Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/19/2009

NR SPRAWY ZP/19/2009

na sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych CPV 092

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 202.679.100,00 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych CPV 092.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

 3. Pakiet I – dostawa olejów eksploatacyjnych

 1. Liczba otrzymanych ofert: 4 (cztery).

 2. Najniższa cena oferty:

  38.892,31 zł netto; 47.448,62 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  81.995,86 zł netto; 100.034,95 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najkorzystniejsza oferta):

  Platinum Oil Pomorskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.

  80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 27

 5. Data zawarcia umowy: 14.04.2009 r.

 6. Wartość umowy: 38.892,31 zł netto; 47.448,62 zł brutto.

 1. Pakiet II – dostawa olejów eksploatacyjnych z Atestem PZH

 1. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna).

 2. Jedna oferta ważna.

 3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (jedna ważna oferta):

  MR STARKER POLSKA Maciej Rzeczycki

  12-100 Szczytno, ul. Sikorskiego 4A/8

 4. Data zawarcia umowy: 14.04.2009 r.

 5. Wartość umowy: 36.561,50 zł netto; 44.605,03 zł brutto.


 

                                                     PREZES ZARZĄDU

                                               mgr Henryk Tomaszewski

Data: 21.04.2009 r.