32 tys. gdynian zyskało kanalizację

Dwa lata trwała budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwarznie-Wiczlinie. To ważna chwila dla 32 tys. mieszkańców dzielnicy.

Budowę rozpoczęto w listopadzie 2006 roku. W sumie powstało 15 km sieci wodociągowej, 12 km kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków, 5 km kolektora sanitarnego z Pustek Cisowskich do Wiczlina. Renowacji poddano kolektor „Pucka”. Reasumując: obszar nowej sieci wynosi ok. 300 ha, a cała inwestycja pochłonęła 5,7 mln euro.

Umożliwi ona dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mieszkańcom terenów dotąd nieuzbrojonych oraz pozwoli korzystać z uzdatnionej wody spełniającej światowe i europejskie normy jakości.

Na tym terenie powstają duże osiedla – zauważa Andrzej Tomasik, kierownik wydziału realizacji projektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PEWiK) w Gdyni. – Dzięki temu będą mogły od razu przyłączyć się do nowej sieci.

Zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino odbyło się z prawdziwą pompą. Dosłownie i w przenośni: uroczystość zorganizowano o godz. 12 przy pompowni ścieków P1 przy ul. Wiczlińskiej.

Całe przedsięwzięcie jest częścią projektu realizowanego przez PEWiK Gdynia wraz z Gdynią, Redą i Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem, zrzeszonymi w KZG Dolina Redy i Chylonki oraz sąsiednią gminą Puck.

Od listopada br. do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Chwarzno-Wiczlino mogą być podłączane nieruchomości znajdujące się przy ulicach: Żaglowa, Kliprowa, Flagowa, Jachtowa, Chwarznieńska, Perkoza, Fregatowa, Czapli, Kormorana, Łabędzia, Wiczlińska, O.Zagłoby, M.Wołodyjowskiego, A. Kmicica, Deszczowa, Mokra, Śliska, J.Kamrowskiego, Sucha, Kotwiczna, Pokładowa, Sterowa.
Portal regionalny trojmiasto.pl