej podawanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody Cedron.

 

Zawartość chloru w wodzie jest w normie i nie przekracza zawartości określonej w rozporządzeniu
 Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U. z 2017 poz. 2294].

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni informuje o miejscach dostępności zastępczego źródła wody dla mieszkańców ww. strefy zaopatrzenia:

  1. ul. Przemysłowa 5
  2. ul. Narutowicza róg ul. Derdowskiego
  3. ul. Ofiar Piaśnicy 5 za Lidlem
  4. ul. Przemysłowa róg ul. Tartacznej

Za powyższe niedogodności serdecznie przepraszamy.