Inwestycje w Rumi

Powoli kończy się zadanie pn. budowa pompowni ścieków „Kwarcowa” w Rumi wraz z budową sieci wodociągowej (930 mb), kanalizacji sanitarnej (842 mb), rurociągu tłocznego (298 mb) w ul. Kazimierskiej i ul. Północnej oraz części „ Drogi Popiołowej”.
Koszt zadania: 1 799 798,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – luty 22 r.

Projekt ten przyczyni się do poprawy życia mieszkańców i z pewnością pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego