Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na 30 lat nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 4 774 m2 zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej 245 w Gdyni stanowiącej własność PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

Regulamin przetargu

 

Mapa zagospodarowania terenu

 

Wzór oświadczenia nr 1 do Regulaminu

 

Wzór oświadczenia nr 2 do Regulaminu

 

Projekt umowy najmu Wielkopolska 245

 

Opis zabudowy

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 

Klauzula informacyjna 25.10.2021