Archiwum postępowańData ogłoszenia: 2020-02-13
Data składania ofert: 2020-02-26

zobacz więcej
1. Postępowanie nr: ZP/08/2020
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze gm. Kosakowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2020-02-13 SIWZ ZP/08/2020
2. 2020-02-13 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2020-02-13 Zał.2a-Oświadczenie
4. 2020-02-13 Zał.2b-Oświadczenie
5. 2020-02-13 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2020-02-13 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2020-02-13 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2020-02-13 Zał.6-Dokumentacja techniczna
9. 2020-02-13 Zał.7.1-Wykaz dokumentów odb. wod.
10. 2020-02-13 Zał.7.2-Wykaz dok. odbiorowych kan.
11. 2020-02-13 Zał.8-Klauzula informacyjna
12. 2020-02-13 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2020-02-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/08/2020
14. 2020-02-18 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/08/2020

Data ogłoszenia: 2020-02-11
Data składania ofert: 2020-02-27

zobacz więcej
2. Postępowanie nr: ZP/05/2020
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie 4 kompletnych zestawów podporowych obrotowej suszarki bębnowej wg projektu wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz regeneracja pierścieni biegowych suszarki obrotowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2020-02-11 SIWZ ZP/05/2020
2. 2020-02-11 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2020-02-11 Zał. nr 2 Cennik
4. 2020-02-11 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2020-02-11 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2020-02-11 Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy
7. 2020-02-11 Zał. nr 6 Audyt stanu technicznego
8. 2020-02-11 Zał. nr 7 Projekt wykonawczy
9. 2020-02-11 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
10. 2020-02-11 Zał. nr 9 Oświadczenie RODO
11. 2020-02-11 Zał. nr 10 Oświadczenie dot. serwisu

Data ogłoszenia: 2020-02-06
Data składania ofert: 2020-02-24

zobacz więcej
3. Postępowanie nr: ZP/07/2020
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2020-02-06 SIWZ ZP/07/2020
2. 2020-02-06 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2020-02-06 Zał. nr 2a Oświadczenie Wykonawcy
4. 2020-02-06 Zał. nr 2b Oświadczenie Wykonawcy
5. 2020-02-06 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2020-02-06 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2020-02-06 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2020-02-06 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
9. 2020-02-06 Zał. nr 7 Oświadczenie o wizji
10. 2020-02-06 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
11. 2020-02-06 Zał. nr 9 Klauzula informacyjna
12. 2020-02-06 Zał. nr 10 Oświadczenie RODO
13. 2020-02-07 Zmiana Nr 1 do SIWZ ZP-07-2020
14. 2020-02-11 Zmiana Nr 2 do SIWZ ZP-07-2020
15. 2020-02-12 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP_07-2020
16. 2020-02-12 Załacznik do Zmiany nr 3
17. 2020-02-14 Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ ZP-07-2020
18. 2020-02-18 Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ ZP-07-2020
19. 2020-02-18 Załącznik do Wyjaśnienia Nr 2

Data ogłoszenia: 2020-02-03
Data składania ofert: 2020-03-09

zobacz więcej
4. Postępowanie nr: ZP/04/2020
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ przy ul. Orłowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącej przepompowni i stacji transformatorowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2020-02-03 SIWZ ZP/04/2020
2. 2020-02-03 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2020-02-03 Załącznik nr 2a-Oświadczenie
4. 2020-02-03 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2020-02-03 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
6. 2020-02-03 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2020-02-03 Załącznik nr 5 -IWU
8. 2020-02-03 Załączniik nr 6 - Dokumentacja techniczna, spis
9. 2020-02-03 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2020-02-03 Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zapewnienu dostaw części zamiennych
11. 2020-02-03 Załącznik nr 8 - Prawa i obowiązki koordynatora
12. 2020-02-03 Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wizji lokalnej
13. 2020-02-03 Załącznik nr 10 - Wzór gwarancji jakości
14. 2020-02-03 Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna
15. 2020-02-03 Załącznik nr 12- Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
16. 2020-02-03 Załącznik nr 13 - Oświadczenie dot. energii elektrycznej
17. 2020-02-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_04_2020
18. 2020-02-06 Nowy Załącznik nr 2a-wersja edytowalna 06.02.2020
19. 2020-02-11 Wyjaśnienia nr do SIWZ ZP/04/2020
20. 2020-02-21 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/04/2020

Data ogłoszenia: 2020-01-16
Data składania ofert: 2020-02-04

zobacz więcej
5. Postępowanie nr: ZP/02/2020
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie obudowy i podłączenie studni nr 2c/5b na UW Sieradzka w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2020-01-16 ZP/02/2020
2. 2020-01-16 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2020-01-16 Zał. nr 2a Oświadczenie Wykonawcy
4. 2020-01-16 Zał. nr 2b Oświadczenie Wykonawcy
5. 2020-01-16 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2020-01-16 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2020-01-16 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2020-01-16 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
9. 2020-01-16 Zał. nr 7 Oświadczenie o wizji
10. 2020-01-16 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
11. 2020-01-16 Zał. nr 9 Oświadczenie serwis
12. 2020-01-16 Zał. nr 10 Klauzula informacyjna
13. 2020-01-16 Zał. nr 11 Oświadczenie RODO

Data ogłoszenia: 2019-12-19
Data składania ofert: 2020-01-20

zobacz więcej
6. Postępowanie nr: ZP/72/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Waśkowskiego w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-12-19 SIWZ ZP/72/2019
2. 2019-12-19 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-12-19 Zał.2a-Oświadczenie
4. 2019-12-19 Zał.2b-Oświadczenie
5. 2019-12-19 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-12-19 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2019-12-19 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2019-12-19 Zał.6-Dokumentacja techniczna
9. 2019-12-19 Zał.7-Oświadczenie o wizji lokalnej
10. 2019-12-19 Zał.8-Klauzula informacyjna
11. 2019-12-19 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2019-12-19 Zał.10-Prawa i obowiązki koordynatora ds.bhp

Data ogłoszenia: 2019-12-11
Data składania ofert: 2020-01-08

zobacz więcej
7. Postępowanie nr: ZP/70/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie robót geologicznych obejmujących odwiert otworu zastępczego nr 10c oraz likwidację studni nr 10b na ujęciu wód podziemnych Sieradzka w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-12-11 Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna
2. 2019-12-11 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-12-11 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2019-12-11 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-12-11 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
6. 2019-12-11 Załącznik nr 5 - IWU
7. 2019-12-11 Załącznik nr 6 - Oświadczenie wizja
8. 2019-12-11 Załącznik nr 7 - spis dokumentacji
9. 2019-12-11 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna
10. 2019-12-11 Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2019-12-11 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot.energii
12. 2019-12-11 SIWZ ZP_70_2019

Data ogłoszenia: 2019-12-06
Data składania ofert: 2019-12-16

zobacz więcej
8. Postępowanie nr: ZP/69/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa Switchy Cisco Nexus 3172PQ (2 szt.) wraz z licencją na aktywację wszystkich portów w Switchach (2 szt.) oraz instruktaż pracowników w zakresie montażu i użytkowania dostarczonego sprzętu

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-12-06 SIWZ ZP/69/2019
2. 2019-12-06 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-12-06 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2019-12-06 Zał. nr 3 Wymagania
5. 2019-12-06 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2019-12-06 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-12-06 Zał. nr 6 Klauzula informacyjna
8. 2019-12-06 Zał. nr 7 Oświadczenie RODO

Data ogłoszenia: 2019-11-28
Data składania ofert: 2019-12-12

zobacz więcej
9. Postępowanie nr: ZP/65/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-11-28 SIWZ
2. 2019-11-28 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-11-28 Załącznik nr 2 - Cennik
4. 2019-11-28 Załącznik nr 3a
5. 2019-11-28 Załącznik nr 3b
6. 2019-11-28 Załącznik nr 4
7. 2019-11-28 Załącznik nr 5
8. 2019-11-28 Załącznik nr 6
9. 2019-11-28 Załącznik nr 7
10. 2019-11-28 Załącznik nr 8
11. 2019-11-28 Załącznik nr 9
12. 2019-11-28 Załącznik nr 10
13. 2019-11-28 Załącznik nr 11
14. 2019-12-03 Zmiana nr 1
15. 2019-12-03 Cennik do Zmiany nr 1
16. 2019-12-03 Załącznik nr 8 do Zmiany nr 1
17. 2019-12-09 Wyjaśnienie nr 1

Data ogłoszenia: 2019-11-18
Data składania ofert: 2019-12-02

zobacz więcej
10. Postępowanie nr: ZP/62/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-11-18 SIWZ ZP/62/2019
2. 2019-11-18 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-11-18 Zał. nr 2 Cennik
4. 2019-11-18 Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
5. 2019-11-18 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2019-11-18 Zał. 5 Wymagania techniczne
7. 2019-11-18 Zał. nr 6 Klauzula informacyjna
8. 2019-11-18 Zał. nr 7 Oświadczenie RODO

Data ogłoszenia: 2019-11-13
Data składania ofert: 2019-11-29

zobacz więcej
11. Postępowanie nr: ZP/57/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zabezpieczenia i monitorowania sieci OT (przemysłowej) Zamawiającego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-11-13 SIWZ ZP/57/2019
2. 2019-11-13 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-11-13 Zał.2-Oświadczenie
4. 2019-11-13 Zał.3-Opis przedmiotu zamówienia
5. 2019-11-13 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-11-13 Zał.5-Oświadczenie dot. zaplecza
7. 2019-11-13 Zał.6-Oświadczenie dot. wsparcia
8. 2019-11-13 Zał.7-Istotne Warunki Umowy
9. 2019-11-13 Zał.8-Klauzula informacyjna
10. 2019-11-13 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2019-11-15 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/57/2019
12. 2019-11-19 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/57/2019
13. 2019-11-26 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/57/2019
14. 2019-11-26 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/57/2019

Data ogłoszenia: 2019-11-06
Data składania ofert: 2019-11-25

zobacz więcej
12. Postępowanie nr: ZP/56/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-11-06 SIWZ ZP/56/2019
2. 2019-11-06 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-11-06 Zał. nr 2 Wzór cennika
4. 2019-11-06 Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
5. 2019-11-06 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2019-11-06 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-11-06 Zał. nr 6 Wymagania techniczne
8. 2019-11-06 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2019-11-06 Zał. nr 8 Oświadczenie RODO
10. 2019-11-13 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/56/2019
11. 2019-11-18 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-56-2019
12. 2019-11-19 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-56-2019
13. 2019-11-19 Załączniki do Zmiany nr 2
14. 2019-11-19 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/56/2019
15. 2019-11-19 Załącznik do Zmiany nr 3
16. 2019-11-21 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/56/2019

Data ogłoszenia: 2019-11-05
Data składania ofert: 2019-11-20

zobacz więcej
13. Postępowanie nr: ZP/54/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Pakiet I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiklinowej w Gdyni Pakiet II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem istniejących budynków przy ul. Dedala w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-11-05 SIWZ ZP/54/2019
2. 2019-11-05 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-11-05 Zał.2a-Oświadczenie
4. 2019-11-05 Zał.2b-Oświadczenie
5. 2019-11-05 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-11-05 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2019-11-05 Zał.5a-IWU
8. 2019-11-05 Zał.5b-IWU
9. 2019-11-05 Zał.6a-Dokumentacja pakiet I
10. 2019-11-06 Zał.6b-Dokumentacja pakiet II
11. 2019-11-05 Zał. 7- Wizja lokalna
12. 2019-11-05 Zał.8-Klauzula informacyjna
13. 2019-11-05 Zal.9-Oświadczenie dot.ochrony danych osobowych
14. 2019-11-05 Zał.10-Prawa i obowiązki koordynatora ds.bhp
15. 2019-11-15 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/54/2019
16. 2019-11-15 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/54/2019
17. 2019-11-15 Zał.1 do Zmiany nr 1 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2019-10-31
Data składania ofert: 2019-11-20

zobacz więcej
14. Postępowanie nr: ZP/55/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodów wodociągowych w ul. Dunikowskiego i ul. Kossaka w Rumi. II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Działowskiego i ul. Karnkowskiego w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-31 SIWZ ZP_55_2019
2. 2019-10-31 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2019-10-31 Załącznik nr 2 - oświadczenie
4. 2019-10-31 Załącznik nr 3 - Istotne Warunki Umowy
5. 2019-10-31 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2019-10-31 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2019-10-31 Załącznik nr 6 - spis dokumentacji
8. 2019-10-31 Załącznik 6.1 - Warunki techniczne P.I
9. 2019-10-31 Załącznik nr 6.2 - warunki techniczne P.II
10. 2019-10-31 Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
11. 2019-10-31 Załącznik nr 8 - oświadczenie dot.ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-10-31
Data składania ofert: 2019-11-14

zobacz więcej
15. Postępowanie nr: ZP/53/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych w latach 2020 - 2021.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-31 SIWZ
2. 2019-10-31 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-10-31 Załącznik nr 2 - Formularz cenników
4. 2019-10-31 Załącznik nr 3 - Oświadczenie
5. 2019-10-31 Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
6. 2019-10-31 Załącznik nr 5 - Istotne warunki umowy
7. 2019-10-31 Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna
8. 2019-10-31 Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.
9. 2019-11-07 Zmiana nr 1
10. 2019-11-07 Załącznik do Zmiany nr 1 - Formularz cenników
11. 2019-11-12 Wyjaśnienia nr 1
12. 2019-11-12 Zmiana nr 2
13. 2019-11-12 Załącznik do Zmiany nr 2 - Formularz cenników

Data ogłoszenia: 2019-10-25
Data składania ofert: 2019-11-13

zobacz więcej
16. Postępowanie nr: ZU/0245/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-25 Zalacznik_1_Zgloszenie
2. 2019-10-25 Zalacznik_2_Regulamin
3. 2019-10-25 Zalacznik_2_Zgloszenie_edyt

Data ogłoszenia: 2019-10-22
Data składania ofert: 2019-11-29

zobacz więcej
17. Postępowanie nr: ZP/47/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa przepompowni ścieków ,,Karwiny’’ przy ul. Zapolskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejącej przepompowni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-22 SIWZ ZP_47_2019
2. 2019-10-22 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2019-10-22 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
4. 2019-10-22 Załącznik nr 4 - wykaz kadry
5. 2019-10-22 Załącznik nr 5 - Istotne Warunki Umowy
6. 2019-10-22 Załącznik nr 6 - spis dokumentacji technicznej
7. 2019-10-22 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
8. 2019-10-22 Załącznik nr 7 -oświadczenie o zapewnieniu części
9. 2019-10-22 Załącznik nr 8 - prawa i obowiązki koordynatora ds.bhp
10. 2019-10-22 Załącznik nr 9 -oświadczenie wizja lokalna
11. 2019-10-22 Załącznik nr 10 - wzór gwarancji jakości
12. 2019-10-22 Załącznik nr 11 - klauzula informacyjna
13. 2019-10-22 Załącznik nr 12 - oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
14. 2019-10-22 Załącznik nr 13 - oświadczenie dotyczące energii elektrycznej
15. 2019-11-13 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_47_2019
16. 2019-11-14 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/47/2019
17. 2019-11-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_47_2019
18. 2019-11-20 Załącznik nr 2a - oświadczenie
19. 2019-11-20 Załącznik nr 2b - oświadczenie
20. 2019-11-22 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP_47_2019
21. 2019-11-25 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP_47_2019

Data ogłoszenia: 2019-10-22
Data składania ofert: 2019-11-25

zobacz więcej
18. Postępowanie nr: ZP/51/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-22 SIWZ ZP/51/2019
2. 2019-10-22 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-10-22 Zał.2a-JEDZ
4. 2019-10-22 Zał.2b-JEDZ
5. 2019-10-22 Zał.3-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
6. 2019-10-22 Zał.4-Oświadczenie dot. umowy generalnej z OSD
7. 2019-10-22 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2019-10-22 Zał.6-Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
9. 2019-10-22 Zał.7-Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
10. 2019-10-22 Klucz publiczny
11. 2019-11-08 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/51/2019
12. 2019-11-08 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/51/2019
13. 2019-11-26 Informacja z otwarcia ofert
14. 2019-11-28 Zawiadomienie o wyborze oferty

Data ogłoszenia: 2019-10-15
Data składania ofert: 2019-10-25

zobacz więcej
19. Postępowanie nr: ZP/50/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-15 SIWZ ZP/50/2019
2. 2019-10-15 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-10-15 Zał. nr 2 Cennik
4. 2019-10-15 Zał. nr 4a Oświadczenie
5. 2019-10-15 Zał. nr 4b Oświadczenie
6. 2019-10-15 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-10-15 Zał. nr 6 Klauzula informacyjna
8. 2019-10-15 Zał. nr 7 Oświadczenie RODO
9. 2019-10-15 Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
10. 2019-10-18 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/50/2019
11. 2019-10-18 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-50-2019
12. 2019-10-18 Zał. do Zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2019-10-07
Data składania ofert: 2019-10-18

zobacz więcej
20. Postępowanie nr: ZP/49/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przewodu kanalizacji sanitarnej w ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-10-07 SIWZ
2. 2019-10-07 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-10-07 Załącznik nr 2 - Wzór kalkulacji cenowej
4. 2019-10-07 Załącznik nr 3 - Oświadczenie
5. 2019-10-07 Załącznik nr 4 - IWU
6. 2019-10-07 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
7. 2019-10-07 Załącznik nr 6 - Wykaz kadry
8. 2019-10-07 Załącznik nr 7 - Wytyczne
9. 2019-10-07 Załącznik nr 8 - Klauzula Informacyjna
10. 2019-10-07 Załacznik nr 9 - Oświadczenie ochrona danych osobowych
11. 2019-10-11 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/49/2019

Data ogłoszenia: 2019-09-26
Data składania ofert: 2019-10-15

zobacz więcej
21. Postępowanie nr: ZP/46/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-09-26 SIWZ ZP/46/2019
2. 2019-09-26 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-09-26 Zał. nr 2Kalkulacja cenowa
4. 2019-09-26 Zał. nr 3a Oświadczenie Wykonawcy
5. 2019-09-26 Zał. nr 3b Oświadczenie Wykonawcy
6. 2019-09-26 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2019-09-26 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2019-09-26 Zał. nr 6 Wykaz sprzętu
9. 2019-09-26 Zał. nr 7 IWU
10. 2019-09-26 Zał. nr 8 Wymagania techniczne
11. 2019-09-26 Zał. nr 9 Oświadczenie o wizji
12. 2019-09-26 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
13. 2019-09-26 Zał. nr 11 Klauzula informacyjna
14. 2019-09-26 Zał. nr 12 Oświadczenie RODO

Data ogłoszenia: 2019-09-23
Data składania ofert: 2019-10-09

zobacz więcej
22. Postępowanie nr: ZP/45/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu WiFi w budynku biurowym przy ul. Witomińskiej 29 w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-09-23 SIWZ ZP_45_2019
2. 2019-09-23 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2019-09-23 Załącznik nr 2 - formularz cenowy
4. 2019-09-23 Załącznik nr 3 - Wymagania spis
5. 2019-09-23 Załącznik nr 3 - Wymagania
6. 2019-09-23 Załącznik nr 4 - Oświadczenie
7. 2019-09-23 Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw/usług
8. 2019-09-23 Załącznik nr 6 - Wykaz kadry
9. 2019-09-23 Załącznik nr 7 - IWU
10. 2019-09-23 Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna
11. 2019-09-23 Załącznik nr 9 - Oświadczenie danae osobowe

Data ogłoszenia: 2019-09-05
Data składania ofert: 2019-09-23

zobacz więcej
23. Postępowanie nr: ZP/44/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego w ul. Solnej w Gdyni. II. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przewodów wodociągowych w ul. Kujawskiej i Bydgoskiej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-09-05 SIWZ ZP/44/2019
2. 2019-09-05 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-09-05 Załącznik nr 2 - Cennik
4. 2019-09-05 Załącznik nr 3 - Oświadczenie
5. 2019-09-05 Załącznik nr 4 - Istotne Warunki Umowy
6. 2019-09-05 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
7. 2019-09-05 Załącznik nr 6 - Wykaz kadry
8. 2019-09-05 Załącznik nr 7 - Warunki techniczne spis
9. 2019-09-05 Załącznik nr 7.1 - Warunki techniczne P.I
10. 2019-09-05 Załącznik nr 7.2 - Warunki techniczne P.II
11. 2019-09-05 Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna
12. 2019-09-05 Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2019-09-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_44_2019

Data ogłoszenia: 2019-08-29
Data składania ofert: 2019-09-23

zobacz więcej
24. Postępowanie nr: ZP/41/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Modernizacja układu pompowego II stopnia SUW "Wiczlino" w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-29 SIWZ ZP-41-2019
2. 2019-08-29 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-08-29 Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
4. 2019-08-29 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-08-29 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2019-08-29 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-08-29 Zał. nr 6 Wytyczne wykonania modernizacji układu pompowego
8. 2019-08-29 Zał. nr 7 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
9. 2019-08-29 Zał. nr 8 oświadczenie o wizji lokalnej
10. 2019-08-29 Zał. nr 9 Klauzula informacyjna
11. 2019-08-29 Zał. nr 10 oświadczenie RODO
12. 2019-08-29 Zał. nr 11 Oświadczenie o świdczeniu serwisu gwarancyjnego
13. 2019-09-19 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/41/2019

Data ogłoszenia: 2019-08-28
Data składania ofert: 2019-09-13

zobacz więcej
25. Postępowanie nr: ZP/42/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa macierzy dyskowej NetAPP E2800 oraz serwerów Dell R740 wraz z instalacją

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-28 SIWZ ZP/42/2019
2. 2019-08-28 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-08-28 Zał.2-Wzór cennika
4. 2019-08-28 Zał.3-Wymagania techniczne
5. 2019-08-28 Zał.4-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
6. 2019-08-28 Zał.5-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2019-08-28 Zał.6-Wykaz kadry
8. 2019-08-28 Zał.7-IWU
9. 2019-08-28 Zał.8-Klauzula informacyjna
10. 2019-08-28 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2019-09-06 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/42/2019
12. 2019-09-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/42/2019

Data ogłoszenia: 2019-08-14
Data składania ofert: 2019-08-30

zobacz więcej
26. Postępowanie nr: ZP/40/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemyskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-14 SIWZ ZP/40/2019
2. 2019-08-14 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-08-14 Zał.2-Wzór cennika
4. 2019-08-14 Zał.3-Oświadczenie o spełn. warunków
5. 2019-08-14 Zał.4-IWU
6. 2019-08-14 Zał.5-Wykaz wykonanych usług
7. 2019-08-14 Zał.6-Wykaz kadry
8. 2019-08-14 Zał.7-Dokumentacja techniczna
9. 2019-08-14 Zał.8-Klauzula informacyjna
10. 2019-08-14 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-08-12
Data składania ofert: 2019-08-26

zobacz więcej
27. Postępowanie nr: ZP/38/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji piaskownika (ob.4/2) na terenie GOŚ Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-12 SIWZ ZP/38/2019
2. 2019-08-12 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-08-12 Zał.2-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-08-12 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-08-12 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2019-08-12 Zał.5-IWU
7. 2019-08-12 Zał.6-Program Funkcjonalno-Użytkowy
8. 2019-08-12 Zał.7-Obowiązki koordynatora ds. bhp
9. 2019-08-12 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
10. 2019-08-12 Zał.9-Klauzula informacyjna
11. 2019-08-12 Zał.10-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2019-08-12 Zał.11-Kalkulacja kosztów wykonania przedmiotu zamówienia
13. 2019-08-22 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/38/2019

Data ogłoszenia: 2019-08-05
Data składania ofert: 2019-08-23

zobacz więcej
28. Postępowanie nr: ZP/39/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Drużynowej i Zuchów w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-05 SIWZ ZP-39-2019
2. 2019-08-05 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-08-05 Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
4. 2019-08-05 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-08-05 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2019-08-05 Zał nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-08-05 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
8. 2019-08-05 Zał. nr 7 Wizja lokalna
9. 2019-08-05 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
10. 2019-08-05 Zał. nr 9 Oświadczenie RODO
11. 2019-08-05 Zał. nr 10 Prawa i obowiazki Koordynatora bhp
12. 2019-08-08 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/39/2019

Data ogłoszenia: 2019-08-05
Data składania ofert: 2019-08-27

zobacz więcej
29. Postępowanie nr: ZP/28/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Remont kolektora ściekowego WRR na odcinku od dworca PKP w Redzie do granicy miast Reda/Rumia

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-08-05 SIWZ ZP_28_2019
2. 2019-08-05 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-08-05 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2019-08-05 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2019-08-05 Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-08-05 Załącznik nr 4 -Wykaz kadry
7. 2019-08-05 Załącznik nr 5 - Istotne warunki umowy
8. 2019-08-05 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji technicznej
9. 2019-08-05 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2019-08-05 Załącznik nr 7 - Wizja lokalna
11. 2019-08-05 Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna
12. 2019-08-05 Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2019-08-08 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_28_2019
14. 2019-08-09 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP_28_2019
15. 2019-08-16 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/28/2019
16. 2019-08-22 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/28/2019

Data ogłoszenia: 2019-07-22
Data składania ofert: 2019-08-06

zobacz więcej
30. Postępowanie nr: ZP/37/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego w ul. Śmidowicza oraz ul. Arciszewskich w Gdyni - etap II; II.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-07-22 SIWZ ZP/37/2019
2. 2019-07-22 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-07-22 Zał.2-Wzór cennika
4. 2019-07-22 Zał.3-Oświadczenie o spełn. warunków
5. 2019-07-22 Zał.4-IWU
6. 2019-07-22 Zał.5-Wykaz wykonanych usług
7. 2019-07-22 Zał.6-Wykaz kadry
8. 2019-07-22 Zał.7.1-Warunki techniczne-Pakiet I
9. 2019-07-22 Zał.7.2-Warunki techniczne-Pakiet II
10. 2019-07-22 Zał.8-Klauzula informacyjna
11. 2019-07-22 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2019-07-26 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/37/2019

Data ogłoszenia: 2019-07-16
Data składania ofert: 2019-08-01

zobacz więcej
31. Postępowanie nr: ZP/36/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych „Śliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni. II. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielnicy SN i nn dla SUW ,,Wiczlino’’ w Gdyni. III. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia do systemu wodociągowego istniejących studni Nr 11c, T-VIa, 16c na terenie UW REDA w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-07-16 SIWZ ZP/36/2019
2. 2019-07-16 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-07-16 Zał.2-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-07-16 Zał.3a-IWU dla Pakietu I
5. 2019-07-16 Zał.3b-IWU dla Pakietu II
6. 2019-07-16 Zał.3c-IWU dla Pakietu III
7. 2019-07-16 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
8. 2019-07-16 Zał.5-Wykaz kadry
9. 2019-07-16 Zał.6a-Warunki techniczne dla Pakietu I
10. 2019-07-16 Zał.6b-Wytyczne do projektowania dla Pakietu II
11. 2019-07-16 Zał.6c-Warunki techniczne dla Pakietu III
12. 2019-07-16 Zał.7-Klauzula informacyjna
13. 2019-07-16 Zał.8-Oświadczenie dot. danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-06-06
Data składania ofert: 2019-06-25

zobacz więcej
32. Postępowanie nr: ZP/32/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie robót geologicznych obejmujących odwiert otworów zastępczych nr 11c i 16d oraz likwidację otworu i obudowy studni nr 11b i 16c na terenie Ujęcia Wody "Rumia" w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-06-06 SIWZ ZP/32/2019
2. 2019-06-06 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2019-06-06 Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
4. 2019-06-06 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-06-06 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2019-06-06 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-06-06 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2019-06-06 Zał nr 7 dokumentacja techniczna
9. 2019-06-06 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
10. 2019-06-06 Zał. nr 9 Oświadczenie dot. RODO

Data ogłoszenia: 2019-05-21
Data składania ofert: 2019-06-06

zobacz więcej
33. Postępowanie nr: ZP/29/POIS-0018/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa i montaż przepływomierzy na przepompowniach ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-05-21 SIWZ_zal_1_6
2. 2019-05-21 SIWZ_zal_7_opis
3. 2019-05-21 Zal_1_3_4_5
4. 2019-05-21 Zal_2_form_cenowy
5. 2019-06-06 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2019-05-20
Data składania ofert: 2019-05-31

zobacz więcej
34. Postępowanie nr: ZP/27/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji studni głębinowej nr 2c/5b na terenie UW Sieradzka w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-05-20 SIWZ ZP/27/2019
2. 2019-05-20 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-05-20 Zał.2-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-05-20 Zał.3-Istotne Warunki Umowy
5. 2019-05-20 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
6. 2019-05-20 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2019-05-20 Zał.6-Dokumentacja techniczna
8. 2019-05-20 Zał.7-Klauzula informacyjna
9. 2019-05-20 Zał.8-Oświadczenie dot. danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-05-13
Data składania ofert: 2019-05-28

zobacz więcej
35. Postępowanie nr: ZP/26/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla podwyższenia terenu przepompowni ścieków "Śliska P2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-05-13 SIWZ ZP/26/2019
2. 2019-05-13 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2019-05-13 Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
4. 2019-05-13 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2019-05-13 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2019-05-13 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2019-05-13 Załó. nr 6 Warunki techniczne
8. 2019-05-13 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2019-05-13 Zał. nr 8 Oświadczenie RODO

Data ogłoszenia: 2019-04-29
Data składania ofert: 2019-05-15

zobacz więcej
36. Postępowanie nr: ZP/24/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa sprzętu komputerowego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-04-29 SIWZ ZP_24_2019
2. 2019-04-29 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-04-29 Załącznik nr 2 - Cennik
4. 2019-04-29 Załącznik nr 3 - karty ofertowe
5. 2019-04-29 Załącznik nr 4 - Oświadczenie
6. 2019-04-29 Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych dostaw/umów
7. 2019-04-29 Załącznik nr 6 - Istotne Warunki Umowy
8. 2019-04-29 Załacznik nr 7 - Wymagania środowiskowe
9. 2019-04-29 Załącznik nr 8 - Imformacja o występowaniu materiałów niebezpiecznych
10. 2019-04-29 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
11. 2019-04-29 Załącznik nr 10 - Oświadczenie ochrona danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-04-24
Data składania ofert: 2019-05-14

zobacz więcej
37. Postępowanie nr: ZP/23/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Osada Kolejowa w Gdyni - Pakiet I Budowa sieci wodociągowej w ul. Roszczynialskiego w Wejherowie - Pakiet II

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-04-24 SIWZ ZP/23/2019
2. 2019-04-24 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-04-24 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2019-04-24 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-04-24 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2019-04-24 Zał. nr 5a IWU - Pakiet I
7. 2019-04-24 Zał. nr 5b IWU - Pakiet II
8. 2019-04-24 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
9. 2019-04-24 Zał. nr 7 Oświadczenie o wizji
10. 2019-04-24 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
11. 2019-04-24 Zał. nr 9 Oświadczenie RODO
12. 2019-04-24 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki Koordynatora bhpa
13. 2019-04-24 Zał. nr 11 Zbiorcze zestawienie kosztów
14. 2019-05-10 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-23-2019
15. 2019-05-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-23-2019
16. 2019-05-10 Załącznik do Zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2019-04-08
Data składania ofert: 2019-04-25

zobacz więcej
38. Postępowanie nr: ZP/19/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w miejscowości Pogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-04-08 SIWZ ZP_19_2019
2. 2019-04-08 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-04-08 Załącznik nr 2 a- Oświadczenie
4. 2019-04-08 Załącznik nr 2 b - Oświadczenie
5. 2019-04-08 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-04-08 Załączniik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2019-04-08 Załacznik nr 5 -IWU
8. 2019-04-08 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna spis
9. 2019-04-08 Załłacznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2019-04-08 Załącznik nr 7 - Wizja lokalna
11. 2019-04-08 Zalącznik nr 8 - Klauzula informacyjna
12. 2019-04-08 Załacznik nr 9 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2019-04-08 Załącznik nr 10- Prawa i obowiązki koordynatora ds.bhp
14. 2019-04-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_19_2019
15. 2019-04-17 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/19/2019

Data ogłoszenia: 2019-04-04
Data składania ofert: 2019-04-24

zobacz więcej
39. Postępowanie nr: ZP/20/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla: - budowy przewodu wodociągowego w ul. Radosnej w Gdyni, - przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Wielkopolskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-04-04 SIWZ ZP/20/2019
2. 2019-04-04 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2019-04-04 Zał. nr 2 oświadczenie
4. 2019-04-04 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2019-04-04 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2019-04-04 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2019-04-04 Zał. nr 6 Warunki techniczne
8. 2019-04-04 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2019-04-04 Zał. nr 8 oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
10. 2019-04-12 Zmiana Nr 1do SIWZ ZP/20/2019

Data ogłoszenia: 2019-03-21
Data składania ofert: 2019-04-08

zobacz więcej
40. Postępowanie nr: ZP/18/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa macierzy dyskowej NetAPP E2800

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-03-21 SIWZ ZP-18-2019
2. 2019-03-21 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-03-21 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2019-03-21 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
5. 2019-03-21 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2019-03-21 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2019-03-21 Zał. nr 6 Wykaz kadry
8. 2019-03-21 Zał. nr 7 Istotne warunki umowy
9. 2019-03-21 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
10. 2019-03-21 Zał. nr 9 Oświadczenie RODO
11. 2019-03-26 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/18/2019
12. 2019-03-27 Zmiana Nr 1 do SIWz ZP-18-2019

Data ogłoszenia: 2019-03-19
Data składania ofert: 2019-03-29

zobacz więcej
41. Postępowanie nr: ZP/13/POIS-0018/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa urządzeń pomiarowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-03-19 SIWZ
2. 2019-03-19 SIWZ_opis_cz_1
3. 2019-03-19 SIWZ_opis_cz_2
4. 2019-03-19 Zal_1_2_formularz_cenowy
5. 2019-03-19 Zal_2_2_formularz_cenowy
6. 2019-03-19 zal_edytowalne
7. 2019-03-25 Zmiana_nr_1
8. 2019-03-29 Wyjasnienia_nr_1
9. 2019-04-05 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2019-03-11
Data składania ofert: 2019-03-25

zobacz więcej
42. Postępowanie nr: ZP/14/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków „Różana” w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-03-11 SIWZ ZP_14_2019
2. 2019-03-11 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-03-11 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2019-03-11 Załącznik nr 3 -Istotne Warunki Umowy
5. 2019-03-11 Załącznik nr 4- Wykaz wykonanych usług
6. 2019-03-11 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2019-03-11 Załącznik nr 6 - karta tytułowa
8. 2019-03-11 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne Różana
9. 2019-03-11 Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
10. 2019-03-11 Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-03-04
Data składania ofert: 2019-03-19

zobacz więcej
43. Postępowanie nr: ZP/11/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orle gmina Wejherowo, dz. Nr 158, 165/13, 164/5; II. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej w m. Bolszewo, gm. Wejherowo; III. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strażackiej w miejscowości Gościcino; IV. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Łanowej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-03-04 SIWZ ZP-11-2019
2. 2019-03-04 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2019-03-04 Zalącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2019-03-04 Załącznik nr 3 - Wykaz robót
5. 2019-03-04 Załaczni nr 4 - Wykaz kadry
6. 2019-03-04 Zaacznik nr 5a - IWU Pakiet I, II
7. 2019-03-04 Załacznik nr 5b - IWU Pakiet III
8. 2019-03-04 Załącznik nr 5c - IWU Pakiet IV
9. 2019-03-04 Załacznik nr 7 - Prawa i obowiązki koordynatora
10. 2019-03-04 Załacznik nr 8 - Oświadczenie wizja
11. 2019-03-04 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
12. 2019-03-04 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych
13. 2019-03-04 Załacznik nr 6 - Dok. tech. Pakiet I, II
14. 2019-03-04 Załącznik nr 6 - Dok. tech. Pakiet III, IV
15. 2019-03-08 Dokumentacja techniczna Pakiet III-Strażacka Projekt BW

Data ogłoszenia: 2019-02-21
Data składania ofert: 2019-03-14

zobacz więcej
44. Postępowanie nr: ZP/08/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w Redzie Mościch Błotach

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-02-21 SIWZ ZP/08/2019
2. 2019-02-21 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-02-21 Zał.2-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-02-21 Zał.3-Istotne Warunki Umowy
5. 2019-02-21 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
6. 2019-02-21 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2019-02-21 Zał.6-Dokumentacja techniczna
8. 2019-02-21 Zał.7-Klauzula informacyjna
9. 2019-02-21 Zał.8-Oświadczenie dot. danych osobowych
10. 2019-03-06 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/08/2019
11. 2019-03-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/08/2019

Data ogłoszenia: 2019-02-15
Data składania ofert: 2019-03-05

zobacz więcej
45. Postępowanie nr: ZP/09/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie robót geologicznych obejmujących odwiert otworów zastępczych nr 2b i 8c oraz likwidację otworu i obudowy studni nr 2a i 8b na terenie Ujęcia Wody "Kolibki" w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-02-15 SIWZ ZP/09/2019
2. 2019-02-15 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2019-02-15 Zał. nr 2 Oświadczenia Wykonawcy
4. 2019-02-15 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2019-02-15 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2019-02-15 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2019-02-15 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2019-02-15 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2019-02-15 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna
10. 2019-02-15 Zał. nr 9 Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-02-13
Data składania ofert: 2019-02-27

zobacz więcej
46. Postępowanie nr: ZP/07/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków "Chwarzno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni oraz rozbiórki istniejącej przepompowni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-02-13 SIWZ ZP/07/2019
2. 2019-02-13 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-02-13 Zał.2-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-02-13 Zał.3-Istotne Warunki Umowy
5. 2019-02-13 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
6. 2019-02-13 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2019-02-13 Zał.6-Dokumentacja techniczna
8. 2019-02-13 Zał.7-Klauzula informacyjna
9. 2019-02-13 Zał.8-Oświadczenie dot. danych osobowych

Data ogłoszenia: 2019-02-11
Data składania ofert: 2019-03-06

zobacz więcej
47. Postępowanie nr: ZP/01/POIS/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-02-11 SIWZ_cz_I_IDW
2. 2019-02-11 SIWZ_cz_II_umowa
3. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_ST_00_ST_02
4. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_ST_03
5. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_ST_04
6. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_ST_05
7. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_1
8. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_przedmiar
9. 2019-02-11 Zalacznik_nr_1_1a
10. 2019-02-11 Zalacznik_nr_2a_2b
11. 2019-02-11 przedmiar_edyt
12. 2019-02-11 Zalacznik_nr_3
13. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_2_1
14. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_2_2
15. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_2_3
16. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_2_4
17. 2019-02-11 SIWZ_cz_III_dok_projekt_2_5
18. 2019-02-18 link_do_dok_projekt
19. 2019-02-20 Wyjasnienia_nr_1
20. 2019-02-26 Wyjasnienia_nr_2
21. 2019-03-06 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2019-02-07
Data składania ofert: 2019-02-21

zobacz więcej
48. Postępowanie nr: ZP/05/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla: - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni; - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sibeliusa, ul. Fińskiej, ul. Botnickiej oraz ul. Morskiej w Gdyni; - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu drogowym ul. Chwarznieńskiej (dz. Nr 2890, 1159 i 1158) w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-02-07 SIWZ ZP/05/2019
2. 2019-02-07 Formularz ofertowy
3. 2019-02-07 Oświadczenie
4. 2019-02-07 Istotne warunki umowy
5. 2019-02-07 Wykaz wykonanych usług
6. 2019-02-07 Wykaz kadry
7. 2019-02-07 Warunki techniczne
8. 2019-02-07 Klauzula informacyjna
9. 2019-02-07 Oświadczene dot. ochrony danych
10. 2019-02-18 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/05/2019

Data ogłoszenia: 2019-01-29
Data składania ofert: 2019-02-14

zobacz więcej
49. Postępowanie nr: ZP/04/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ulic Karnowskiego, Batalionu Morskiego i I Brygady WP w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2019-01-29 SIWZ ZP/04/2019
2. 2019-01-29 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2019-01-29 Zał.2a-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2019-01-29 Zał.2b-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. 2019-01-29 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2019-01-29 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2019-01-29 Zał.5-Istotne Warunki Umowy
8. 2019-01-29 Zał.6-Dokumentacja techniczna-spis
9. 2019-01-29 Zał.6-Dokumentacja techniczna
10. 2019-01-29 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
11. 2019-01-29 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
12. 2019-01-29 Zał.9-Klauzula informacyjna
13. 2019-01-29 Zał.10-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
14. 2019-02-07 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_04_2019

Data ogłoszenia: 2018-12-11
Data składania ofert: 2019-01-02

zobacz więcej
50. Postępowanie nr: ZP/87/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwka i ul. Porożyńskiego w Gdyni II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej w Gdyni III. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej w Gdyni IV. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pionierów w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-12-11 SIWZ ZP_87_2018
2. 2018-12-11 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-12-11 Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. 2018-12-11 Załącznik nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-12-11 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-12-11 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2018-12-11 Załącznik nr 5a - IWU dla Pakietu I i II
8. 2018-12-11 Załacznik nr 5b - IWU dla Pakietu III
9. 2018-12-11 Załącznik nr 5c - IWU dla Pakietu IV
10. 2018-12-11 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji
11. 2018-12-11 Załacznik nr 6 - Dokumentacja Myśliwka
12. 2018-12-11 Załacznik nr 6 - Dokumentacja Bieszczadzka
13. 2018-12-11 Załącznik nr 6 - Dokumentacja Beskidzka
14. 2018-12-11 Załącznik nr 6 - Dokumentacja Pionierów
15. 2018-12-11 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.bhp
16. 2018-12-11 Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wizji lokalnej
17. 2018-12-11 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
18. 2018-12-11 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-12-10
Data składania ofert: 2019-01-03

zobacz więcej
51. Postępowanie nr: ZP/81/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy włazów kanalizacyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-12-10 SIWZ ZP/81/2018
2. 2018-12-10 ZAŁ 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-12-10 ZAŁ 2a/b - CENNIK
4. 2018-12-10 ZAŁ 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. 2018-12-10 ZAŁ 4 - Wykaz dostaw
6. 2018-12-10 ZAŁ 5a - Istotne warunki umowy
7. 2018-12-10 ZAŁ 5b - Istotne warunki umowy
8. 2018-12-10 ZAŁ 6 - Wymagania techniczne
9. 2018-12-10 ZAŁ 7 - Klauzula informacyjna
10. 2018-12-10 ZAŁ 8 - Oświadczenie Wykonawcy dot. ochrony danych osobowych
11. 2018-12-20 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/81/2018

Data ogłoszenia: 2018-12-06
Data składania ofert: 2019-01-14

zobacz więcej
52. Postępowanie nr: ZP/80/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa obiektu biuro-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowskiego 58 w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-12-06 Zał. nr 12 Klauzula informacyjna
2. 2018-12-06 Zał. nr 11 Karta zatwierdzenia materiału
3. 2018-12-06 Zał. nr 10 Formularz gwarancyjny
4. 2018-12-06 zał. nr 9 Oświadczenie o wizji
5. 2018-12-06 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
6. 2018-12-06 Zał. nr 7 Oświadczenie dot. serwisu
7. 2018-12-06 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
8. 2018-12-06 Zał. nr 5 IWU
9. 2018-12-06 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych robót
10. 2018-12-06 Zał. nr 4 Wykaz kadry
11. 2018-12-06 Zał. nr 2b Oświadczenie o braku wykluczenia
12. 2018-12-06 Zał. nr 2a Oświadczenie Wykonawcy
13. 2018-12-06 SIWZ ZP-80-2018
14. 2018-12-06 Zał. nr 1 formularz ofertowy
15. 2018-12-06 Zał. nr 13 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
16. 2018-12-14 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/80/2018
17. 2018-12-17 Załacznik do Wyjaśnień
18. 2018-12-19 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/80/2018
19. 2018-12-28 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-80-2018
20. 2019-01-02 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-80-2018
21. 2019-01-03 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/80/2018
22. 2019-01-03 Zmiana NR 3 do SIWZ ZP/80/2018
23. 2019-01-03 Zał. do Zmiany Nr 3 skorygowany przedmiar robót budowlanych
24. 2019-01-04 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/80/2018
25. 2019-01-09 Wyjaśnienie Nr 5 do SIWZ ZP-80-2018
26. 2019-01-09 Zmiana Nr 4 do SIWZ ZP-80-2018
27. 2019-01-10 Wyjasnienie Nr 6 do SIWZ ZP/80/2018
28. 2019-01-11 Wyjaśnienie Nr 7 do SIWZ ZP/80/2018
29. 2019-01-11 Wyjaśnienie Nr 8 do SIWZ ZP/80/2018
30. 2019-01-11 Zmiana Nr 5 do SIWZ ZP/80/2018
31. 2019-01-18 Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ ZP-80-2018
32. 2019-01-18 Zmiana nr 6 do SIWZ ZP-80-2018
33. 2019-01-18 Zał. nr 1 i 2 do Zmiany nr 6
34. 2019-01-22 Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ ZP-80-2018
35. 2019-01-23 Wyjaśnienie nr 11 do SIWZ ZP-80-2018
36. 2019-01-23 Zmiana nr 7 do SIWZ ZP-80-2018
37. 2019-01-23 Zał. nr 1 do Zmiany nr 7
38. 2019-01-23 Wyjaśnienie nr 12 do SIWZ ZP-80-2018
39. 2019-01-24 Wyjaśnienie nr 13 do SIWZ ZP/80/2018
40. 2019-01-25 Wyjaśnienie nr 14 do SIWZ ZP/80/2018
41. 2019-01-25 Zmiana nr 8 do SIWZ ZP/80/2018

Data ogłoszenia: 2018-12-05
Data składania ofert: 2018-12-14

zobacz więcej
53. Postępowanie nr: ZP/88/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-12-05 SIWZ
2. 2018-12-05 Zał 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-12-05 Zał 2 - Cennik
4. 2018-12-05 Zał 3a - Oświadczenie
5. 2018-12-05 Zał 3b - Oświadczenie
6. 2018-12-05 Zal 4 - Wykaz zrealizowanych usług
7. 2018-12-05 Zał 5 - Istotne Warunki Umowy
8. 2018-12-05 Zał 6 - Oswiadczenie
9. 2018-12-05 Zał 7 - Wymagania
10. 2018-12-05 Zał 8 - Opis obiektów pak. I
11. 2018-12-05 Zał 8 - Opis obiektów pak. II
12. 2018-12-05 Zał 8 - Opis obiektów pak. III
13. 2018-12-05 Zał 8 - Opis obiektów pak. IV
14. 2018-12-05 Zał 9 - Koordynator BHP
15. 2018-12-05 Zał 10 - Klauzula informacyjna
16. 2018-12-05 Zał 11 - Oświadczenie

Data ogłoszenia: 2018-11-29
Data składania ofert: 2018-12-14

zobacz więcej
54. Postępowanie nr: ZP/78/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa pompowni wodociągowej „Kacze Buki” w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-29 SIWZ ZP/78/2018
2. 2018-11-29 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-11-29 Zał.2a-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2018-11-29 Zał.2b-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. 2018-11-29 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2018-11-29 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2018-11-29 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2018-11-29 Zał.6-Istotne Warunki Umowy
9. 2018-11-29 Zał.7-Spis dok.technicznej
10. 2018-11-29 Zał.7-Dokumentacja techniczna
11. 2018-11-29 Zał.8-Oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych
12. 2018-11-29 Zał.9-Prawa i obowiązki o koordynatora
13. 2018-11-29 Zał.10-Karta zatwierdzenia materiału
14. 2018-11-29 Zał.11-Klauzula informacyjna
15. 2018-11-29 Zał.12-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
16. 2018-11-29 Zał.13-Oświadczenie dot. energii elektrycznej
17. 2018-12-05 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_78_2018
18. 2018-12-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/78/2018 z zał.
19. 2018-12-11 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP_78_2018
20. 2018-12-12 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP_78_2018

Data ogłoszenia: 2018-11-28
Data składania ofert: 2018-12-13

zobacz więcej
55. Postępowanie nr: ZP/84/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyce Rogulewo, gm. Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-28 SIWZ ZP_84_2018
2. 2018-11-28 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2018-11-28 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2018-11-28 Załącznik nr 2b - Oświadczenie
5. 2018-11-28 Załącznik nr 3 -Wykaz zrealizowanych robót
6. 2018-11-28 Załącznik nr 4 -Wykaz kadry
7. 2018-11-28 Załącznik nr 5 - Istotne Warunki Umowy
8. 2018-11-28 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczne spis
9. 2018-11-28 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2018-11-28 Załącznik nr 7 - Prawa i obowiązki Koordynatora ds.Bhp
11. 2018-11-28 Załącznik nr 8 - Wizja lokalna
12. 2018-11-28 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
13. 2018-11-28 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-11-21
Data składania ofert: 2018-11-30

zobacz więcej
56. Postępowanie nr: ZP/79/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-21 SIWZ ZP/79/2018
2. 2018-11-21 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-11-21 Zał.2-Wzory formularzy cenowych
4. 2018-11-21 Zał.3-Zakres usług
5. 2018-11-21 Zał.4-Oświadczenie o spełn. warunków udziału i braku podstaw wykluczenia
6. 2018-11-21 Zał.5-Wykaz wykonanych usług
7. 2018-11-21 Zał.6-Istotne Warunki Umowy
8. 2018-11-21 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
9. 2018-11-21 Zał.8-Klauzula informacyjna
10. 2018-11-21 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2018-11-21 Zał.10-Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej

Data ogłoszenia: 2018-11-14
Data składania ofert: 2018-12-05

zobacz więcej
57. Postępowanie nr: ZP/74/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

DOSTAWA AGREGATÓW POMPOWYCH FLYGT WRAZ MONTAŻEM W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ,,CHWARZNO’’ W GDYNI

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-14 SIWZ ZP_74_2018
2. 2018-11-14 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2018-11-14 Załącznik nr 2 - Wzór formularza cenowego
4. 2018-11-14 Załącznik nr 3 - Istotne Warunki Umowy
5. 2018-11-14 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-11-14 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
7. 2018-11-14 Zalącznik nr 6 - Wytyczne spis
8. 2018-11-14 Zalącznik nr 6 - Wytyczne zakupu i montażu
9. 2018-11-14 Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań środowiskowych
10. 2018-11-14 Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna
11. 2018-11-14 Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2018-11-14 Załacznik nr 10 - Oswiadczenie o zapewnieniu serwisu, dostaw części zamiennych
13. 2018-11-14 Załacznik nr 11 - Prawa i obowiązki koordynatora ds.bhp
14. 2018-11-19 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_74_2018
15. 2018-11-19 Zmieniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
16. 2018-11-27 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP_74_2018
17. 2018-11-28 Zalącznik nr 6 - Wytyczne zakupu i montażu spis treści wersja pdf
18. 2018-11-30 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_74_2018

Data ogłoszenia: 2018-11-14
Data składania ofert: 2018-11-26

zobacz więcej
58. Postępowanie nr: ZP/77/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie z osadów przepompowni ścieków.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-14 SIWZ
2. 2018-11-14 Załącznik nr 1
3. 2018-11-14 Załącznik nr 2
4. 2018-11-14 Załącznik nr 3a
5. 2018-11-14 Załącznik nr 3b
6. 2018-11-14 Załącznik nr 4
7. 2018-11-14 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2018-11-14 Załącznik nr 6
9. 2018-11-14 Załącznik nr 7
10. 2018-11-14 Załącznik nr 8 - pak I
11. 2018-11-14 Załącznik nr 8 - pak II
12. 2018-11-14 Załącznik nr 8 pak III
13. 2018-11-14 Załącznik nr 8 pak IV
14. 2018-11-14 Załącznik nr 9
15. 2018-11-14 Załącznik nr 10
16. 2018-11-14 Załącznik nr 11
17. 2018-11-20 Zmiana nr 1
18. 2018-11-20 Załącznik nr 2.1

Data ogłoszenia: 2018-11-13
Data składania ofert: 2018-12-03

zobacz więcej
59. Postępowanie nr: ZP/76/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-13 SIWZ ZP/76/2018
2. 2018-11-13 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2018-11-13 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
4. 2018-11-13 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2018-11-13 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
6. 2018-11-13 Zał. nr 5 IWU
7. 2018-11-13 Zał. nr 6 Formularze cenników
8. 2018-11-13 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2018-11-13 Zał. nr 8 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-11-06
Data składania ofert: 2018-11-30

zobacz więcej
60. Postępowanie nr: ZP/68/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa i montaż dwóch krat mechanicznych wraz z instalacją dezodoryzacji dla Przepompowni Ścieków „Akacjowa” w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-11-06 SIWZ ZP/68/2018
2. 2018-11-06 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-11-06 Zał.2a-Oświadczenie o spełn.warunków udziału
4. 2018-11-06 Zał.2b-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. 2018-11-06 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-11-06 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2018-11-06 Zał.5-Istotne Warunki Umowy
8. 2018-11-06 Zał.6-Dokumentacja techniczna
9. 2018-11-06 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
10. 2018-11-06 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
11. 2018-11-06 Zał.9-Klauzula informacyjna
12. 2018-11-06 Zał.10-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2018-11-06 Zał.11-Oświadczenie dot. energii elektrycznej
14. 2018-11-20 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/68/2018
15. 2018-11-20 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_68_2018

Data ogłoszenia: 2018-10-30
Data składania ofert: 2018-11-16

zobacz więcej
61. Postępowanie nr: ZP/69/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału ściekowego tłocznego DN200 oraz przepompowni ścieków w Pogórzu w Gminie Kosakowo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-30 SIWZ ZP_69_2018
2. 2018-10-30 Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
3. 2018-10-30 Załacznik nr 2- Oświadczenie
4. 2018-10-30 Załacznik nr 3-Istotne warunki umowy
5. 2018-10-30 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2018-10-30 Załacznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2018-10-30 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne spis treści
8. 2018-10-30 Załącznik nr 6 -Warunki techniczne
9. 2018-10-30 Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
10. 2018-10-30 Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-10-25
Data składania ofert: 2018-11-15

zobacz więcej
62. Postępowanie nr: ZP/70/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa koagulantów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-25 SIWZ ZP/70/2018
2. 2018-10-25 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-10-25 Zał. nr 2a wzór cennika dla Pakietu nr I
4. 2018-10-25 Zał. nr 2b wzór cennika dla Pakietu nr II
5. 2018-10-25 Zał. nr 3a oświadczenie
6. 2018-10-25 Zał. nr 3b oświadczenie Wykonawcy
7. 2018-10-25 Zał. nr 4a i 4b Istotne warunki umowy P.I i P.II
8. 2018-10-25 Zał. nr 5 wymagania produktowe
9. 2018-10-25 Zał. nr 6a wykaz zrealizowanych dostaw dla P.I
10. 2018-10-25 Zał. nr 6b wykaz zrealizowanych dostaw dla P.II
11. 2018-10-25 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
12. 2018-10-31 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/70/2018
13. 2018-10-31 Zał. nr 2a - zmiana
14. 2018-10-31 Zał. nr 2b - zmiana

Data ogłoszenia: 2018-10-24
Data składania ofert: 2018-11-07

zobacz więcej
63. Postępowanie nr: ZP/63/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa systemu FortiMail i FortiAnalizer do ochrony poczty elektronicznej wraz z wdrożeniem, asystą i wsparciem technicznym

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-24 SIWZ ZP/63/2018
2. 2018-10-24 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-10-24 Zał. nr 2 formularz cenowy
4. 2018-10-24 Zał. nr 3 opis przedmiotu zamówienia
5. 2018-10-24 Zał. nr 4 oświadczenie
6. 2018-10-24 Zał. nr 5 wykaz zrealizowanych dostaw/usług
7. 2018-10-24 Zał. nr 6 IWU
8. 2018-10-24 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2018-10-24 Zał. nr 8 oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-10-23
Data składania ofert: 2018-11-14

zobacz więcej
64. Postępowanie nr: ZP/66/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-23 SIWZ ZP/66/2018
2. 2018-10-23 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-10-23 Zał.2-Wzór formularza cenowego
4. 2018-10-23 Zał.3-Zakres usług
5. 2018-10-23 Zał.4-Oświadczenie o spełn. warunków udziału i braku podstaw wykluczenia
6. 2018-10-23 Zał.5-Wykaz usług
7. 2018-10-23 Zał.6-Istotne Warunki Umowy
8. 2018-10-23 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
9. 2018-10-23 Zał.8-Klauzula informacyjna
10. 2018-10-23 Zał.9-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2018-10-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/66/2018

Data ogłoszenia: 2018-10-18
Data składania ofert: 2018-11-06

zobacz więcej
65. Postępowanie nr: ZP/67/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Sibeliusa, ul. Fińskiej, ul. Botnickiej oraz ul. Morskiej w Gdyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-18 SIWZ ZP_67_2018
2. 2018-10-18 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-10-18 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2018-10-18 Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowy
5. 2018-10-18 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2018-10-18 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2018-10-18 Załącznik nr 6 - warunki techniczne spis
8. 2018-10-18 Załacznik nr 6 -Warunki techniczne
9. 2018-10-18 Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
10. 2018-10-18 Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
11. 2018-10-31 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/67/2018

Data ogłoszenia: 2018-10-16
Data składania ofert: 2018-11-06

zobacz więcej
66. Postępowanie nr: ZP/38/POIS-0023/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-16 SIWZ_Czesc_I
2. 2018-10-16 SIWZ_cz_II_wzor_umowy
3. 2018-10-16 SIWZ_cz_III_ST_03_ST_06
4. 2018-10-16 SIWZ_cz_III_dok_proj
5. 2018-10-16 SIWZ_cz_III_dok_proj_
6. 2018-10-16 przedmiar_edyt
7. 2018-10-16 SIWZ_cz_III_przedmiar
8. 2018-10-16 Zalacznik_nr_1_1a_edyt
9. 2018-10-16 Zalacznik_nr_2a_2b
10. 2018-10-16 Zalacznik_nr_3
11. 2018-10-16 SIWZ_cz_III_ST_00_ST_02
12. 2018-10-29 Wyjasnienia_1
13. 2018-11-06 informacja_z_otwarcia

Data ogłoszenia: 2018-10-12
Data składania ofert: 2018-11-05

zobacz więcej
67. Postępowanie nr: ZP/64/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przeglądy i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-12 SIWZ ZP/64/2018
2. 2018-10-12 Zał. nr 2 Formularze cenowe
3. 2018-10-12 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
4. 2018-10-12 Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
5. 2018-10-12 Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
6. 2018-10-12 Zał. nr 5a Wykaz zrealizowanych usług w zakresie ochrony fizycznej
7. 2018-10-12 Zał. nr 5b Wykaz zrealizowanych usług monitoringu elektronicznego
8. 2018-10-12 Zał. nr 5c Wykaz zrealizowanych usług przeglądów i konserwacji
9. 2018-10-12 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
10. 2018-10-12 Zał. nr 7 Oswiadczenie dot. doboru kadry
11. 2018-10-12 Zał. nr 8 Oświadczenie posiadania centrum monitorowania
12. 2018-10-12 Zał. nr 9 Wykaz wymagań prawnych
13. 2018-10-12 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki Koordynatora BHP
14. 2018-10-12 Zał. nr 11 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
15. 2018-10-12 Zał. nr 12 Klauzula informacyjna
16. 2018-10-12 Zał. nr 13 Oświadczenie dot. RODO

Data ogłoszenia: 2018-10-12
Data składania ofert: 2018-11-21

zobacz więcej
68. Postępowanie nr: ZP/45/POIS-0018/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-12 SIWZ
2. 2018-10-12 Zalacznik_nr_1
3. 2018-10-12 Zalacznik_nr_1_edyt
4. 2018-10-12 Zalacznik_nr_2_JEDZ
5. 2018-10-12 Zalacznik_nr_2_JEDZ_xml
6. 2018-10-12 Zalacznik_nr_3
7. 2018-10-12 Zalacznik_nr_3_edyt
8. 2018-10-12 Zalacznik_nr_4
9. 2018-10-12 Zalacznik_nr_5_1
10. 2018-10-12 Zalacznik_nr_5_2
11. 2018-10-12 Zalacznik_nr_5_3
12. 2018-10-12 Zalacznik_nr_5_3_edyt
13. 2018-10-12 Zalacznik_5_5_0
14. 2018-11-14 Zmiana_nr_1
15. 2018-11-14 Zalacznik_5_3_zm
16. 2018-11-14 Wyjasnienia_1
17. 2018-11-15 Zmiana_nr_2
18. 2018-11-16 Zmiana_nr_3
19. 2018-12-03 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2018-10-05
Data składania ofert: 2018-10-19

zobacz więcej
69. Postępowanie nr: ZP/62/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-10-05 SIWZ ZP/62/2018
2. 2018-10-05 ZAŁ 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-10-05 ZAŁ 2 - Cennik
4. 2018-10-05 ZAŁ 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
5. 2018-10-05 ZAŁ 4 - Oświadczenie potwierdzające minimalne wartości energetyczne
6. 2018-10-05 ZAŁ 5 - Istotne warunki umowy
7. 2018-10-05 ZAŁ 6 - Klauzula informacyjna
8. 2018-10-05 ZAŁ 7 - Oświadczenie Wykonawcy dot. ochrony danych osobowych
9. 2018-10-12 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/62/2018
10. 2018-10-15 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/62/2018

Data ogłoszenia: 2018-09-20
Data składania ofert: 2018-03-10

zobacz więcej
70. Postępowanie nr: ZP/60/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Przebudowa sieci drogowej oraz wymiana istniejącego oświetlenia placu na terenie przepompowni ścieków ,,Główna’’ w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-09-20 SIWZ ZP_60_2018
2. 2018-09-20 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2018-09-20 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2018-09-20 Załącznik nr 2b - Oświadczenie
5. 2018-09-20 Załącznik nr 3 -Wykaz robót
6. 2018-09-20 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2018-09-20 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2018-09-20 Oświadczenie dot. energii elektrycznej do IWU
9. 2018-09-20 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji technicznej
10. 2018-09-20 Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna
11. 2018-09-20 Załącznik nr 7 - Prawo i obowiązki koordynatora
12. 2018-09-20 Załącznik nr 8 - Oświadczenia wizja lokalna
13. 2018-09-20 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
14. 2018-09-20 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
15. 2018-09-27 Przedmiar rob.drogowe - wersja edytowalna
16. 2018-09-27 Przedmiar rob.elektryczne- wersja edytowalna

Data ogłoszenia: 2018-09-19
Data składania ofert: 2018-10-02

zobacz więcej
71. Postępowanie nr: ZP/59/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa sprzętu informatycznego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-09-19 SIWZ ZP/59/2018
2. 2018-09-19 ZAŁ 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-09-19 ZAŁ 2 - Cennik
4. 2018-09-19 ZAŁ 3 - Karty ofertowe
5. 2018-09-19 ZAŁ 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
6. 2018-09-19 ZAŁ 5 - Wykaz wykonanych dostaw
7. 2018-09-19 ZAŁ 6 - Istotne warunki umowy
8. 2018-09-19 ZAŁ 7 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań środwiskowych
9. 2018-09-19 ZAŁ 8 - Informacja o występujących elementach i materiałach niebezpiecznych
10. 2018-09-19 ZAŁ 9 - Klauzula informacyjna
11. 2018-09-19 ZAŁ 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2018-09-27 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/59/2018
13. 2018-09-27 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/59/2018

Data ogłoszenia: 2018-09-03
Data składania ofert: 2018-09-14

zobacz więcej
72. Postępowanie nr: ZP/58/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej w Rumi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-09-03 SIWZ ZP/58/2018
2. 2018-09-03 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-09-03 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2018-09-03 Zał.3-Istotne Warunki Umowy
5. 2018-09-03 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
6. 2018-09-03 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2018-09-03 Zał.6-Warunki techniczne
8. 2018-09-03 Zał.7-Klauzula informacyjna
9. 2018-09-03 Zał.8-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
10. 2018-09-10 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/58/2018
11. 2018-09-12 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/58/2018

Data ogłoszenia: 2018-08-29
Data składania ofert: 2018-09-12

zobacz więcej
73. Postępowanie nr: ZP/57/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa sieci drogowej oraz wymiana istniejącego oświetlenia placu na terenie przepompowni ścieków ,,Główna’’ w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-08-30 SIWZ ZP_57_2018
2. 2018-08-29 Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-08-29 Załacznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2018-08-29 Załacznik nr 2b-oświadczenie
5. 2018-08-29 Załącznik nr 3 - Wykaz robót
6. 2018-08-29 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2018-08-29 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2018-08-29 Załącznik do IWU - oświadczenie dot. energii
9. 2018-08-29 Załacznik nr 6 -spis dokumentacji
10. 2018-08-29 Załącznik nr 6 - Dokumentacja
11. 2018-08-29 Załącznik nr 7 - prawa i obowiązki koordynatora
12. 2018-08-29 Załącznik nr 8 - wizja lokalna
13. 2018-08-29 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
14. 2018-08-29 Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-08-22
Data składania ofert: 2018-09-05

zobacz więcej
74. Postępowanie nr: ZP/56/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Podłączenie studni nr 22b na Ujęciu Wody Cedron w Wejherowie do sieci technologicznych, zasilania elektrycznego, sterowania oraz wykonanie obudowy i zagospodarowanie terenu

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-08-22 Zał.8-Prawa i obowiązki koordynatora ds. BHP
2. 2018-08-22 Zał.7-Oświadczenie o wizji lokalnej
3. 2018-08-22 Zał.6.2-Dokumentacja cz.2
4. 2018-08-22 Zał.6.1-Dokumentacja cz.1
5. 2018-08-22 Zał.6-Spis dokumentacji technicznej
6. 2018-08-22 Zał.5-IWU
7. 2018-08-22 Zał.4-Wykaz kadry
8. 2018-08-22 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
9. 2018-08-22 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
10. 2018-08-22 Zał.1-Formularz ofertowy
11. 2018-08-22 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
12. 2018-08-22 SIWZ ZP/56/2018
13. 2018-08-22 Zał.9-Oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych
14. 2018-08-22 Zał.10-Klauzula informacyjna
15. 2018-08-22 Zał.11-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-08-10
Data składania ofert: 2018-08-30

zobacz więcej
75. Postępowanie nr: ZP/55/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-08-10 SIWZ ZP/55/2018
2. 2018-08-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2018-08-10 Zał. nr 2a,b,c,d Kalkulacja cenowa
4. 2018-08-10 Zał. nr 3a Oswiadczenie o spełnieniu wymagań
5. 2018-08-10 Zał. nr 3b Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
6. 2018-08-10 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2018-08-10 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2018-08-10 Zał. nr 6 Wykaz sprzętu
9. 2018-08-10 Zał. nr 7 IWU
10. 2018-08-10 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna
11. 2018-08-10 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna
12. 2018-08-10 Zał. nr 9 Oświadczenie Wykonawcy
13. 2018-08-10 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
14. 2018-08-10 Zał. nr 11 klauzula informacyjna
15. 2018-08-10 Zał. nr 12 Oświadczenie Wykonawcy dot. ochrony danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-07-27
Data składania ofert: 2018-08-13

zobacz więcej
76. Postępowanie nr: ZP/54/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej w Rumi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-07-27 SIWZ ZP_54_2018
2. 2018-07-27 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-07-27 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2018-07-27 Załącznik nr 3 - Istotne Warunki Umowy
5. 2018-07-27 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2018-07-27 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2018-07-27 Załącznik nr 6 -Warunki techniczne
8. 2018-07-27 Załącznik nr 6 -Warunki techniczne
9. 2018-08-01 Załącznik nr 7- Klauzula
10. 2018-08-01 Załącznik nr 8 - Oświadczenie

Data ogłoszenia: 2018-07-26
Data składania ofert: 2018-08-09

zobacz więcej
77. Postępowanie nr: ZP/52/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czeskiej w Gdyni II.Budowa kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ulic Karnowskiego, Batalionu Morskiego i I Brygady WP w Wejherowie III.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierz

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-07-26 SIWZ ZP/52/2018
2. 2018-07-26 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-07-26 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2018-07-26 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-07-26 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-07-26 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2018-07-26 Zał.5a-IWU dla Pakietu I
8. 2018-07-26 Zał.5c-IWU dla Pakietu III
9. 2018-07-26 Zał.6-Spis dokumentacji technicznej
10. 2018-07-26 Zał.6a-Dok.techniczna dla Pakietu I
11. 2018-07-26 Zał.6b-Dok.techniczna dla Pakietu II
12. 2018-07-26 Zał.6c-Dok.techniczna dla Pakietu III
13. 2018-07-26 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. BHP
14. 2018-07-26 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
15. 2018-07-26 Zał.9-Klauzula informacyjna
16. 2018-07-26 Zał.10-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
17. 2018-07-26 Zał.5b-IWU dla Pakietu II

Data ogłoszenia: 2018-07-19
Data składania ofert: 2018-08-06

zobacz więcej
78. Postępowanie nr: ZP/53/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I- Wykonanie likwidacji obudowy i otworów studziennych nr K-1 i K-2 na ujeciu wód podziemnych z utworów kredowych "Jana z Kolna" w Gdyni Pakiet II- Wykonanie likwidacji obudowy i otworu studziennego nr K-1 na ujeciu wód podziemnych z utworów kredowych "Obłuże" w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-07-19 SIWZ ZP-53-2018
2. 2018-07-19 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-07-19 Zał. nr 2a Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2018-07-19 Zał. nr 2b oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-07-19 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych robót
6. 2018-07-19 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2018-07-19 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2018-07-19 Zał. nr 6 oświadczenie o wizji
9. 2018-07-19 Zał. nr 7a Dokumentacja techniczna - Pakiet I
10. 2018-07-19 Zał. nr 7b Dokumentacja techniczna Pakiet II
11. 2018-07-19 Zał. nr 8 oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
12. 2018-07-19 Zał. nr 9 Klauzula informacyjna
13. 2018-07-19 Zał. nr 10 Prawa i obowiazki Koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2018-06-28
Data składania ofert: 2018-09-06

zobacz więcej
79. Postępowanie nr: ZP/44/POIS-0023/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ „Dębogórze”

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-28 SIWZ_cz_I
2. 2018-06-28 SIWZ_cz_II
3. 2018-06-28 SIWZ_cz_III
4. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_przedmiar
5. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_00_ST_01
6. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_02_ST_02_02
7. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_03_ST_03_03
8. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_04_ST_04_08
9. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_05_ST_06_08
10. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_07_ST_09
11. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_ST_10_ST_12
12. 2018-06-28 Zal_1_1a_edyt
13. 2018-06-28 Zal_3_edyt
14. 2018-06-28 przedmiar_edyt
15. 2018-06-28 Zal_2_Jedz
16. 2018-06-28 Zal_2_Jedz
17. 2018-06-28 SIWZ_cz_III_dokumentacja
18. 2018-06-28 link_do_dokumentacji_projekt
19. 2018-07-13 Wyjasnienia_1
20. 2018-07-13 Zmiana_nr_1
21. 2018-07-30 Zmiana_nr_2
22. 2018-08-01 Wyjasnienia_2
23. 2018-08-06 Zmiana_nr_3
24. 2018-08-06 Wyjasnienia_3
25. 2018-08-06 Zal_do_Wyjasnien_nr_3
26. 2018-08-08 Wyjasnienia_4
27. 2018-08-08 Zmiana_nr_4
28. 2018-08-08 Zal_1_do_Zm_4
29. 2018-08-08 Zal_2_do_Zm_4
30. 2018-08-08 przedmiar_AKTUALIZ_edyt
31. 2018-08-09 Wyjasnienia_5
32. 2018-09-06 informacja_z_otwarcia

Data ogłoszenia: 2018-06-26
Data składania ofert: 2018-07-13

zobacz więcej
80. Postępowanie nr: ZP/49/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-26 SIWZ ZP/49/2018
2. 2018-06-26 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-06-26 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2018-06-26 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2018-06-26 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2018-06-26 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2018-06-26 Zał. nr 6 Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej
8. 2018-06-26 Zał. nr 7 Klauzula informacyjna
9. 2018-06-26 Zał. nr 8 Oświadczenie Wykonawcy
10. 2018-07-02 Wyjaśnienie nr 1 ZP/49/2018
11. 2018-07-09 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-49-2018

Data ogłoszenia: 2018-06-25
Data składania ofert: 2018-07-16

zobacz więcej
81. Postępowanie nr: ZP/50/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyce Rogulewo, gm. Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-25 SIWZ ZP/50/2018
2. 2018-06-25 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-06-25 Zał.2a-Oświadczenie o spełn. warunków udziału
4. 2018-06-25 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-06-25 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-06-25 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2018-06-25 Zał.5-Istotne Warunki Umowy
8. 2018-06-25 Zał.6-Dokumentacja techniczna
9. 2018-06-25 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
10. 2018-06-25 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
11. 2018-06-25 Zał.9-Klauzula informacyjna
12. 2018-06-25 Zał.10-Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
13. 2018-07-11 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/50/2018

Data ogłoszenia: 2018-06-21
Data składania ofert: 2018-07-12

zobacz więcej
82. Postępowanie nr: ZP/42/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Modernizacja zasilania i sterowania przepompowni ścieków Lotników przy ul. Sieradzkiej w Gdyni II. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych wraz z instalacją wentylacyjną na terenie pompowni II stopnia na SUW Reda

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-21 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
2. 2018-06-21 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
3. 2018-06-21 Zał.6-Spis dokumentacji technicznej
4. 2018-06-21 Zał.6-Dokumentacja techniczna dla Pakietu II
5. 2018-06-21 Zał.5-Istotne Warunki Umowy
6. 2018-06-21 Zał.6-Dokumentacja techniczna dla Pakietu I
7. 2018-06-21 Zał.4-Wykaz kadry
8. 2018-06-21 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
9. 2018-06-21 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
10. 2018-06-21 Zał.2a-Oświadczenie o spełn. warunków udziału
11. 2018-06-21 SIWZ ZP/42/2018
12. 2018-06-21 Zał.1-Formularz ofertowy
13. 2018-06-21 Zał.9-Oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych i serwisu gwarancyjnego
14. 2018-06-21 Zał.10-Klauzula informacyjna
15. 2018-06-21 Zał.11-Oświadczenie dot. energii elektrycznej
16. 2018-06-21 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/42/2018
17. 2018-07-06 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/42/2018

Data ogłoszenia: 2018-06-15
Data składania ofert: 2018-07-09

zobacz więcej
83. Postępowanie nr: ZP/48/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-15 SIWZ ZP-48-2018
2. 2018-06-15 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-06-15 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2018-06-15 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2018-06-15 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2018-06-15 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2018-06-15 Zał. nr 6 Wytyczne opracowania dokumentacji projektowych
8. 2018-06-15 Zał. nr 7 Oswiadczenie o wizji
9. 2018-06-15 Zał. nr 8 Klauzula informacyjna

Data ogłoszenia: 2018-06-14
Data składania ofert: 2018-07-04

zobacz więcej
84. Postępowanie nr: ZP/40/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Remont kanału sanitarnego DN 1000 od skrzyżowania ul. Gdańskiej i Ceynowy do skrzyżowania ul. Gdańskiej i Obwodowej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-14 SIWZ ZP_40_2018
2. 2018-06-14 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-06-14 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2018-06-14 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2018-06-14 Załącznik nr 3 - wykaz robót
6. 2018-06-14 Załącznik nr 4 - wykaz kadry
7. 2018-06-14 Załącznik nr 5 - IWU z zał
8. 2018-06-14 Załacznik nr 6 - Spis dokumentacji
9. 2018-06-14 Załacznik nr 6 - dokumentacja
10. 2018-06-14 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.bhp
11. 2018-06-14 Załącznik nr 8 - wizja lokalna
12. 2018-06-14 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna
13. 2018-06-20 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/40/2018
14. 2018-06-28 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/40/2018

Data ogłoszenia: 2018-06-13
Data składania ofert: 2018-06-25

zobacz więcej
85. Postępowanie nr: ZP/46/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w latach 2018 - 2020.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-13 SIWZ
2. 2018-06-13 Formularz ofertowy
3. 2018-06-13 Załącznik nr 2
4. 2018-06-13 Załącznik nr 3
5. 2018-06-13 Załącznik nr 4
6. 2018-06-13 Załącznik nr 5
7. 2018-06-13 Załącznik nr 6
8. 2018-06-13 Załącznik nr 7
9. 2018-06-15 Zmiana nr 1

Data ogłoszenia: 2018-06-11
Data składania ofert: 2018-06-28

zobacz więcej
86. Postępowanie nr: ZP/41/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja wymiennika ciepła E5 w instalacji spalania osadów (Ob. 223) na terenie GOŚ Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-11 SIWZ ZP-41-2018
2. 2018-06-11 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-06-11 Zał. nr 2a Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2018-06-11 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2018-06-11 Zał. nr 3 Wykaz wykonanych zamówień
6. 2018-06-11 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2018-06-11 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2018-06-11 Zał. nr 6 PFU
9. 2018-06-11 Zał. nr 7 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
10. 2018-06-11 Zał. nr 8 Oświadczenie o wizji
11. 2018-06-11 Zał. nr 9 Wzór oswadczenia o ochronie danych osobowych

Data ogłoszenia: 2018-06-06
Data składania ofert: 2018-06-25

zobacz więcej
87. Postępowanie nr: ZP/39/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Małokackiej w Gdyni II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czeskiej w Gdyni III. Budowa kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ulic Karnowskiego, Batalionu Morskiego i I Brygady WP w Wejherowie IV. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Gdyni V. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja-Dobke w Pogórzu gm. Kosakowo VI. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Pogórzu gm. Kosakowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-06-06 SIWZ ZP/39/2018
2. 2018-06-06 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-06-06 Załacznik nr 2a - oświadczenie
4. 2018-06-06 Załacznik nr 2b-oświadczenie
5. 2018-06-06 Załącznik nr 3 - wykaz robót
6. 2018-06-06 Załącznik nr 4 - wykaz kadry
7. 2018-06-06 Załącznik nr 5a- IWU Pakiet I i IV
8. 2018-06-06 Załącznik nr 5b- IWU Pakiet II,V i VI
9. 2018-06-06 Załącznik nr 5c - IWU Pakiet III
10. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - spis dokumentacji
11. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumantacja tech. P.I
12. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumantacja tech. P.II
13. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumentacja tech. P.III
14. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumentacja tech. P.IV
15. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumentacja tech. P.V
16. 2018-06-06 Załącznik nr 6 - dokumentacja tech. P.VI
17. 2018-06-06 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.bhp
18. 2018-06-06 Załącznik nr 8 - wizja lokalna
19. 2018-06-06 Załącznik nr 9 - oświadczenie dot. ochrony danych osobowych
20. 2018-06-13 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_39_2018
21. 2018-06-21 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/39/2018

Data ogłoszenia: 2018-05-29
Data składania ofert: 2018-06-26

zobacz więcej
88. Postępowanie nr: ZP/36/POIS-0018/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Przebudowa wybranych instalacji i układów oczyszczalni ścieków Dębogórze Część 2 – Przebudowa instalacji oświetlenia oczyszczalni ścieków Dębogórze na energooszczędne

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-05-29 SIWZ_zal_1_4
2. 2018-05-29 Zalacznik_5_ST
3. 2018-05-29 Zalacznik_5_dokumentacja
4. 2018-05-29 Zalacznik_5_rys
5. 2018-05-29 Zalacznik_5_przedmiar
6. 2018-05-29 zal_1_3_edyt
7. 2018-05-29 przedmiar_edyt
8. 2018-06-15 Wyjasnienia_1
9. 2018-06-20 Wyjasnienia_2
10. 2018-06-26 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2018-05-21
Data składania ofert: 2018-06-20

zobacz więcej
89. Postępowanie nr: ZP/35/POIS-0018/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

"Rehabilitacja techniczna rurociągów kanalizacji sanitarnej” część 3 - Rehabilitacja techniczna kolektora ściekowego WRR w Wejherowie i Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-05-21 SIWZ
2. 2018-05-21 Zalacznik_5
3. 2018-05-21 Zalacznik_5
4. 2018-05-21 Zalacznik_5
5. 2018-05-21 Zalacznik_5
6. 2018-05-21 Zalacznik_5
7. 2018-05-21 Zalacznik_5
8. 2018-05-21 Zalacznik_5
9. 2018-05-21 Zalacznik_5
10. 2018-05-21 Zalacznik_5
11. 2018-05-21 zal_1_3_edyt
12. 2018-05-21 przedmiar_edyt
13. 2018-05-29 Wyjasnienia_1
14. 2018-06-04 Wyjasnienia_2
15. 2018-06-08 Zmiana_nr_1
16. 2018-06-13 Wyjasnienia_3
17. 2018-06-20 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2018-05-11
Data składania ofert: 2018-06-04

zobacz więcej
90. Postępowanie nr: ZP/33/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie UW Reda

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-05-11 SIWZ ZP/33/2018
2. 2018-05-11 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-05-11 Zał. nr 2 oświadczenie
4. 2018-05-11 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2018-05-11 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2018-05-11 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2018-05-11 Zał. nr 6 Wytyczne do opracowania dok. projektowej
8. 2018-05-11 Zał. nr 7 oświadczenie
9. 2018-05-30 Wyjaśnienie nr 1

Data ogłoszenia: 2018-05-08
Data składania ofert: 2018-05-22

zobacz więcej
91. Postępowanie nr: ZP/31/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu narzędziowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Witomińskiej 29 w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-05-08 SIWZ ZP-31-2018
2. 2018-05-08 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-05-08 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2018-05-08 Zał. nr 3 Oswiadczenie o wizji
5. 2018-05-08 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-05-08 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2018-05-08 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2018-05-08 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2018-05-08 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2018-05-08 Zał. nr 9 Oświadczenie o energii elektrycznej

Data ogłoszenia: 2018-05-04
Data składania ofert: 2018-05-28

zobacz więcej
92. Postępowanie nr: ZP/29/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w Rumi II. Budowa sieci wodociągowej w ul. Równej w Rumi III. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Rumi IV. Budowa sieci wodociągowej w ul. Małokackiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-05-04 SIWZ ZP/29/2018
2. 2018-05-04 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-05-04 Zał.2a-Oświadczenie o spełn. warunków udziału
4. 2018-05-04 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-05-04 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-05-04 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2018-05-04 Zał.5a-c - Istotne warunki umowy dla P. I,II,III,IV
8. 2018-05-04 Zał. 6 - Dokumentacja techniczna - spis
9. 2018-05-04 Zał.6a - Dokumentacja techniczna dla Pakietu I
10. 2018-05-04 Zał.6b - Dokumentacja techniczna dla Pakietu II
11. 2018-05-04 Zał.6c - Dokumentacja techniczna dla Pakietu III
12. 2018-05-04 Zał.6d - Dokumentacja techniczna dla Pakietu IV
13. 2018-05-04 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
14. 2018-05-04 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej

Data ogłoszenia: 2018-04-26
Data składania ofert: 2018-05-21

zobacz więcej
93. Postępowanie nr: ZP/26/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-04-26 SIWZ ZP/26/2018
2. 2018-04-26 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-04-26 Zał.2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia
4. 2018-04-26 Zał.3-Istotne warunki umowy
5. 2018-04-26 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
6. 2018-04-26 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2018-04-26 Zał.6-Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej
8. 2018-04-26 Zał.7-Oświadczenie o wizji lokalnej

Data ogłoszenia: 2018-04-20
Data składania ofert: 2018-05-11

zobacz więcej
94. Postępowanie nr: ZP/25/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Wspólnej w miejscowości Bolszewo gm. Wejherowo II.Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Jeziornej w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-04-20 SIWZ ZP/25/2018
2. 2018-04-20 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2018-04-20 Zał.2a-Oświadczenie o spełn. warunków udziału
4. 2018-04-20 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2018-04-20 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-04-20 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2018-04-20 Zał.5a-IWU dla Pakietu I
8. 2018-04-20 Zał.5b-IWU dla Pakietu II
9. 2018-04-20 Zał.6a - Dokumentacja techniczna dla Pakietu I
10. 2018-04-20 Zał.6b - Dokumentacja techniczna dla Pakietu II
11. 2018-04-20 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
12. 2018-04-20 Zał.8-Oświadczenie o wizji lokalnej
13. 2018-04-27 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/25/2018
14. 2018-04-27 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/25/2018
15. 2018-05-07 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/25/2018
16. 2018-05-07 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/25/2018

Data ogłoszenia: 2018-04-12
Data składania ofert: 2018-04-27

zobacz więcej
95. Postępowanie nr: ZP/24/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej T-2733 zasilającej pompownię wody P1 w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-04-12 SIWZ ZP/24/2018
2. 2018-04-18 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_24_2018
3. 2018-04-12 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
4. 2018-04-12 Załącznik nr 2 a - oświadczenie
5. 2018-04-12 Załącznik nr 2b- oświadczenie
6. 2018-04-12 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2018-04-12 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
8. 2018-04-12 Załącznik nr 5 - Istotne warunki umowy
9. 2018-04-12 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji technicznej
10. 2018-04-12 Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna
11. 2018-04-12 Załącznik nr 7- koordynator ds.bhp
12. 2018-04-12 Załącznik nr 8 - Wizja lokalna
13. 2018-04-12 Załącznik nr 9 - Oświadczenie o częściach i serwisie
14. 2018-04-20 Wyjaśnienia nr 2 do ZP_24_2018
15. 2018-04-25 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/24/2018
16. 2018-04-25 Zalącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie z dn. 25.04.2018

Data ogłoszenia: 2018-04-10
Data składania ofert: 2018-04-24

zobacz więcej
96. Postępowanie nr: ZP/22/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-04-10 SIWZ ZP/22/2018 - Z ZAŁĄCZNIKAMI
2. 2018-04-10 Zał.1 - Formularz ofertowy - edytowalny
3. 2018-04-10 Zał.2a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału -edytowalny
4. 2018-04-10 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganie wykluczeniu - edytowalny
5. 2018-04-10 Zał.3 - Wykaz zrealizowanych usług - edytowalny
6. 2018-04-10 Zał.4 - Wykaz kadry - edytowalny
7. 2018-04-10 Zał.7-Oświadczenie o zdobyciu niezbędnych informacji - edytowalny

Data ogłoszenia: 2018-03-14
Data składania ofert: 2018-04-05

zobacz więcej
97. Postępowanie nr: ZP/18/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Naprawy nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-03-14 SIWZ ZP/18/2018
2. 2018-03-14 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2018-03-14 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2018-03-14 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2018-03-14 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych robót
6. 2018-03-14 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2018-03-14 Zał. nr 6 Wykaz narzędzi i urządzeń
8. 2018-03-14 Zał. nr 7 Wymagania techniczne
9. 2018-03-14 Zał. nr 8 Wzór cennika
10. 2018-03-14 Zał. nr 9 Obowiązki Koordynatora ds. bhp

Data ogłoszenia: 2018-03-08
Data składania ofert: 2018-04-04

zobacz więcej
98. Postępowanie nr: ZP/14/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Św. Józefa oraz w ul. Młyńskiej w Rumi. II. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza w miejscowości Pogórze gm. Kosakowo. III. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów w Rumi i ul. Morskiej w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-03-08 SIWZ ZP_14_2018
2. 2018-03-08 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2018-03-08 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2018-03-08 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2018-03-08 Załącznik nr 3 -wykaz robót
6. 2018-03-08 Załącznik nr 4 - wykaz kadry
7. 2018-03-08 Załącznik nr 5a - IWU Pakiet I
8. 2018-03-08 Załącznik nr 5b- IWU Pakiet II
9. 2018-03-08 Załącznik nr 5c - IWU Pakiet III
10. 2018-03-08 Załącznik do umów - dokumenty odbiorowe
11. 2018-03-08 Załącznik nr 6 -spis dokumentacji
12. 2018-03-08 Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna Pakiet I
13. 2018-03-08 Załącznik nr 6 -dokumentacja techniczna Pakiet II
14. 2018-03-08 Załącznik nr 6 -dokumentacja techniczna Pakiet III
15. 2018-03-08 Załącznik nr 7 - koordynator ds.bhp
16. 2018-03-08 Załącznik nr 8 - oświadczenie wizja
17. 2018-03-16 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_14_2018
18. 2018-03-28 Wyjaśnienia nr 2 ZP_14_2018

Data ogłoszenia: 2018-03-06
Data składania ofert: 2018-04-25

zobacz więcej
99. Postępowanie nr: ZP/87/POIS-0018/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-03-06 SIWZ
2. 2018-03-06 Zalacznik_1
3. 2018-03-06 Zalacznik_2
4. 2018-03-06 Zalacznik_2_edyt
5. 2018-03-06 Zalacznik_3
6. 2018-03-06 Zalacznik_3_edyt
7. 2018-03-06 Zalacznik_5_i_5_0
8. 2018-03-06 Zalacznik_5_1
9. 2018-03-06 Zalacznik_5_2
10. 2018-03-06 Zalacznik_5_3
11. 2018-03-06 Zalacznik_5_3_edyt
12. 2018-03-06 Zalacznik_4
13. 2018-03-15 Wyjasnienie_1
14. 2018-03-15 Zal_do_Wyjasnienia_1
15. 2018-03-23 Wyjasnienia_2
16. 2018-03-28 Wyjasnienia_3
17. 2018-04-04 Zmiana_nr_1
18. 2018-04-09 Zmiana_nr_2
19. 2018-04-11 Wyjasnienia_4
20. 2018-04-11 Zalacznik_1_edyt
21. 2018-04-13 Zmiana_nr_3
22. 2018-04-13 Wyjasnienia_5
23. 2018-04-19 Wyjasnienia_6
24. 2018-04-25 inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2018-01-26
Data składania ofert: 2018-02-07

zobacz więcej
100. Postępowanie nr: ZP/07/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Remont pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Witomińskiej 21 w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-01-26 SIWZ ZP_07_2018
2. 2018-01-26 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2018-01-26 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2018-01-26 Załącznik nr 3 - wizja lokalna
5. 2018-01-26 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-01-26 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2018-01-26 Załącznik nr 6 -Istotne warunki umowy
8. 2018-01-26 Załącznik nr 7 - Opis robót
9. 2018-01-26 Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
10. 2018-01-26 Załącznik nr 9 - Prawa i obowiązki koordynatora
11. 2018-01-26 Załącznik nr 10- oswiadczenie w sprawie energii elektrycznej

Data ogłoszenia: 2018-01-26
Data składania ofert: 2018-02-12

zobacz więcej
101. Postępowanie nr: ZP/06/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Różewicza w Pogórzu gm. Kosakowo II Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koniecpolskiego w Pogórzu gm. Kosakowo III Budowa sieci wodociągowej w ul. Spadochroniarzy w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-01-26 SIWZ ZP-06-2018
2. 2018-01-26 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2018-01-26 Zał. nr 2a oświadczenie
4. 2018-01-26 Zał.nr 2b oświadczenie
5. 2018-01-26 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-01-26 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2018-01-26 Zał nr 5a IWU Pakiet I
8. 2018-01-26 Zał. nr 5b IWU Pakiet II
9. 2018-01-26 Zał. nr 5c IWU Pakiet III
10. 2018-01-26 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
11. 2018-01-26 Zał. nr 7 Prawa i obowiazki Koordynatora bhp
12. 2018-01-26 Zał. nr 8 Oświadczenie o wizji
13. 2018-02-06 Zmiana Nr 1 do SIWZ ZP/06/2018
14. 2018-02-06 Załącznik do Zmiany Nr 1

Data ogłoszenia: 2018-01-12
Data składania ofert: 2018-01-29

zobacz więcej
102. Postępowanie nr: ZP/03/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Renowacja kanalizacji sanitarnej tłocznej DN300 z przepompowni ścieków "Pucka" w ul. Stalowej w Gdyni metodą bezwykopową

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-01-12 SIWZ ZP/03/2018
2. 2018-01-12 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2018-01-12 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2018-01-12 Zał. nr 2b
5. 2018-01-12 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2018-01-12 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2018-01-12 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2018-01-12 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
9. 2018-01-12 Zał. nr 7 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
10. 2018-01-12 Zał. nr 8 Oświadczenie o wizji

Data ogłoszenia: 2018-01-10
Data składania ofert: 2018-02-05

zobacz więcej
103. Postępowanie nr: ZP/01/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy odzieży roboczej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2018-01-10 SIWZ ZP/01/2018
2. 2018-01-10 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2018-01-10 ZAŁ 2 - Wzór cennika
4. 2018-01-10 ZAŁ 3 - Oświadczenie
5. 2018-01-10 ZAŁ 4 - Wykaz dostaw
6. 2018-01-10 ZAŁ 5 - Istotne Warunki Umowy
7. 2018-01-10 ZAŁ 6 - Wymagania techniczne
8. 2018-01-22 Wyjaśnienia nr 1 do ZP/01/2018
9. 2018-01-24 Wyjaśnienia nr 2 do ZP/01/2018
10. 2018-01-31 Wyjaśnienia nr 3 do ZP/01/2018

Data ogłoszenia: 2017-12-18
Data składania ofert: 2018-01-08

zobacz więcej
104. Postępowanie nr: ZP/86/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót modernizacyjnych piaskownika (ob. 4/1) na terenie GOŚ "Dębogórze"

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-12-18 SIWZ ZP/86/2017
2. 2017-12-18 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-12-18 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-12-18 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2017-12-18 Zał. nr 3 Wykaz wykonanych zamówień
6. 2017-12-18 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2017-12-18 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2017-12-18 Zał. nr 6 Program funkcjonalno- użytkowy
9. 2017-12-18 Zał. nr 7 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2017-12-18 Zał. nr 8 Oświadczenie o wizji lokalnej
11. 2018-01-05 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/86/2017
12. 2018-01-11 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-86-2017
13. 2018-01-11 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP-86-2017

Data ogłoszenia: 2017-12-13
Data składania ofert: 2018-01-10

zobacz więcej
105. Postępowanie nr: ZP/85/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-12-13 SIWZ
2. 2017-12-13 Załącznik nr 1
3. 2017-12-13 Załącznik nr 2
4. 2017-12-13 Załącznik nr 3a
5. 2017-12-13 Załącznik nr 3b
6. 2017-12-13 Załącznik nr 4
7. 2017-12-13 Załącznik nr 5
8. 2017-12-13 Załącznik nr 6
9. 2017-12-13 Załącznik nr 7
10. 2017-12-13 Załącznik nr 8
11. 2017-12-13 Załącznik nr 9
12. 2017-12-13 Załącznik nr 10
13. 2017-12-20 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/85/2017
14. 2017-12-21 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/85/2017
15. 2017-12-21 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/85/2017
16. 2017-12-22 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/85/2017
17. 2017-12-22 Załącznik nr 10.1
18. 2017-12-22 Załącznik nr 2.1

Data ogłoszenia: 2017-12-13
Data składania ofert: 2018-01-02

zobacz więcej
106. Postępowanie nr: ZP/83/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-12-13 SIWZ ZP/83/2017
2. 2017-12-13 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2017-12-13 ZAŁ 2 - Wzór cennika
4. 2017-12-13 ZAŁ 3 - Oświadczenie
5. 2017-12-13 ZAŁ 4 - Wykaz dostaw
6. 2017-12-13 ZAŁ 5 - Istotne Warunki Umowy
7. 2017-12-18 Wyjaśnienia nr 1 do ZP/83/2017
8. 2017-12-20 Wyjaśnienia nr 2 do ZP/83/2017
9. 2017-12-22 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/83/2017
10. 2017-12-29 Wyjaśnienia nr 3 do ZP/83/2017
11. 2017-12-29 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/83/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-04
Data składania ofert: 2017-12-12

zobacz więcej
107. Postępowanie nr: ZP/84/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy abonenckiej stacji transformatorowej T-2733 zasilającej pompownię wody P1 w Gdyni przy ul. Morskiej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-12-04 SIWZ ZP/84/2017
2. 2017-12-04 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2017-12-04 Zał.2-Oświadczenie warunki udziału
4. 2017-12-04 Zał.3 - IWU
5. 2017-12-04 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
6. 2017-12-04 Zał.5-Oświadczenie kadra
7. 2017-12-04 Wykaz kadry
8. 2017-12-04 Zał.6 - Oświadczenie wizja lokalna
9. 2017-12-04 Zał.7 - Wytyczne do projektowania

Data ogłoszenia: 2017-11-20
Data składania ofert: 2017-12-04

zobacz więcej
108. Postępowanie nr: ZP/82/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-11-20 Zał. nr 6 Wymagania techniczne
2. 2017-11-20 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
3. 2017-11-20 Zał. nr 2 Cennik
4. 2017-11-20 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2017-11-20 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2017-11-20 SIWZ ZP-82-2017
7. 2017-11-20 Zał. nr 1 formularz ofertowy
8. 2017-11-23 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/82/2017
9. 2017-11-23 Zał. nr 1 do Zmiany Nr1
10. 2017-11-23 Zał. nr 2 do Zmiany Nr 1
11. 2017-11-23 Zał. nr 3 do Zmiany Nr 1
12. 2017-11-24 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/82/2017
13. 2017-11-29 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/82/2017
14. 2017-11-29 Załącznik do Zmiany nr 2
15. 2017-11-29 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/82/2017
16. 2017-11-30 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/82/2017
17. 2017-12-04 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/82/2017
18. 2017-12-04 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP/82/2017

Data ogłoszenia: 2017-11-10
Data składania ofert: 2017-11-24

zobacz więcej
109. Postępowanie nr: ZP/77/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Zaprojektowanie i modernizacja instalacji transportu polielektrolitu w Budynku pras (ob. 209/1) na terenie GOŚ "Dębogórze".

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-11-10 SIWZ ZP/77/2017
2. 2017-11-10 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-11-10 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-11-10 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2017-11-10 Zał. nr 3 Wykaz wykonanych zamówień
6. 2017-11-10 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2017-11-10 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2017-11-10 Zał. nr 6 Program funkcjonalno- użytkowy
9. 2017-11-10 Zał. nr 7 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2017-11-10 Zał. nr 8 Oświadczenie o wizji lokalnej

Data ogłoszenia: 2017-11-07
Data składania ofert: 2017-11-22

zobacz więcej
110. Postępowanie nr: ZP/78/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 12-go Marca w Redzie II. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chwarznieńskiej dz. nr. 384/3, 384/4 i 600 w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-11-07 SIWZ ZP/78/2017
2. 2017-11-07 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2017-11-07 Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-11-07 Załącznik nr 2b- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. 2017-11-07 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
6. 2017-11-07 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2017-11-07 Załącznik nr 5a- IWU Pakiet I
8. 2017-11-07 Załącznik nr 5b- IWU Pakiet II
9. 2017-11-07 Załączni nr 6- Dokumentacja techniczna spis
10. 2017-11-07 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna P.I
11. 2017-11-07 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna P.II
12. 2017-11-07 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.BHP
13. 2017-11-07 Załącznik nr 8 -Wizja lokalna

Data ogłoszenia: 2017-11-02
Data składania ofert: 2017-11-17

zobacz więcej
111. Postępowanie nr: ZP/79/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa sprzętu komputerowego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-11-02 SIWZ ZP/79/2017
2. 2017-11-02 Załącznik nr 1-formularz ofertowy
3. 2017-11-02 Załącznik nr 2- Cennik
4. 2017-11-02 Załącznik nr 3 - Karty ofertowe spis
5. 2017-11-02 Załącznik nr 3 - Karta ofertowa komputer
6. 2017-11-02 Załącznik nr 3 - Karta ofertowa projektor
7. 2017-11-02 Załącznik nr 3 -Karta ofertowa laptop
8. 2017-11-02 Załącznik nr 4 -Oświdczenie
9. 2017-11-02 Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
10. 2017-11-02 Załącznik nr 6 -IWU
11. 2017-11-02 Załącznik nr 7- Wymagania środowiskowe
12. 2017-11-02 Załącznik nr 8 -Informacja o elementach niebezpiecznych

Data ogłoszenia: 2017-10-27
Data składania ofert: 2017-12-08

zobacz więcej
112. Postępowanie nr: ZP/71/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawy flokulantów (polielektrolitów)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-27 SIWZ ZP/71/2017
2. 2017-10-27 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2017-10-27 Zał.2a-Oświadczenie (JEDZ)-Pakiet I
4. 2017-10-27 Zał.2b-Oświadczenie (JEDZ)-Pakiet II
5. 2017-10-27 Zał.3-Oświadczenie dot. grupy kapitał.
6. 2017-10-27 Zał.4-Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2017-10-27 Zał.5a - IWU dla Pakietu I
8. 2017-10-27 Zał.5b - IWU dla Pakietu II
9. 2017-10-27 Zał.6-Wymagania techniczne
10. 2017-10-27 Zał.6a-Instrukcja pobierania próbek do badań
11. 2017-10-27 Zał.7a-Wzór protokołu z testu technologicznego-Pakiet I
12. 2017-10-27 Zał.7b-Wzór protokołu z testu technologicznego-Pakiet II
13. 2017-11-22 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/71/2017
14. 2017-12-08 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
15. 2018-01-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Data ogłoszenia: 2017-10-20
Data składania ofert: 2017-11-13

zobacz więcej
113. Postępowanie nr: ZP/75/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-20 SIWZ ZP/75/2017
2. 2017-10-20 Załącznik nr 1-formularz ofertowy
3. 2017-10-20 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2017-10-20 Załacznik nr 3 - IWU
5. 2017-10-20 Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2017-10-20 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2017-10-20 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne
8. 2017-10-20 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne cz.I
9. 2017-10-20 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne cz.II mapy
10. 2017-10-25 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/75/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-19
Data składania ofert: 2017-11-10

zobacz więcej
114. Postępowanie nr: ZP/76/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa sprzętu komputerowego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-19 SIWZ ZP/76/2017
2. 2017-10-19 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-10-19 Zał. nr 2 Cennik
4. 2017-10-19 Zał. nr 3 Karty ofertowe produktów
5. 2017-10-19 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2017-10-19 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2017-10-19 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2017-10-19 Zał. nr 7 Oświadczenie
9. 2017-10-19 Zał. nr 8 Informacja o elementach i materiałach niebezpiecznych

Data ogłoszenia: 2017-10-16
Data składania ofert: 2017-11-16

zobacz więcej
115. Postępowanie nr: ZP/69/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Derdowskiego w miejscowości Pogórze w gm. Kosakowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-16 SIWZ ZP/69/2017
2. 2017-10-16 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-10-16 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2017-10-16 Załącznik nr 2b-Oświadczenie
5. 2017-10-16 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
6. 2017-10-16 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2017-10-16 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2017-10-16 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji
9. 2017-10-16 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2017-10-16 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.BHP
11. 2017-10-16 Załącznik nr 8 - Wykaz dokumentów odbiorowych
12. 2017-10-16 Załącznik nr 9 - Wzór karty zatwierdzenia materiału
13. 2017-10-16 Załącznik nr 10-Wizja lokalna
14. 2017-10-20 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/69/2017
15. 2017-10-20 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/69/2017
16. 2017-10-20 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/69/2017- uzupełnienie dokumentacji
17. 2017-10-25 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/69/2017
18. 2017-10-25 Przedmiar wprowadzony Zmianą nr 2
19. 2017-10-25 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/69/2017
20. 2017-10-30 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP/69/2017
21. 2017-10-31 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/69/2017
22. 2017-11-08 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP/69/2017
23. 2017-11-08 Zmiana nr 4 -przedmiar w wersji edytowalnej
24. 2017-11-08 Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ ZP/69/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-16
Data składania ofert: 2017-10-31

zobacz więcej
116. Postępowanie nr: ZP/72/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego SUW "Wiczlino" w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-16 SIWZ ZP/72/2017
2. 2017-10-16 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-10-16 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2017-10-16 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2017-10-16 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2017-10-16 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2017-10-16 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2017-10-16 Zał. nr 7 Wytyczne do projektowania
9. 2017-10-26 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-72-2017

Data ogłoszenia: 2017-10-11
Data składania ofert: 2017-10-27

zobacz więcej
117. Postępowanie nr: ZP/70/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa oprogramowania Microsoft Office

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-11 SIWZ ZP/70/2017
2. 2017-10-11 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-10-11 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2017-10-11 Zał. nr 3 Wymagania techniczne
5. 2017-10-11 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2017-10-11 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2017-10-11 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2017-10-20 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-70-2017
9. 2017-10-24 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/70/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-11
Data składania ofert: 2017-11-16

zobacz więcej
118. Postępowanie nr: ZP/68/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Dostawa energii elektrycznej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-10-11 SIWZ ZP/68/2017
2. 2017-10-11 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2017-10-11 Zał.2-Oświadczenie (JEDZ)
4. 2017-10-11 Zał.3-Oświadczenie dot. grupy kapitał.
5. 2017-10-11 Zał.4-Oświadczenie OSD
6. 2017-10-11 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2017-10-11 Zał.6-Wykaz punktów poboru energii
8. 2017-10-17 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/68/2017
9. 2017-10-30 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/68/2017
10. 2017-10-30 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/68/2017
11. 2017-11-16 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
12. 2017-11-27 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Data ogłoszenia: 2017-09-27
Data składania ofert: 2017-10-17

zobacz więcej
119. Postępowanie nr: ZP/67/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Pakiet I - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Pakiet II - Świadczenie usług wydruku, personalizacji, kopertowania i wysyłki korespondencji masowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-09-27 SIWZ ZP/67/2017 z załącznikami
2. 2017-09-27 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2017-09-27 Zał.2A-Cennik dla Pakietu I
4. 2017-09-27 Zał.2B-Cennik dla Pakietu II
5. 2017-09-27 Zał.3-Oświadczenie
6. 2017-09-27 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
7. 2017-09-27 Zał.5A - IWU dla Pakietu I
8. 2017-09-27 Zał.5B - IWU dla Pakietu II
9. 2017-10-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/67/2017
10. 2017-10-09 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/67/2017
11. 2017-10-10 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/67/2017
12. 2017-10-11 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP/67/2017
13. 2017-10-11 Zał. do Zmiany-Zmieniony Cennik dla Pakietu I
14. 2017-10-11 Zał. do zmiany-Oświadczenie
15. 2017-10-11 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/67/2017
16. 2017-10-13 Zmiana nr 5 do SIWZ ZP/67/2017
17. 2017-10-13 Zał.2A-Cennik dla Pakietu I - ostateczna wersja
18. 2017-10-13 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/67/2017

Data ogłoszenia: 2017-09-21
Data składania ofert: 2017-10-06

zobacz więcej
120. Postępowanie nr: ZP/66/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-09-21 SIWZ ZP/65/2017
2. 2017-09-21 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2017-09-21 ZAŁ 2 - Wzór cennika
4. 2017-09-21 ZAŁ 3 - Oświadczenie
5. 2017-09-21 ZAŁ 4 - Oświadczenie potwierdzające minimalne wartości energetyczne
6. 2017-09-21 ZAŁ 5 - Istotne Warunki Umowy

Data ogłoszenia: 2017-08-31
Data składania ofert: 2017-09-14

zobacz więcej
121. Postępowanie nr: ZP/64/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa sieci wodociągowej w ul. Obwodowej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-08-31 SIWZ ZP/64/2017
2. 2017-08-31 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-08-31 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2017-08-31 Załącznik nr 2b-Oświadczenie
5. 2017-08-31 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
6. 2017-08-31 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
7. 2017-08-31 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2017-08-31 Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji
9. 2017-08-31 Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna
10. 2017-08-31 Załącznik nr 7 - Koordynator ds.BHP
11. 2017-08-31 Załącznik nr 8 - Wykaz dokumentów odbiorowych
12. 2017-08-31 Załącznik nr 9 - Wzór karty zatwierdzenia materialu

Data ogłoszenia: 2017-08-24
Data składania ofert: 2017-09-14

zobacz więcej
122. Postępowanie nr: ZP/44/POIS-0018/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Rehabilitacja techniczna rurociągów kanalizacji sanitarnej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-08-24 SIWZ
2. 2017-08-24 Zal_edytowalne
3. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
4. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
5. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
6. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
7. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
8. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
9. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
10. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
11. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
12. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
13. 2017-08-24 Zalacznik_5
14. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
15. 2017-08-24 Zal_5_cz_1
16. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
17. 2017-08-24 Zal_5_cz_2
18. 2017-08-30 Wyjasnienia_1
19. 2017-09-04 Wyjasnienia_2
20. 2017-09-05 Wyjasnienia_3
21. 2017-09-14 Inf_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2017-08-18
Data składania ofert: 2017-09-11

zobacz więcej
123. Postępowanie nr: ZP/63/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Obudowa i podłączenie istniejącego odwiertu studziennego nr 4 do układu technologicznego SUW ,,Brzozowa’’ przy ul. Malinowej w Gościcinie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-08-18 SIWZ ZP/63/2017
2. 2017-08-18 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2017-08-18 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2017-08-18 Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
5. 2017-08-18 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry
6. 2017-08-18 Załącznik nr 5 - IWU
7. 2017-08-18 Załącznik nr 6 - Wizja lokalna
8. 2017-08-18 Załącznik nr 7 -Dokumentacja spis
9. 2017-08-18 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna
10. 2017-08-18 Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych, serwisu
11. 2017-08-18 Załącznik nr 9 - koordynator ds.bhp
12. 2017-08-18 Załącznik nr 10-Karta zatwierdzenia materiału
13. 2017-08-18 Załącznik nr 11 - Wzór instrukcji obsługi obiektu

Data ogłoszenia: 2017-08-03
Data składania ofert: 2017-08-30

zobacz więcej
124. Postępowanie nr: ZP/61/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Modernizacja przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dąbrowskiego 58 w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-08-03 SIWZ ZP/61/2017
2. 2017-08-03 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-08-03 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-08-03 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2017-08-03 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2017-08-03 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2017-08-03 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2017-08-03 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna -spis
9. 2017-08-03 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
10. 2017-08-03 Zał. nr 7 Oświadczenie serwis
11. 2017-08-03 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
12. 2017-08-03 Zał. nr 9 Oświadczenie o wizji
13. 2017-08-03 Zał. nr 10 Gwarancja jakości na roboty budowlane
14. 2017-08-03 Zał. nr 11 Karta zatwierdzenia materiału
15. 2017-08-22 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/61/2017
16. 2017-08-24 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP/61/2017
17. 2017-08-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/61/2017
18. 2017-08-25 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/61/2017

Data ogłoszenia: 2017-07-25
Data składania ofert: 2017-09-29

zobacz więcej
125. Postępowanie nr: ZP/59/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Brzozowa" w Gościcinie wraz z obiektami towarzyszącymi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-07-25 SIWZ ZP/59/2017
2. 2017-07-25 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-07-25 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-07-25 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2017-07-25 Zał. nr 3 Oświadczenie wizja
6. 2017-07-25 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych zamówień
7. 2017-07-25 Zał. nr 5 wykaz kadry
8. 2017-07-25 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
9. 2017-07-25 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2017-07-25 zał. nr 8 Oświadczenie o serwisie gwarancyjnym
11. 2017-07-25 Zał. nr 9 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
12. 2017-07-25 Zał. nr 10 Karta zatwierdzenia materiału
13. 2017-07-25 Zał. nr 11 Wzór instrukcji obsługi obiektu
14. 2017-07-25 Zał. nr 12 Wzór gwarancji jakości na roboty budowlane
15. 2017-07-28 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/59/2017
16. 2017-07-28 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/59/2017
17. 2017-08-08 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/59/2017
18. 2017-08-21 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP/59/2017
19. 2017-08-24 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/59/2017
20. 2017-08-25 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP/59/2017
21. 2017-08-25 Wyjasnienie nr 3 do SIWZ ZP/59/2017
22. 2017-08-29 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/59/2017
23. 2017-08-29 Zmiana nr 5 do SIWZ ZP/59/2017
24. 2017-08-29 Załącznik do Zmiany nr 5
25. 2017-08-30 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP/59/2017
26. 2017-08-30 Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ ZP/59/2017
27. 2017-09-06 Wyjaśnienia nr 7
28. 2017-09-06 Zmiana nr 6
29. 2017-09-07 Zmiana nr 7 do ZP_59_2017
30. 2017-09-13 Zmiana nr 8 do SIWZ ZP/59/2017
31. 2017-09-20 Zmiana nr 9 do SIWZ ZP-59-2017
32. 2017-09-20 Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ ZP-59-2017
33. 2017-09-21 Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ ZP/59/2017
34. 2017-09-21 Zmiana 10 do SIWZ ZP/59/2017
35. 2017-09-22 Załącznik do Zmiany nr 10
36. 2017-09-22 Zmiana nr 11 do SIWZ ZP/59/2017
37. 2017-09-22 Załącznik do Zmiany nr 11
38. 2017-09-22 Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ ZP/59/2017
39. 2017-09-26 Wyjaśnienie nr 11 do SIWZ ZP/59/2017

Data ogłoszenia: 2017-07-21
Data składania ofert: 2017-08-04

zobacz więcej
126. Postępowanie nr: ZP/57/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Zaprojektowanie i wykonanie likwidacji otworu obserwacyjnego nr 1a UW "Wiczlino Wieś" w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-07-21 SIWZ ZP/57/2017
2. 2017-07-21 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-07-21 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2017-07-21 Zał. nr 3 Wykaz wykonanych prac
5. 2017-07-21 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2017-07-21 Zał. nr 5 IWU
7. 2017-07-21 Zał. nr 6 Wytyczne wykonania prac
8. 2017-07-21 Zał. nr 7 Prawa i obowiązku Koordynatora bhp
9. 2017-07-31 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/57/2017

Data ogłoszenia: 2017-07-17
Data składania ofert: 2017-08-01

zobacz więcej
127. Postępowanie nr: ZP/56/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Pakiet I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ikara w Gdyni Pakiet II. Budowa sieci wodociągowej w ul. Cichej i Pasiecznej w Gdyni Pakiet III. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego w Wejherowie Pakiet IV. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-07-17 SIWZ ZP/56/2017
2. 2017-07-17 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-07-17 Zał.2a-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. 2017-07-17 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-07-17 Zał.3-Wykaz zrealizowanych usług
6. 2017-07-17 Zał.4 - Wykaz kadry
7. 2017-07-17 Zał.5-IWU
8. 2017-07-17 Zał.6A-Dok.tech.Pakiet I
9. 2017-07-17 Zał.6B-Dok.tech.Pakiet II
10. 2017-07-17 Zał.6C-Dok.tech.Pakiet III
11. 2017-07-17 Zał.6D-Dok.tech.Pakiet IV
12. 2017-07-17 Zał.7-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
13. 2017-07-17 Zał.8-Wykaz dok. odbiorowych

Data ogłoszenia: 2017-06-30
Data składania ofert: 2017-07-19

zobacz więcej
128. Postępowanie nr: ZP/54/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Karwiny’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. G. Zapolskiej w Gdyni oraz rozbiórki istniejącej przepompowni (dwa odrębne opracowania)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-06-30 SIWZ ZP/54/2017
2. 2017-06-30 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2017-06-30 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2017-06-30 Załacznik nr 3 - IWU
5. 2017-06-30 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych uslug
6. 2017-06-30 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2017-06-30 Załącznik 6 -Warunki techniczne
8. 2017-06-30 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne
9. 2017-06-30 Załącznik nr 7 - Dokumentacja geotechniczna
10. 2017-06-30 Załącznik nr 7 - Dokumentacja geotechniczna

Data ogłoszenia: 2017-06-21
Data składania ofert: 2017-07-12

zobacz więcej
129. Postępowanie nr: ZP/52/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieciowej pompowni wodociągowej Kacze Buki w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanału sanitarnego oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Orłowskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-06-21 SIWZ ZP/52/2017
2. 2017-06-21 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-06-21 Załącznik nr 2 -Oświadczenie
4. 2017-06-21 Załącznik nr 3a -IWU P.I i P.II
5. 2017-06-21 Załącznik nr 3b - IWU P.III
6. 2017-06-21 Załącznik nr 4 -Wykaz zrealizowanych usług
7. 2017-06-21 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2017-06-21 Załącznik 6a-Pakiet I
9. 2017-06-21 Załącznik nr 6a - Wytyczne cz.I
10. 2017-06-21 Załącznik nr 6a - Wytyczne cz.II
11. 2017-06-21 Załącznik nr 6b -Pakiet II
12. 2017-06-21 Załącznik nr 6b -Wytyczne P.II
13. 2017-06-21 Załącznik nr 6c -Pakiet III
14. 2017-06-21 Załącznik nr 6c -Warunki techniczne P.III
15. 2017-07-05 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/52/2017

Data ogłoszenia: 2017-06-16
Data składania ofert: 2017-07-04

zobacz więcej
130. Postępowanie nr: ZP/50/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie sieci wodociągowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-06-16 SIWZ ZP/50/2017
2. 2017-06-16 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-06-16 Zał.2a,b,c - Wzór kalkulacji cenowej bazowej dla Pakietów I-III
4. 2017-06-16 Zał.2d - Wzór wyliczenia średniej ceny dla m.hydrodynamicznej
5. 2017-06-16 Zał.3a-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. 2017-06-16 Zał.3b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
7. 2017-06-16 Zał.4-Wykaz zrealizowanych usług
8. 2017-06-16 Zał.5 - Wykaz kadry
9. 2017-06-16 Zał.6 - Wykaz sprzętu
10. 2017-06-16 Zał.7-IWU
11. 2017-06-16 Zał.8 - Wymagania techniczne
12. 2017-06-16 Zał.9-Oświadczenie o zdobyciu informacji
13. 2017-06-16 Zał.10-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp

Data ogłoszenia: 2017-05-26
Data składania ofert: 2017-07-07

zobacz więcej
131. Postępowanie nr: ZP/46/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Budowa obiektu biurowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbrowskiego 58 w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-05-26 SIWZ ZP/46/2017
2. 2017-05-26 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-05-26 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-05-26 Zał. nr 2b oświadczenie
5. 2017-05-26 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2017-05-26 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2017-05-26 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
8. 2017-05-26 Zał. nr 6 Wykaz dokumentacji technicznej
9. 2017-05-26 Zał. nr 6 Dokumentacja techniczna
10. 2017-05-26 Zał. nr 10 Wzór gwarancji jakości
11. 2017-05-26 Zał. nr 9 Oświadczenie o wizji
12. 2017-05-26 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp
13. 2017-05-26 Zał. nr 7 Oświadczenie
14. 2017-05-26 Zał. nr 11 Wzór wniosku materiałowego
15. 2017-06-07 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/46/2017
16. 2017-06-07 Załącznik do zmiany - Projekt budowlany rozbiórki budynku PŚ
17. 2017-06-12 Zmiana nr 2
18. 2017-06-12 Wyjaśnienia nr 1
19. 2017-06-14 Wyjaśnienia nr 2
20. 2017-06-14 Zmiana nr 3
21. 2017-06-22 Zmiana nr 4
22. 2017-06-23 Wyjaśnienia nr 3
23. 2017-06-28 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/46/2017
24. 2017-06-28 Zmiana nr 5 do SIWZ ZP/46/2017
25. 2017-06-28 Załącznik do Zmiany nr 5
26. 2017-07-04 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP/46/2017
27. 2017-07-04 Zmiana nr 6 do SIWZ ZP/46/2017
28. 2017-07-04 Załącznik nr 1 do Zmiany nr 6
29. 2017-07-04 Załącznik nr 2 do Zmiany nr 6
30. 2017-07-04 Załącznik nr 3 do Zmiany nr 6
31. 2017-07-05 Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ ZP/46/2017
32. 2017-07-06 Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ ZP/46/2017
33. 2017-07-06 Zmiana nr 7 do SIWZ ZP/46/2017
34. 2017-07-06 Załącznik nr 1 do Zmiany nr 7
35. 2017-07-06 Załącznik nr 2 do Zmiany nr 7
36. 2017-07-07 Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ ZP/46/2017
37. 2017-07-07 Zmiana nr 8 do SIWZ ZP/46/2017
38. 2017-07-07 Załacznik do Zmiany nr 8
39. 2017-07-11 Zmiana nr 9 do SIWZ ZP/46/2017
40. 2017-07-12 Zmiana nr 10 do SIWZ ZP/46/2017
41. 2017-07-12 Wyjasnienie nr 9 do SIWZ ZP/46/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-25
Data składania ofert: 2015-06-14

zobacz więcej
132. Postępowanie nr: ZP/47/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieciowej pompowni wodociągowej Kacze Buki w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanału sanitarnego oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Orłowskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-05-25 SIWZ ZP/47/2017
2. 2017-05-25 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-05-25 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2017-05-25 Załącznik nr 3a -IWU P.I i P.II
5. 2017-05-25 Załącznik nr 3b - IWU P.III
6. 2017-05-25 Załącznik nr 4 -Wykaz zrealizowanych usług
7. 2017-05-25 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2017-05-25 Załącznik nr 6a -Pakiet I
9. 2017-05-25 Załącznik nr 6a - Wytyczne cz.I
10. 2017-05-25 Załącznik nr 6a - Wytyczne cz.II
11. 2017-05-25 Załącznik nr 6b -Pakiet II
12. 2017-05-25 Załącznik nr 6b -Wytyczne P.II
13. 2017-05-25 Załącznik nr 6c -Pakiet III
14. 2017-05-25 Załacznik nr 6 c- Wytyczne P.III

Data ogłoszenia: 2017-05-23
Data składania ofert: 2017-06-08

zobacz więcej
133. Postępowanie nr: ZP/48/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Pakiet I. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbychowskiej w Redzie Pakiet II. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatkowskiego w Gdyni Pakiet III. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-05-23 SIWZ ZP/48/2017
2. 2017-05-23 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-05-23 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-05-23 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-05-23 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2017-05-23 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2017-05-23 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2017-05-23 Zał.6-Istotne warunki umowy
9. 2017-05-23 Zał.7-Dokumentacja techniczna-spis
10. 2017-05-23 Zał.7.1-Dokumentacja techniczna Pakiet I
11. 2017-05-23 Zał.7.2-Dokumentacja techn. Pakiet II
12. 2017-05-23 Zał. 7.3-Dokumentacja techn. Pakiet III
13. 2017-05-23 Zał.8-Obowiązki Koordynatora ds. Bhp
14. 2017-05-23 Zał.9-Wykaz dokumentów odbiorowych do odbioru końcowego
15. 2017-05-30 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/48/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-12
Data składania ofert: 2017-05-25

zobacz więcej
134. Postępowanie nr: ZP/43/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wymiana odcinków rurociągów DN500 w Pompowni osadu powrotnego na terenie GOŚ „Dębogórze”

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-05-12 Zał.1-Formularz ofertowy
2. 2017-05-12 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
3. 2017-05-12 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. 2017-05-12 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
5. 2017-05-12 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2017-05-12 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2017-05-12 Zał.6-Istotne warunki umowy
8. 2017-05-12 Zał.7-Dokumentacja techniczna
9. 2017-05-12 Zał.8-Obowiązki Koordynatora ds. Bhp
10. 2017-05-12 SIWZ ZP_43_2017

Data ogłoszenia: 2017-05-11
Data składania ofert: 2017-05-30

zobacz więcej
135. Postępowanie nr: ZP/38/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie remontu ogrodzenia na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-05-11 SIWZ ZP/38/2017
2. 2017-05-11 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-05-11 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2017-05-11 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wizja
5. 2017-05-11 Załącznik nr 4 - Wykaz robót
6. 2017-05-11 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2017-05-11 Załącznik nr 6 - IWU
8. 2017-05-11 Załącznik nr 7 - zakres prac
9. 2017-05-11 Załącznik nr 7 -mapa
10. 2017-05-11 Załącznik nr 8 - Przedmiar
11. 2017-05-11 Załącznik nr 9 - koordynator ds.bhp
12. 2017-05-25 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/38/2017
13. 2017-05-26 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/38/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-28
Data składania ofert: 2017-05-15

zobacz więcej
136. Postępowanie nr: ZP/42/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa drukarek laserowych wraz z instalacją - Pakiet I Dostawa tabletu z oprogramowaniem - Pakiet II

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-04-28 SIWZ ZP/42/2017
2. 2017-04-28 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-04-28 Zał. nr 2 Cennik
4. 2017-04-28 Zał. nr 3 Wymagania techniczne
5. 2017-04-28 Zał. nr 3 Wymagania techniczne
6. 2017-04-28 Zał. nr 3 Wymagania techniczne
7. 2017-04-28 Zał. nr 4 Oświadczenie
8. 2017-04-28 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
9. 2017-04-28 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
10. 2017-04-28 Zał. nr 7 Oświadczenie o spełnieniu wymagań środowiskowych
11. 2017-04-28 Zał. nr 8 Informacja o elementach i materiałach niebezpiecznych
12. 2017-04-28 Zał. nr 9 Wykaz kadry

Data ogłoszenia: 2017-04-26
Data składania ofert: 2017-05-15

zobacz więcej
137. Postępowanie nr: ZP/37/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Rumi Pakiet II. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosynierów w Rumi i ul. Morskiej w Redzie Pakiet III. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kostki Napierskiego w Rumi Pakiet IV. Budowa sieci wodociągowej w ul. Świerkowej w Rumi Pakiet V. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarakowej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-04-26 SIWZ ZP/37/2017
2. 2017-04-26 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-04-26 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-04-26 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-04-26 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2017-04-26 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2017-04-26 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2017-04-26 Zał.6-Istotne warunki umowy
9. 2017-04-26 Zał.7-Dokumentacja techniczna
10. 2017-04-26 Zał.8-Obowiązki Koordynatora ds. Bhp
11. 2017-04-26 Zał.9A-Wykaz dokumentów odbiorowych Pakiety I,II,III,IV
12. 2017-04-26 Zał.9B-Wykaz dokumentów odbiorowy do odbioru końcowego Pakiet V
13. 2017-04-27 Zał.7 - Dok. techn - Pakiet I
14. 2017-04-27 Zał.7 - Dok. techn. - Pakiet II
15. 2017-04-27 Zał.7 - Dok. techn. - Pakiet III
16. 2017-04-27 Zał.7 - Dok. techn. - Pakiet IV
17. 2017-04-27 Zał.7 - Dok. techn. - Pakiet V

Data ogłoszenia: 2017-04-25
Data składania ofert: 2017-05-16

zobacz więcej
138. Postępowanie nr: ZP/41/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie projektu modernizacji pompowni II stopnia na terenie SUW Reda II. Opracowanie projektu modernizacji zasilania i sterowania przepompowni ścieków Lotników w Gdyni przy ul. Sieradzkiej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-04-25 SIWZ ZP/41/2017
2. 2017-04-25 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-04-25 Załącznik nr 2 -Oświadczenie
4. 2017-04-25 IWU-załącznik nr 3
5. 2017-04-25 Załącznik nr 4 -Wykaz zrealizowanych usług
6. 2017-04-25 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2017-04-25 Załącznik nr 6 - Wytyczne Pakiet I
8. 2017-04-25 Załacznik nr 6 - Pakiet I
9. 2017-04-25 Załacznik nr 7- Wytyczne Pakiet II
10. 2017-04-25 Załacznik nr 7- Wytyczne Pakiet II

Data ogłoszenia: 2017-04-10
Data składania ofert: 2017-04-26

zobacz więcej
139. Postępowanie nr: ZP/23/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy włazów kanalizacyjnych i stopni złazowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-04-10 SIWZ ZP/23/2017
2. 2017-04-10 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2017-04-10 ZAŁ 2 - Wzór cennika
4. 2017-04-10 ZAŁ 3 - Oświadczenie
5. 2017-04-10 ZAŁ 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2017-04-10 ZAŁ 5 - Istotne Warunki Umowy
7. 2017-04-10 ZAŁ 6 - Wymagania techniczne
8. 2017-04-20 Zmiana nr 1
9. 2017-04-21 Wyjaśnienia nr 1
10. 2017-04-24 Wyjaśnienia nr 2

Data ogłoszenia: 2017-04-07
Data składania ofert: 2017-04-21

zobacz więcej
140. Postępowanie nr: ZP/31/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I - Dostawa półki rozszerzeń do macierzy V7000 wraz z dyskami 1,8T z instalacją oraz wsparciem technicznym w okresie gwarancyjnym. Pakiet II - Dostawa licencji Commvault 3T wraz z instalacją i asystą.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-04-07 SIWZ ZP/31/2017
2. 2017-04-07 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-04-07 Formularz cenowy - Pakiet I
4. 2017-04-07 Formularz cenowy - Pakiet II
5. 2017-04-07 Zał. nr 3a Karta ofertowa - Pakiet I
6. 2017-04-07 Zał. nr 3b Karta ofertowa - Pakiet II
7. 2017-04-07 Zał. nr 4 Oświadczenie
8. 2017-04-07 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw/usług
9. 2017-04-07 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
10. 2017-04-07 Zał. nr 7 Oświadczenie
11. 2017-04-12 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP-31-2017
12. 2017-04-13 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP-31-2017

Data ogłoszenia: 2017-03-30
Data składania ofert: 2017-04-21

zobacz więcej
141. Postępowanie nr: ZP/27/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej w Gdyni II. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czeskiej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-30 SIWZ ZP/27/2017
2. 2017-03-30 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-03-30 Załącznik nr 2 -Oświadczenie
4. 2017-03-30 Załącznik nr 3 - IWU
5. 2017-03-30 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych uslug
6. 2017-03-30 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2017-03-30 Załącznik nr 6 -Warunki techniczne P.I
8. 2017-03-30 Załącznik nr 6a -Pakiet I
9. 2017-03-30 Załącznik nr 6a -Pakiet I rysunek
10. 2017-03-30 Załącznik nr 6b -Pakiet I
11. 2017-03-30 Załącznik nr 6b -Pakiet I
12. 2017-03-30 Załącznik nr 6c -Warunki techniczne P.III
13. 2017-03-30 Załącznik nr 6c -Pakiet III
14. 2017-03-30 Załącznik nr 6c -Pakiet III rysunki
15. 2017-04-06 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/27/2017
16. 2017-04-12 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/27/2017
17. 2017-04-12 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/27/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-15
Data składania ofert: 2017-03-30

zobacz więcej
142. Postępowanie nr: ZP/24/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Czarnieckiego i Łokietka w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-15 SIWZ ZP/24/2017
2. 2017-03-15 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-03-15 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-03-15 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-03-15 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2017-03-15 Zał.4-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2017-03-15 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2017-03-15 Zał.6-Istotne warunki umowy
9. 2017-03-15 Zał.7-Dokumentacja techniczna
10. 2017-03-15 Zał.8-Obowiązki Koordynatora ds. Bhp
11. 2017-03-15 Zał.9-Wykaz dokumentów odbiorowych do odbioru końcowego

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Data składania ofert: 2017-03-27

zobacz więcej
143. Postępowanie nr: ZP/22/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN800 w ul. Dąbrowskiego w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-14 SIWZ ZP-22-2017
2. 2017-03-14 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-03-14 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-03-14 Zał. nr 2b
5. 2017-03-14 Zał. nr 3 Oświadczenie wizja
6. 2017-03-14 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych zamówień
7. 2017-03-14 Zał. nr 5 wykaz kadry
8. 2017-03-14 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
9. 2017-03-14 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2017-03-14 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki Koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2017-03-07
Data składania ofert: 2017-03-23

zobacz więcej
144. Postępowanie nr: ZP/16/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie projektu modernizacji pompowni II stopnia na terenie SUW Reda II. Opracowanie projektu modernizacji zasilania i sterowania przepompowni ścieków Lotników w Gdyni przy ul. Sieradzkiej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-07 SIWZ ZP/16/2017
2. 2017-03-07 Formularz ofertowy-załącznik nr 1
3. 2017-03-07 Załącznik nr 2 - oświadczenie
4. 2017-03-16 Zał.3-Istotne warunki umowy
5. 2017-03-21 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/16/2017
6. 2017-03-07 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych uslug
7. 2017-03-07 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2017-03-07 Załącznik nr 6 - Wytyczne
9. 2017-03-07 Załącznik nr 6 - Wytyczne z załącznikami
10. 2017-03-07 Załącznik nr 7- Wytyczne
11. 2017-03-07 Załacznik nr 7- Wytyczne z załącznikami
12. 2017-03-07 Załacznik nr 7- Wytyczne z załącznikami

Data ogłoszenia: 2017-03-03
Data składania ofert: 2017-03-13

zobacz więcej
145. Postępowanie nr: ZP/20/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Turkusowej w Gdyni; Pakiet II: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Miętowej w Gdyni; Pakiet III: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Mierniczej w Gdyni; Pakiet IV: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Oficerskiej w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-03 SIWZ ZP/20/2017
2. 2017-03-03 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-03-03 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-03-03 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-03-03 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2017-03-03 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2017-03-03 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2017-03-03 Zał.6-dok. techniczna-spis
9. 2017-03-03 Zał.6A-Wytyczne renowacji dla Pakietu I
10. 2017-03-03 Zał.6B-Wytyczne renowacji dla Pakietu II
11. 2017-03-03 Zał.6C-Wytyczne renowacji dla Pakietu III
12. 2017-03-03 Zał.6D-Wytyczne renowacji dla Pakietu IV
13. 2017-03-03 Zał.5 do IWU - Wykaz dok. do odbioru
14. 2017-03-07 Pakiet III - Przedmiar tabela
15. 2017-03-07 Pakiet III - Przedmiar tekst
16. 2017-03-07 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/20/2017
17. 2017-03-08 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/20/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-02
Data składania ofert: 2017-03-24

zobacz więcej
146. Postępowanie nr: ZP/13/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Kleeberga w Gdyni; Pakiet II: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego pomiędzy ul. Necla a ul. Krasickiego w Gdyni; Pakiet III: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Jana z Kolna w Gdyni; Pakiet IV: Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ul. Gojawiczyńskiej w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-03-02 SIWZ ZP/13/2017
2. 2017-03-02 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-03-02 Zał.2a-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. 2017-03-02 Zał.2b-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2017-03-02 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2017-03-02 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2017-03-02 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2017-03-02 Zał.6-dok. techniczna-spis
9. 2017-03-02 Zał.6A-Wytyczne renowacji dla Pakietu I
10. 2017-03-02 Zał.6B-Wytyczne renowacji dla Pakietu II
11. 2017-03-02 Zał.6C-Wytyczne renowacji dla Pakietu III
12. 2017-03-02 Zał.6D-Wytyczne renowacji dla Pakietu IV
13. 2017-03-02 Zał.7-Oświadczenie o wizji lokalnej
14. 2017-03-02 Zał.5 do IWU - Wykaz dok. do odbioru
15. 2017-03-14 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/13/2017
16. 2017-03-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/13/2017

Data ogłoszenia: 2017-02-23
Data składania ofert: 2017-03-10

zobacz więcej
147. Postępowanie nr: ZP/12/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Robakowskiej, Wschodniej i Zachodniej w Gościcinie. Pakiet II: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starochwaszczyńskiej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-02-23 SIWZ ZP/12/2017
2. 2017-02-23 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-02-23 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2017-02-23 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2017-02-23 Załacznik nr 3 - wizja lokalna
6. 2017-02-23 Załącznik nr 4 - Wykaz robót
7. 2017-02-23 Załącznik nr 6a - IWU Pakiet I
8. 2017-02-23 Załącznik nr 6b - IWU Pakiet II
9. 2017-02-23 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna spis
10. 2017-02-23 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna P.I
11. 2017-02-23 Załącznik nr 7 - Dokumenta techniczna P.II
12. 2017-02-23 Załącznik nr 8 - Koordynator
13. 2017-02-23 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
14. 2017-03-01 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/12/2017
15. 2017-03-01 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/12/2017
16. 2017-03-06 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/12/2017
17. 2017-03-07 Wyjaśnienia nr 3 do ZP_12_2017
18. 2017-03-07 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/12/2017

Data ogłoszenia: 2017-02-16
Data składania ofert: 2017-03-08

zobacz więcej
148. Postępowanie nr: ZP/10/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Morskiej w Rumi Pakiet II: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Obrońców Westerplatte w Rumi Pakiet III: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Herberta i Dunikowskiego w Rumi Pakiet IV: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej i Usługowej w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-02-16 SIWZ ZP/10/2017
2. 2017-02-16 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2017-02-16 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2017-02-16 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2017-02-16 Zał. nr 3 oświadczenie o wizji
6. 2017-02-16 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2017-02-16 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2017-02-16 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
9. 2017-02-16 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2017-02-16 Zał. nr 8 Prawa i obowiazki Koordynatora bhp
11. 2017-02-16 Zał. nr 9 Dokumentacja powykonawcza - wykaz dokumentów odbiorowych
12. 2017-02-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/10/2017
13. 2017-02-24 Załącznik do zmiany - Dokumentacja Pakiet I

Data ogłoszenia: 2017-01-23
Data składania ofert: 2017-02-08

zobacz więcej
149. Postępowanie nr: ZP/03/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza w miejscowości Pogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-01-23 SIWZ ZP/03/2017
2. 2017-01-23 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2017-01-23 Zał.2-Oświadczenie
4. 2017-01-23 Zał.3-Istotne warunki umowy
5. 2017-01-23 Zał.4-Wykaz usług
6. 2017-01-23 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2017-01-23 Zał.6-Warunki techniczne
8. 2017-01-24 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/03/2017

Data ogłoszenia: 2017-01-18
Data składania ofert: 2017-01-31

zobacz więcej
150. Postępowanie nr: ZP/01/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Obsługa konserwacyjna i wykonywanie napraw urządzeń Konica Minolta wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2017-01-18 SIWZ ZP/01/2017
2. 2017-01-18 Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2017-01-18 Załacznik nr 2 - Wymagania
4. 2017-01-18 Załacznik nr 3a i 3b -cennik
5. 2017-01-18 Załacznik nr 4- Oswiadczenie
6. 2017-01-18 Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług
7. 2017-01-18 Załącznik nr 6 - IWU
8. 2017-01-18 Załacznik nr 7 -Wymagania środowiskowe

Data ogłoszenia: 2016-12-29
Data składania ofert: 2017-01-20

zobacz więcej
151. Postępowanie nr: ZP/74/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont kanału odpływowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOŚ Dębogórze na odcinku Kazimierz"

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-12-29 SIWZ ZP/74/2016
2. 2016-12-29 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-12-29 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2016-12-29 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2016-12-29 Zał. nr 4 wykaz wykonanych usług
6. 2016-12-29 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2016-12-29 Zał. nr 6 Założenia do prac projektowych
8. 2016-12-29 Zał. nr 7 Oświadczenie o wizji

Data ogłoszenia: 2016-12-22
Data składania ofert: 2017-02-07

zobacz więcej
152. Postępowanie nr: ZP/72/POIS-0018/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni i Gminie Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-12-22 SIWZ_1_5
2. 2016-12-22 SIWZ_5a_ST_00_03
3. 2016-12-22 SIWZ_5a_ST_04_07
4. 2016-12-22 SIWZ_5b
5. 2016-12-22 SIWZ_5c
6. 2016-12-22 5b_Czesc_1_1
7. 2016-12-22 5b_Czesc_1_2
8. 2016-12-22 5b_Czesc_1_3
9. 2016-12-22 5b_Czesc_1_4
10. 2016-12-22 5b_Czesc_2
11. 2016-12-22 5b_Czesc_3
12. 2016-12-22 5b_Czesc_4
13. 2016-12-22 5b_Czesc_5_1
14. 2016-12-22 5b_Czesc_5_2
15. 2016-12-22 5b_Czesc_5_3
16. 2016-12-22 zal_edyt
17. 2016-12-22 zał_edyt
18. 2016-12-22 zał_edyt
19. 2016-12-22 zal_edyt
20. 2016-12-22 zal_edyt
21. 2016-12-22 zał_edyt
22. 2016-12-30 Wyjasnienia_nr_1
23. 2017-01-05 Wyjasnienia_nr_2
24. 2017-01-11 Wyjasnienia_nr_3
25. 2017-01-20 Wyjasnienia_nr_4
26. 2017-01-20 Zmiana_nr_1
27. 2017-02-02 Wyjasnienia_nr_5
28. 2017-02-07 Informacja_z_otwarcia_ofert

Data ogłoszenia: 2016-12-09
Data składania ofert: 2016-12-19

zobacz więcej
153. Postępowanie nr: ZP/71/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa systemu centralnego backupu dla serwerów i baz danych wraz z serwerami

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-12-09 SIWZ ZP/71/2016
2. 2016-12-09 Formularz ofertowy-załącznik nr 1
3. 2016-12-09 Wymagania - Załącznik nr 2
4. 2016-12-09 Oświadczenie - załącznik nr 3
5. 2016-12-09 Wykaz zrealiowanych usług - Załącznik nr 4
6. 2016-12-09 IWU-załącznik nr 5
7. 2016-12-09 Oświadczenie - załącznik nr 6

Data ogłoszenia: 2016-11-22
Data składania ofert: 2016-12-09

zobacz więcej
154. Postępowanie nr: ZP/66/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Swarzewskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-11-22 SIWZ ZP/66/2016
2. 2016-11-22 Formularz ofertowy-załącznik nr 1
3. 2016-11-22 Oświadczenie - załącznik 2a
4. 2016-11-22 Oświadczenie - załącznik 2b
5. 2016-11-22 Oświadczenie - wizja - załącznik nr 3
6. 2016-11-22 Wykaz zrealiowanych robót -załącznik nr 4
7. 2016-11-22 Wykaz kadry-załącznik nr 5
8. 2016-11-22 IWU-załącznik nr 6
9. 2016-11-22 Spis dokumentacji
10. 2016-11-22 Dokumentacja techniczna -załącznik nr 7
11. 2016-11-22 Koordynator- załącznik nr 8

Data ogłoszenia: 2016-11-15
Data składania ofert: 2016-12-01

zobacz więcej
155. Postępowanie nr: ZP/65/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa koagulantów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-11-15 SIWZ ZP/65/2016
2. 2016-11-15 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-11-15 Zał.2a-cennik dla Pakietu I
4. 2016-11-15 Zał.2b-Cennik dla Pakietu II
5. 2016-11-15 Zał.3a-Oświadczenie o spełn. warunków
6. 2016-11-15 Zał.3b-Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia
7. 2016-11-15 Zał.4a-IWU dla Pakietu I
8. 2016-11-15 Zał.4b-IWU dla Pakietu II
9. 2016-11-15 Zał.5-Wymagania produktowe
10. 2016-11-15 Zał.6a-Wykaz dostaw dla Pakietu I
11. 2016-11-15 Zał.6b-Wykaz dostaw dla Pakietu II

Data ogłoszenia: 2016-11-14
Data składania ofert: 2016-11-30

zobacz więcej
156. Postępowanie nr: ZP-53-2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krauzego w Gdyni - Pakiet I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kuśnierskiej w Gdyni - Pakiet II

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:

Data ogłoszenia: 2016-10-26
Data składania ofert: 2016-11-09

zobacz więcej
157. Postępowanie nr: ZP/59/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa systemu centralnego backupu dla serwerów i baz danych wraz z serwerami

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-26 SIWZ ZP/59/2016
2. 2016-10-26 Formularz ofertowy-załącznik nr 1
3. 2016-10-26 Wymagania - Załącznik nr 2
4. 2016-10-26 Oświadczenie - załącznik nr 3
5. 2016-10-26 Wykaz dostaw - załącznik nr 4
6. 2016-10-26 Istotne Warunki Umowy - Zał. nr 5
7. 2016-10-26 Oświadczenie - załącznik nr 6
8. 2016-10-28 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/59/2016
9. 2016-11-03 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/59/2016
10. 2016-11-03 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/59/2016
11. 2016-11-04 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/59/2016
12. 2016-11-07 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/59/2016

Data ogłoszenia: 2016-10-25
Data składania ofert: 2016-11-14

zobacz więcej
158. Postępowanie nr: ZP/61/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-25 SIWZ ZP/61/2016
2. 2016-10-25 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-10-25 Zał. nr 2 Cenniki
4. 2016-10-25 Zał. nr 3 oświadczenie
5. 2016-10-25 Zał. nr 4 wykaz wykonanych usług
6. 2016-10-25 Zał. nr 5 IWU
7. 2016-10-25 Zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
8. 2016-11-10 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP-61-2016
9. 2016-11-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/61/2016
10. 2016-11-10 Zał. nr 2 Cenniki popr.

Data ogłoszenia: 2016-10-21
Data składania ofert: 2016-11-04

zobacz więcej
159. Postępowanie nr: ZP/55/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa akumulatorowego podnośnika samojezdnego z koszem wraz ze szkoleniem z obsługi i eksploatacji (CPV 34144710-8, 80511000-9)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-21 SIWZ ZP/55/2016
2. 2016-10-21 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2016-10-21 ZAŁ 2 - Oświdaczenie
4. 2016-10-21 ZAŁ 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw
5. 2016-10-21 ZAŁ 4 - Istotne warunki umowy
6. 2016-10-21 ZAŁ 5 - Wymagania techniczne
7. 2016-10-21 ZAŁ 6 - Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych

Data ogłoszenia: 2016-10-20
Data składania ofert: 2016-11-04

zobacz więcej
160. Postępowanie nr: ZP/58/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO JAK NIŻEJ: I. KOMPUTERÓW MINI PC, MONITORÓW ORAZ PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO II. TERMINALI MOBILNYCH M3 BLACK III. AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-20 SIWZ ZP/58/2016
2. 2016-10-20 Formularz ofertowy-załącznik nr 1
3. 2016-10-20 Cenniki - załącznik nr 2
4. 2016-10-20 Karty ofertowe- załącznik nr 3
5. 2016-10-20 Karty ofertowe
6. 2016-10-20 Karty ofertowe - załącznik nr 4
7. 2016-10-20 Karty ofertowe
8. 2016-10-20 Karty ofertowe - załącznik nr 5
9. 2016-10-20 Karty ofertowe
10. 2016-10-20 Oświadczenie - załącznik nr 6
11. 2016-10-20 Wykaz dostaw - załącznik nr 7
12. 2016-10-20 Wymagania środowiskowe+informacja - załącznik nr 8
13. 2016-10-20 IWU Pakiet I, II- załącznik nr 9
14. 2016-10-20 IWU Pakiet III- załącznik nr10
15. 2016-11-03 Karta techniczna-mysz P.III

Data ogłoszenia: 2016-10-13
Data składania ofert: 2016-11-03

zobacz więcej
161. Postępowanie nr: ZP/56/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-13 SIWZ ZP/56/2016
2. 2016-10-13 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-10-13 Zał. nr 2 Wzór formularza cenowego
4. 2016-10-13 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2016-10-13 Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
6. 2016-10-13 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2016-10-13 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych usług
8. 2016-10-13 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych usług
9. 2016-10-13 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
10. 2016-10-13 Zał. nr 7 Oświadczenie
11. 2016-10-13 Zał. nr 8 Oświadczenie
12. 2016-10-13 Zał. nr 9 Wykaz wymagań prawnych
13. 2016-10-13 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
14. 2016-10-19 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP-56-2016

Data ogłoszenia: 2016-10-07
Data składania ofert: 2016-10-21

zobacz więcej
162. Postępowanie nr: ZP/54/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa koparko-ładowarki marki CASE typ 580ST z dodatkowym wyposażeniem oraz szkoleniem z obsługi i eksploatacji (CPV 34144710-8 koparko - ładowarka, 80511000-9 – szkolenie pracowników)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-10-07 ZP/54/2016
2. 2016-10-07 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2016-10-07 ZAŁ 2 - Oświdaczenie
4. 2016-10-07 ZAŁ 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw
5. 2016-10-07 ZAŁ 4 - Istotne warunki umowy
6. 2016-10-07 ZAŁ 5 - Wymagania techniczne
7. 2016-10-07 ZAŁ 6 - Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych
8. 2016-10-14 Wyjaśnienia nr 1 do ZP 54 2016

Data ogłoszenia: 2016-09-22
Data składania ofert: 2016-10-05

zobacz więcej
163. Postępowanie nr: ZP/52/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa 5 sztuk przyczep cystern do transportu i dystrybucji wody

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-09-22 SIWZ ZP/52/2016
2. 2016-09-22 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2016-09-22 ZAŁ 2 - wzór cennika
4. 2016-09-22 ZAŁ 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań
5. 2016-09-22 ZAŁ 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2016-09-22 ZAŁ 5 - Istotne warunki umowy
7. 2016-09-22 ZAŁ 6 - Wymagania techniczne
8. 2016-09-22 ZAŁ 7 - Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych

Data ogłoszenia: 2016-09-08
Data składania ofert: 2016-09-23

zobacz więcej
164. Postępowanie nr: ZP/50/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-09-08 SIWZ ZP/50/2016
2. 2016-09-08 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2016-09-08 ZAŁ 2 - wzór cennika
4. 2016-09-08 ZAŁ 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań
5. 2016-09-08 ZAŁ 4 - Oświadczenie o kaloryczności
6. 2016-09-08 ZAŁ 5 - Istotne warunki umowy

Data ogłoszenia: 2016-08-29
Data składania ofert: 2016-09-06

zobacz więcej
165. Postępowanie nr: ZP/47/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa przepompowni ścieków "Olchowa" w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-08-29 SIWZ ZP/47/2016
2. 2016-08-29 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-08-29 Zał.2a-Oświadczenie 2a
4. 2016-08-29 Zał.2b-Oświadczenie brak podst. do wykluczenia
5. 2016-08-29 Zał.3-Wykaz wykonanych robót
6. 2016-08-29 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2016-08-29 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2016-08-29 Zał.6.1-Dok. techniczna cz.1
9. 2016-08-29 Zał.6.2-Dok. techniczna cz.2
10. 2016-08-29 Zał.6.3-Dok. techniczna cz.3
11. 2016-08-29 Zał.7-Oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych
12. 2016-08-29 Zał.8-Prawa i obowiązki Koordynatora BHP
13. 2016-09-05 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/47/2016

Data ogłoszenia: 2016-08-16
Data składania ofert: 2016-09-01

zobacz więcej
166. Postępowanie nr: ZP/45/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa materiałów biurowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-08-16 SIWZ ZP-45-2016
2. 2016-08-16 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-08-16 Zał. nr 2 Wzór cennika
4. 2016-08-16 Zał. nr 3 Lista asortymentowa
5. 2016-08-16 Zał. nr 4 IWU
6. 2016-08-16 Zał. nr 5 Oświadczenie
7. 2016-08-16 Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw
8. 2016-08-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/45/2016
9. 2016-08-24 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP/45/2016
10. 2016-08-24 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/45/2016
11. 2016-08-24 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/45/2016
12. 2016-08-25 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/45/2016
13. 2016-08-25 Wyjasnienie nr 3 do SIWZ ZP/45/2016
14. 2016-08-26 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/45/2016
15. 2016-08-29 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP/45/2016

Data ogłoszenia: 2016-08-05
Data składania ofert: 2016-08-23

zobacz więcej
167. Postępowanie nr: ZP/44/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Władysława IV w Rumi Pakiet II: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dunina i Herberta w Pogórzu gm. Kosakowo Pakiet III: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Prostej w Redzie Pakiet IV: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-08-05 SIWZ ZP_44_2016
2. 2016-08-05 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
3. 2016-08-05 Oświadczenie - Załącznik nr 2
4. 2016-08-05 Oświadczenie wizja- Załącznik nr 3
5. 2016-08-05 Wykaz robót - Załącznik nr 4
6. 2016-08-05 Wykaz kadry - Załącznik nr 5
7. 2016-08-05 IWU - Załącznik nr 6
8. 2016-08-05 Dokumentacja spis- Załącznik nr 7
9. 2016-08-05 Dokumentacja spis- Załącznik nr 7
10. 2016-08-05 Koordynator - Załącznik nr 8
11. 2016-08-18 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-44-2016
12. 2016-08-19 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/44/2016
13. 2016-08-19 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/44/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-28
Data składania ofert: 2016-08-05

zobacz więcej
168. Postępowanie nr: ZP/43/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

DOSTAWA DYSKÓW DO MACIERZY

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-07-28 SIWZ ZP/43/2016
2. 2016-07-28 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-07-28 Zał.2-Wzór cennika
4. 2016-07-28 Zał.3-Wymagania techniczne
5. 2016-07-28 Zał.4-Oświadczenie dot. warunków udziału
6. 2016-07-28 Zal.5-Wykaz wykonanych dostaw
7. 2016-07-28 Zał.6-Istotne warunki umowy
8. 2016-07-28 Zał.7-Wymagania środowiskowe
9. 2016-07-28 Zał.8-Informacja o materiałach niebezpiecznych

Data ogłoszenia: 2016-07-18
Data składania ofert: 2016-08-08

zobacz więcej
169. Postępowanie nr: ZP/40/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa przepompowni ścieków Olchowa w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-07-18 SIWZ ZP/40/2016
2. 2016-07-18 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-07-18 Zał.2a-Oświadczenie 2a
4. 2016-07-18 Zał.2b-Oświadczenie brak podst. do wykluczenia
5. 2016-07-18 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2016-07-18 Zał.4-Wykaz wykonanych robót
7. 2016-07-18 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2016-07-18 Zał.6-Istotne warunki umowy
9. 2016-07-18 Zał.7.1-Dok.techniczna cz.1
10. 2016-07-18 Zał.7.2-Dok.techniczna cz.2
11. 2016-07-18 Zał.7.3-Dok.techniczna cz.3
12. 2016-07-18 Zał.8-Oświadczenie dot. cz.zamiennych i przeglądów
13. 2016-07-18 Zał.9-Prawa i obowiązki koordynatora bhp
14. 2016-08-03 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/44/2016
15. 2016-08-05 Wyjaśnienia nr 2

Data ogłoszenia: 2016-07-14
Data składania ofert: 2016-07-28

zobacz więcej
170. Postępowanie nr: ZP/41/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-07-14 SIWZ ZP/41/2016
2. 2016-07-14 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-07-14 Zał. nr 2a-e Szczegółowa kalkulacja cenowa
4. 2016-07-14 Zał. nr 2f ceny jednostkowe dla metody hydrodynamicznej
5. 2016-07-14 Zał. nr 3 oświadczenie
6. 2016-07-14 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2016-07-14 Zał. nr 5 wykaz kadry
8. 2016-07-14 Zał. nr 6 Wykaz sprzętu
9. 2016-07-14 Zał. nr 7 Istotne warunki umowy
10. 2016-07-14 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna
11. 2016-07-14 Zał. nr 9 Oświadczenie
12. 2016-07-14 Zał. nr 10 Prawa i obowiazki koordynatora bhp
13. 2016-07-22 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/41/2016
14. 2016-07-22 Zał. nr 2e poprawiony

Data ogłoszenia: 2016-06-30
Data składania ofert: 2016-07-22

zobacz więcej
171. Postępowanie nr: ZP/39/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie odwiertu otworów zastępczych nr: 16c, T-VIa i likwidacje otworu i obudowy studni nr: 15b, 16b i T-VI na terenie Ujęcia Wody "Reda" w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-30 SIWZ ZP/39/2016
2. 2016-06-30 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-06-30 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2016-06-30 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2016-06-30 Zał. nr 3 Wkaz zrealizowanych zamówień
6. 2016-06-30 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2016-06-30 Zał. nr 5 IWU
8. 2016-06-30 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
9. 2016-06-30 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2016-07-19 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/39/2016
11. 2016-07-19 Zał. nr 7 popr. 7.1
12. 2016-07-19 Zał. nr 7 popr. 7.2
13. 2016-07-19 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/39/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-28
Data składania ofert: 2016-07-14

zobacz więcej
172. Postępowanie nr: ZP/37/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierz. II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. K. Napierskiego w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-28 SIWZ ZP/37/2016
2. 2016-06-28 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-06-28 Zał. nr 2 oświadczenie
4. 2016-06-28 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2016-06-28 Zał. nr 4 wykaz wykonanych usług
6. 2016-06-28 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2016-06-28 Zał. nr 6 warunki techn. dla pakietu I
8. 2016-06-28 Zał. nr 6 warunki techn. dla pakietu I
9. 2016-06-28 Zał. nr 7 warunki techn. dla pakietu II
10. 2016-07-07 Wyjaśnienie nr 1do SIWZ ZP/37/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-24
Data składania ofert: 2016-06-30

zobacz więcej
173. Postępowanie nr: ZP/36/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

PAKIET I: ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE ŚRODOWISKA POWER VM WRAZ Z DOSTAWĄ SERWERÓW I SWITCHÓW PAKIET II: DOSTAWA DYSKÓW

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-24 SIWZ ZP/36/2016
2. 2016-06-24 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-06-24 Zał.2A-Cennik Pakiet I
4. 2016-06-24 Zał.2B-Cennik Pakiet II
5. 2016-06-24 Zał.3-Wymagania techniczne
6. 2016-06-24 Zał.4-Oświadczenie dot. warunków udziału
7. 2016-06-24 Zał.5-Wykaz wykonanych zamówień
8. 2016-06-24 Zał.6A-IWU dla Pakietu I
9. 2016-06-24 Zał.6B-IWU dla Pakietu II
10. 2016-06-24 Zał.7-Wymagania środowiskowe
11. 2016-06-24 Zał.8-Informacja o materiałach niebezpiecznych
12. 2016-06-28 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/36/2016
13. 2016-06-28 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/36/2016
14. 2016-06-28 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/36/2016
15. 2016-06-29 Zmiana nr 2 do ZP/36/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-20
Data składania ofert: 2016-07-12

zobacz więcej
174. Postępowanie nr: ZP/35/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa wywrotki samozaładowczej o ładowności 6,5 ton na podwoziu MAN (CPV 34142000

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-20 SIWZ ZP/35/2016
2. 2016-06-20 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
3. 2016-06-20 ZAŁ 2 - Oświdaczenie
4. 2016-06-20 ZAŁ 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw
5. 2016-06-20 ZAŁ 4 - Istotne warunki umowy
6. 2016-06-21 ZAŁ 5 - Wymagania techniczne
7. 2016-06-20 ZAŁ 6 - Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych
8. 2016-07-07 Zmiana nr 1 do ZP 35 2016

Data ogłoszenia: 2016-06-17
Data składania ofert: 2016-07-04

zobacz więcej
175. Postępowanie nr: ZP/33/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-17 SIWZ ZP/33/2016
2. 2016-06-17 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-06-17 Zał.2a-Oświadczenie 2a
4. 2016-06-17 Zał.2b-Oświadczenie brak podst. do wykluczenia
5. 2016-06-17 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2016-06-17 Zał.4-Wykaz wykonanych robót
7. 2016-06-17 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2016-06-17 Zał.6-IWU
9. 2016-06-17 Zał.7-Dokumentacja techniczna
10. 2016-06-17 Zał.8-Koordynator BHP
11. 2016-06-29 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/336/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-01
Data składania ofert: 2016-06-20

zobacz więcej
176. Postępowanie nr: ZP/32/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa ciągnika rolniczego marki URSUS typ 11054 z ładowaczem czołowym TUR 6 A i dodatkowym wyposażeniem oraz szkoleniem z obsługi i eksploatacji (CPV 16700000-2 – ciągnik, 16810000-6 – ładowacz czołowy i dodatkowe wyposażenie, 80511000-9 – szkolenie pracowników)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-06-01 ZAŁ 1- Formularz Ofertowy
2. 2016-06-01 ZAŁ 2 - Oświdaczenie o spełnieniu wymagań
3. 2016-06-01 ZAŁ 3 - Wykaz zrealizowanych dostaw
4. 2016-06-01 ZAŁ 4 - IWU
5. 2016-06-01 ZAŁ 5 - Wymagania techniczne
6. 2016-06-01 ZAŁ 6 - Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych
7. 2016-06-02 SIWZ ZP 32 2016
8. 2016-06-07 Wyjaśnienia nr 1 do ZP 32 2016

Data ogłoszenia: 2016-05-27
Data składania ofert: 2016-06-14

zobacz więcej
177. Postępowanie nr: ZP/31/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa układu drogowego i odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody „Kolibki” w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-05-27 SIWZ ZP/31/2016
2. 2016-05-27 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2016-05-27 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2016-05-27 Załącznik nr 3 - oświadczenie wizja
5. 2016-05-27 Załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2016-05-27 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2016-05-27 Załącznik nr 6 - IWU
8. 2016-05-27 Załącznik nr 7 -spis dokumentacji technicznej
9. 2016-05-27 Załącznik nr 7 -Dokumentacja techniczna
10. 2016-05-27 Załącznik nr 8 -koordynator ds.BHP
11. 2016-05-27 Załącznik nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Data ogłoszenia: 2016-05-19
Data składania ofert: 2016-06-07

zobacz więcej
178. Postępowanie nr: ZP/30/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego w Wejherowie; II.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Roszczynialskiego w Wejherowie; III.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w Rumi; IV.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Rumi; V.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Równej w Rumi; VI.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jeziornej w Rumi; VII.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Spadochroniarzy w Rumi;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-05-19 SIWZ ZP/30/2016
2. 2016-05-19 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-05-19 Zał.3-Istotne warunki umowy
4. 2016-05-19 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
5. 2016-05-19 Zał.5-Wykaz kadry
6. 2016-05-19 Zał.6-Warunki techniczne dla Pakietu I-ul. Kusocińskiego
7. 2016-05-19 Zał.7-Warunki techniczne dla Pakietu II-ul.Roszczynialskiego
8. 2016-05-19 Zał.8-Warunki techniczne dla Pakietu III-ul.Wąska
9. 2016-05-19 Zał.9-Warunki techniczne dla Pakietu IV-ul.Poprzeczna
10. 2016-05-19 Zał.10-Warunki techniczne dla Pakietu V-ul.Równa
11. 2016-05-19 Zał.11-Warunki techniczne dla Pakietu VI-ul.Jeziorna
12. 2016-05-19 Zał.12-Warunki techniczne dla Pakietu VII-ul.Spadochroniarzy

Data ogłoszenia: 2016-05-13
Data składania ofert: 2016-06-03

zobacz więcej
179. Postępowanie nr: ZP/29/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy odczynników chemicznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-05-13 SIWZ ZP/29/2016
2. 2016-05-13 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-05-13 Zał. nr 2a-d Cenniki produktów
4. 2016-05-13 Zał. nr 3 oświadczenie
5. 2016-05-13 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2016-05-13 Zał. nr 5 Protokół zwrotu pustych opakowań
7. 2016-05-13 Zał. nr 6 Oswiadczenie
8. 2016-05-13 Zał. nr 7 wykaz wykonanych dostaw
9. 2016-05-23 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/29/2016
10. 2016-05-23 Zał.1 do Zmiany nr 1 - poprawiony Załącznik nr 2
11. 2016-06-01 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/29/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-12
Data składania ofert: 2016-06-02

zobacz więcej
180. Postępowanie nr: ZP/28/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa narzędzi specjalistycznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-05-12 SIWZ ZP/28/2016
2. 2016-05-12 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-05-12 Zał.2-Wzór cennika
4. 2016-05-12 Zał.3-Oświadczenie
5. 2016-05-12 Zał.4-Wykaz dostaw
6. 2016-05-12 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2016-05-19 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/28/2016
8. 2016-05-19 Załącznik do Zmiany nr 1 - Formularz cenowy
9. 2016-05-27 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/28/2016
10. 2016-05-27 Załącznik nr 2a(formularz cenowy) po Zmianie nr 2

Data ogłoszenia: 2016-05-05
Data składania ofert: 2016-05-16

zobacz więcej
181. Postępowanie nr: ZP/27/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I pakiet - Budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Gościcinie, gm. Wejherowo II pakiet - Budowa sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w m.Orle, gm. Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-05-05 SIWZ ZP/24/2016
2. 2016-05-05 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-05-05 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2016-05-05 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2016-05-05 Zał. nr 3 oświadczenie o wizji
6. 2016-05-05 Zał. nr 4 wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2016-05-05 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2016-05-05 Zał. nr 5 wykaz kadry
9. 2016-05-05 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2016-05-05 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2016-04-25
Data składania ofert: 2016-05-10

zobacz więcej
182. Postępowanie nr: ZP/26/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-04-25 SIWZ ZP/26/2016
2. 2016-04-25 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-04-25 Zał.2-Wzór cennika
4. 2016-04-25 Zał.3-Wymagania techn. (karty ofertowe)
5. 2016-04-25 Zał.4-Oświadczenie dot. warunków udziału
6. 2016-04-25 Zał.5-Wykaz wykonanych dostaw
7. 2016-04-25 Zał.6-IWU
8. 2016-04-25 Zał.7-Oświadczenie dot. wym. środowiskowych
9. 2016-04-25 Zał.8-Informacja o materiałach niebezpiecznych

Data ogłoszenia: 2016-04-13
Data składania ofert: 2016-04-29

zobacz więcej
183. Postępowanie nr: ZP/24/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej: I - w ul. Wiklinowej w Gdyni; II - w ul. Zjazdowej w Gdyni; III - w ul. Morskiej w Rumi; IV - w ul. Cichej i Pasiecznej w Gdyni; V - w ul. Obrońców Westerplatte w Rumi; VI- w ul. Uranowej w Gdyni; VII - w ul. Zbychowskiej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-04-13 SIWZ ZP/24/2016
2. 2016-04-13 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2016-04-13 Zał. nr 2 oświadczenie
4. 2016-04-13 Zał. nr 3 IWU
5. 2016-04-13 Zał. nr 4 wykaz wykonanych usług
6. 2016-04-13 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2016-04-13 Zał. nr 6 warunki techn. dla pakietu I
8. 2016-04-13 Zał. nr 7 warunki techn. dla pakietu II
9. 2016-04-13 Zał. nr 8 warunki techn. dla pakietu III
10. 2016-04-13 Zał. nr 9 warunki techn. dla pakietu IV
11. 2016-04-13 Zał. nr 10 warunki techn. dla pakietu V
12. 2016-04-13 Zał. nr 11 warunki techn. dla pakietu VI
13. 2016-04-13 Zał. nr 12 warunki tech. dla pakietu VII

Data ogłoszenia: 2016-04-11
Data składania ofert: 2016-04-26

zobacz więcej
184. Postępowanie nr: ZP/23/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koniecpolskiego w Pogórzu, gm. Kosakowo. II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Różewicza w Pogórzu, gm. Kosakowo. III. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Pogórzu, gm. Kosakowo. IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja oraz w ul. Dobke w Pogórzu, gm. Kosakowo.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-04-11 SIWZ ZP/23/2016
2. 2016-04-11 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2016-04-11 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2016-04-11 Załącznik nr 3 - IWU
5. 2016-04-11 Załącznik nr 4 -Wykaz usług
6. 2016-04-11 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2016-04-11 Załącznik nr 6 - Warunki techniczne Pakiet I
8. 2016-04-11 Załącznik nr 6 - Wytyczne P.I
9. 2016-04-11 Załącznik nr 7 - Wytyczne z załącznikami PII
10. 2016-04-11 Załącznik nr 7 - Wytyczne PII
11. 2016-04-11 Załącznik nr 8 - Wytyczne z załącznikami PIII
12. 2016-04-11 Załącznik nr 8 - Wytyczne PIII
13. 2016-04-11 Załącznik nr 9 - Wytyczne z załącznikami PIV
14. 2016-04-11 Załącznik nr 9 - Wytyczne PIV
15. 2016-04-19 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/23/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-11
Data składania ofert: 2016-04-25

zobacz więcej
185. Postępowanie nr: ZP/21/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr 11c i likwidacja studni nr 11b na terenie Ujęcia Wody „Reda” w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-04-11 SIWZ ZP/21/2016
2. 2016-04-11 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-04-11 Zał.2a-Oświadczenie spełn.warunków
4. 2016-04-11 Zał.2b-Oświadczenie brak podst. do wykluczenia
5. 2016-04-11 Zał.3-Wykaz wykonanych robót
6. 2016-04-11 Zał.4-Wykaz kadry
7. 2016-04-11 Zał.5-Istotne warunki umowy
8. 2016-04-11 Zał.6-Oświadczenie wizja lokalna
9. 2016-04-11 Zał. 7-Dokumentacja techniczna
10. 2016-04-11 Zał.8-Koordynator BHP
11. 2016-04-22 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/21/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-04
Data składania ofert: 2016-04-19

zobacz więcej
186. Postępowanie nr: ZP/20/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwiatowej i Ceynowy w Rumi Pakiet II: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mackiewicza w Rumi Pakiet III: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Hutniczej w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-04-04 SIWZ ZP/20/2016
2. 2016-04-04 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2016-04-04 Załącznik nr 2a - Oświadczenie
4. 2016-04-04 Załącznik nr 2b - Oświadczenie
5. 2016-04-04 Załącznik nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2016-04-04 Załącznik nr 4- Wykaz robót
7. 2016-04-04 Załącznik nr 5- Wykaz kadry
8. 2016-04-04 Załącznik nr 6 - IWU
9. 2016-04-04 Załącznik nr 6 - IWU Wykaz dokumentów
10. 2016-04-04 Załącznik nr 6 - IWU Wykaz dokumentów
11. 2016-04-04 Załącznik nr 7 -spis dokumentacji technicznej
12. 2016-04-04 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna p.I
13. 2016-04-04 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna p.II
14. 2016-04-04 Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna p.III
15. 2016-04-04 Załacznik nr 8 - koordynator ds.BHP

Data ogłoszenia: 2016-03-25
Data składania ofert: 2016-04-14

zobacz więcej
187. Postępowanie nr: ZP/18/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-03-25 SIWZ ZP/16/2016
2. 2016-03-25 Załacznik nr 1 -Formularz
3. 2016-03-25 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2016-03-25 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2016-03-25 Załącznik nr 3 - wykaz usług
6. 2016-03-25 Załącznik nr 4- Wykaz kadry
7. 2016-03-25 Załącznik nr 5 - IWU
8. 2016-03-25 Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
9. 2016-03-25 Załącznik nr 7 - Oświadczenie

Data ogłoszenia: 2016-03-22
Data składania ofert: 2016-04-19

zobacz więcej
188. Postępowanie nr: ZP/12/POIS/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa przepompowni ścieków „ŚRÓDMIEŚCIE” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-03-22 SIWZ_czesc_I
2. 2016-03-22 SIWZ_czesc_III
3. 2016-03-22 SIWZ_czesc_II
4. 2016-03-22 SIWZ_czesc_III
5. 2016-03-22 Zalaczniki_1_6_edyt
6. 2016-03-22 przedmiar_edyt
7. 2016-03-24 Wyjasnienia_nr_1
8. 2016-04-05 Wyjasnienia_nr_2
9. 2016-04-07 Wyjasnienia_nr_3
10. 2016-04-14 Zmiana_nr_1
11. 2016-04-14 Zal_do_Zmiany_nr_1_edyt

Data ogłoszenia: 2016-03-16
Data składania ofert: 2016-03-25

zobacz więcej
189. Postępowanie nr: ZP/11/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie raportów z monitoringu lokalnych ujęć wód podziemnych na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-03-15 SIWZ ZP_11_2016
2. 2016-03-15 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2016-03-15 Zał.2-Oświadczenie
4. 2016-03-15 Zał.3-Wykaz wykonanych usług
5. 2016-03-15 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2016-03-15 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2016-03-15 Zał.6-Wytyczne opracowania raportów

Data ogłoszenia: 2016-03-10
Data składania ofert: 2016-03-24

zobacz więcej
190. Postępowanie nr: ZP/13/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Kosynierów w Rumi i w ul. Morskiej w Redzie. II Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej i w ul. Usługowej w Redzie. III opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Rumi. IV Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Herberta i w ul. X.Dunikowskiego w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-03-10 SIWZ ZP/13/2016
2. 2016-03-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2016-03-10 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2016-03-10 Zał. nr 3 IWU
5. 2016-03-10 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
6. 2016-03-10 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2016-03-10 Zał. nr 6 oświadczenie o wizji
8. 2016-03-10 Zał. nr 10 warunki techniczne dla pakietu IV
9. 2016-03-10 Zał. nr 9 warunki techniczne dla pakietu III
10. 2016-03-10 Zał. nr 7 warunki techniczne dla pakietu I
11. 2016-03-10 Zał. nr 8 warunki techniczne dla pakietu II
12. 2016-03-14 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/13/2016
13. 2016-03-17 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP/13/2016

Data ogłoszenia: 2016-02-10
Data składania ofert: 2016-02-23

zobacz więcej
191. Postępowanie nr: ZP/07/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy środków czystości dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-02-10 SIWZ ZP/07/2016
2. 2016-02-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2016-02-10 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2016-02-10 Zał. nr 3 Zestawienie asortymentowe na poszczególne działy
5. 2016-02-10 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2016-02-10 Zał. nr 5 Oświadczenie
7. 2016-02-10 Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw
8. 2016-02-16 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/07/2016

Data ogłoszenia: 2016-01-27
Data składania ofert: 2016-02-11

zobacz więcej
192. Postępowanie nr: ZP/04/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-01-27 SIWZ ZP/04/2016
2. 2016-01-27 Załacznik nr 1 -Formularz
3. 2016-01-27 Załącznik nr 2 -oświadczenie
4. 2016-01-27 Załącznik nr 3 - IWU
5. 2016-01-27 Załącznik nr 4 - Wykaz prac
6. 2016-01-27 Załącznik nr 5- kadra
7. 2016-01-27 Załącznik nr 6 -Wizja
8. 2016-01-27 Załacznik nr 7 - Wytyczne p.I
9. 2016-01-27 Załącznik nr 7 - Wytyczne
10. 2016-01-27 Załącznik 8- Wytyczne p.II
11. 2016-01-27 Załącznik 8- Wytyczne
12. 2016-01-27 Załącznik nr 9- Wytyczne p.III
13. 2016-01-27 Załącznik nr 9 -Wytyczne
14. 2016-02-08 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/04/2016

Data ogłoszenia: 2016-01-27
Data składania ofert: 2016-02-18

zobacz więcej
193. Postępowanie nr: ZP/01/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ul. Zauchy i ul. Sokoła w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:

Data ogłoszenia: 2016-01-11
Data składania ofert: 2016-01-21

zobacz więcej
194. Postępowanie nr: ZP/03/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy oleju opałowego lekkiego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2016-01-11 SIWZ ZP/03/2016
2. 2016-01-11 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2016-01-11 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2016-01-11 Zał. nr 3 Oswiadczenie
5. 2016-01-11 Zał. nr 4 Wykaz dostaw
6. 2016-01-11 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2016-01-11 Zał. nr 6 Wymagania techniczne

Data ogłoszenia: 2015-12-04
Data składania ofert: 2015-12-18

zobacz więcej
195. Postępowanie nr: ZP/71/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Wykonanie odwiertu otworu zastępczego nr 22b i likwidacja studni nr 22a na terenie Ujęcia Wody „Cedron” w Wejherowie; Pakiet II: Likwidacja studni nr 3 na terenie Ujęcia Wody „Sieradzka” w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-12-04 SIWZ ZP/71/2015
2. 2015-12-04 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2015-12-04 Zał. 2a- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
4. 2015-12-04 Zał.2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2015-12-04 Zał.3-Wykaz zrealizowanych prac
6. 2015-12-04 Zał.4- Wykaz kadry
7. 2015-12-04 Zał.5A-IWU dla Pakietu I
8. 2015-12-04 Zał.5B-IWU dla Pakietu II
9. 2015-12-04 Zał.6-Oświadczenie o wizji lokalnej
10. 2015-12-04 Zał.7.1-Dokumentacja techniczna-Pakiet I
11. 2015-12-04 Zał.7.2-Dokumentacja techniczna-Pakiet II
12. 2015-12-04 Zał.8 - Obowiązki koordynatora ds. bhp
13. 2015-12-10 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_71_2015
14. 2015-12-11 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP_71_2015

Data ogłoszenia: 2015-11-19
Data składania ofert: 2015-12-01

zobacz więcej
196. Postępowanie nr: ZP-70-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa sprzętu komputerowego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-11-19 SIWZ ZP-70-2015
2. 2015-11-19 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-11-19 Zał. nr 2 Cennik
4. 2015-11-19 Zał. nr 3 Karty ofertowe produktów
5. 2015-11-19 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2015-11-19 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2015-11-19 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2015-11-19 Zał. nr 7 Oswiadczenie o spełnieniu wymagań środowiskowych
9. 2015-11-19 Zał. nr 8 Informacja o wystepujących elementach i materiałach niebezpiecznych

Data ogłoszenia: 2015-11-18
Data składania ofert: 2015-12-04

zobacz więcej
197. Postępowanie nr: ZP/66/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-11-18 SIWZ ZP/66/2015
2. 2015-11-18 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-11-18 Załącznik nr 2 - wzór cennika
4. 2015-11-18 Załącznik nr 3 - oświadczenie
5. 2015-11-18 Załacznik nr 4 - wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2015-11-18 Załącznik nr 5 - istotne warunki umowy
7. 2015-11-24 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/66/2015
8. 2015-11-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/66/2015
9. 2015-12-01 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/66/2015

Data ogłoszenia: 2015-11-16
Data składania ofert: 2015-12-02

zobacz więcej
198. Postępowanie nr: ZP-67-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-11-16 SIWZ ZP-67-2015
2. 2015-11-16 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-11-16 Zał. nr 2 Cennik
4. 2015-11-16 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2015-11-16 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2015-11-16 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2015-11-16 Zał. nr 6 Wymagania techniczne
8. 2015-11-18 Wyjaśnienie nr 1do SIWZ ZP-67-2015
9. 2015-11-23 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP/67/2015
10. 2015-11-23 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/67/2015
11. 2015-11-24 Wyjasnienie nr 3 do SIWZ ZP/67/2015
12. 2015-11-25 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-67-2015
13. 2015-11-25 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP-67-2015
14. 2015-11-27 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP-67-2015

Data ogłoszenia: 2015-11-06
Data składania ofert: 2015-11-20

zobacz więcej
199. Postępowanie nr: ZP/64/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ ORAZ REALIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ SZAF STERUJĄCO-ZASILAJĄCYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH UMIEJSCOWIONYCH W BUDYNKU KRAT NA TERENIE GOŚ DĘBOGÓRZE

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-11-06 SIWZ ZP/64/2015
2. 2015-11-06 Zał.1 - Formularz ofertowy
3. 2015-11-06 Zał. 2a- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
4. 2015-11-06 Zał.2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5. 2015-11-06 Zał.3-Oświadczenie o wizji lokalnej
6. 2015-11-06 Zał.4- Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2015-11-06 Zał.5 - Wykaz kadry
8. 2015-11-06 Zał.6-IWU
9. 2015-11-06 Zał.7-Wytyczne modernizacji
10. 2015-11-06 Zał.8 - Obowiązki koordynatora ds. bhp

Data ogłoszenia: 2015-10-27
Data składania ofert: 2015-11-16

zobacz więcej
200. Postępowanie nr: ZP-63-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Podłączenie nowo odwierconej studni głębinowej nr 10 na Ujęciu Wody Wiczlino do sieci technologicznych, zasilania elektrycznego, sterowania oraz wykonanie obudowy studni i zagospodarowanie terenu.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-10-27 SIWZ ZP-63-2015
2. 2015-10-27 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-10-27 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-10-27 Zal. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2015-10-27 Zał. nr 4 wykaz kadry
6. 2015-10-27 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2015-10-27 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2015-10-27 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2015-10-27 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2015-10-27 Zał. nr 9 Oświadczenie
11. 2015-11-10 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-63-2015
12. 2015-11-13 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-63-2015
13. 2015-11-13 Załącznik do zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2015-10-15
Data składania ofert: 2015-11-03

zobacz więcej
201. Postępowanie nr: ZP/56/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chylońskiej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-10-15 SIWZ ZP-56-2015
2. 2015-10-15 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-10-15 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-10-15 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2015-10-15 Zał. nr 4 wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2015-10-15 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2015-10-15 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2015-10-15 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2015-10-15 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2015-10-28 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-56-2015

Data ogłoszenia: 2015-10-15
Data składania ofert: 2015-11-05

zobacz więcej
202. Postępowanie nr: ZP-55-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Babie Doły w ul. Zielonej, Dedala i Ikara w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-10-15 SIWZ ZP-55-2015
2. 2015-10-15 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-10-15 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-10-15 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2015-10-15 Zał. nr 4 wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2015-10-15 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2015-10-15 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2015-10-15 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2015-10-15 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2015-10-22 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
11. 2015-10-28 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-55-2015
12. 2015-11-02 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-55-2015
13. 2015-11-02 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-55-2015
14. 2015-11-02 Załącznik do Zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2015-10-15
Data składania ofert: 2015-10-30

zobacz więcej
203. Postępowanie nr: ZP/53/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-10-15 SIWZ ZP-53-2015
2. 2015-10-15 Zał. nr 1 formularz ofertowy
3. 2015-10-15 Zał. nr 2 Cennik
4. 2015-10-15 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2015-10-15 Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
6. 2015-10-15 Zał. nr 5a Wykaz zrealizowanych usług w zakresie ochrony fizycznej
7. 2015-10-15 Zał. nr 5b wykaz zrealizowanych usług monitoringu elektronicznego
8. 2015-10-15 Zał. nr 5c wykaz zrealizowanych usług przegladów i konserwacji
9. 2015-10-15 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
10. 2015-10-15 Zał. nr 7 Oświadczenie
11. 2015-10-15 Zał. nr 8 Oświadczenie
12. 2015-10-15 Zał. nr 9 Wykaz wymagań prawnych
13. 2015-10-15 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2015-10-13
Data składania ofert: 2015-10-29

zobacz więcej
204. Postępowanie nr: ZP/51/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz realizacja robót związanych z wymianą szaf sterująco-zasilających urządzeń technologicznych umieszczonych w Budynku Krat na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-10-13 SIWZ ZP/51/2015
2. 2015-10-13 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2015-10-13 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2015-10-13 Załącznik nr 2b - oświadczenie
5. 2015-10-13 Załącznik nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2015-10-13 Załącznik nr 4 - Wykaz prac
7. 2015-10-13 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2015-10-13 Załącznik nr 6 - IWU
9. 2015-10-13 Załacznik nr 7 -opis
10. 2015-10-13 Załacznik nr 7 - Wytyczne
11. 2015-10-13 Załącznik nr 8 -koordynator ds.BHP
12. 2015-10-26 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/51/2015

Data ogłoszenia: 2015-10-12
Data składania ofert: 2015-11-17

zobacz więcej
205. Postępowanie nr: ZP/49/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa energii elektrycznej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:

Data ogłoszenia: 2015-09-28
Data składania ofert: 2015-10-07

zobacz więcej
206. Postępowanie nr: ZP/52/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-09-28 SIWZ ZP/52/2015
2. 2015-09-28 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-09-28 Załącznik nr 2 - wzór cennika
4. 2015-09-28 Załącznik nr 3 - oświadczenie
5. 2015-09-28 Załącznik nr 4 - oświadczenie o kaloryczności
6. 2015-09-28 Załącznik nr 5 - istotne warunki umowy

Data ogłoszenia: 2015-09-17
Data składania ofert: 2015-10-12

zobacz więcej
207. Postępowanie nr: ZP/50/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej i Gryfa Pomorskiego w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-09-17 SIWZ ZP/50/2015
2. 2015-09-17 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2015-09-17 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2015-09-17 Załącznik 2b - oświadczenie
5. 2015-09-17 Załącznik nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2015-09-17 Załącznik nr 4 - Wykaz robót
7. 2015-09-17 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2015-09-17 Załacznik nr 6 - IWU
9. 2015-09-17 Załącznik nr 7 - dokumentacja spis treści
10. 2015-09-17 Załacznik nr 7 - Dokumentacja
11. 2015-10-01 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/50/2015
12. 2015-10-02 Załacznik nr 8 - Koordynator ds.BHP
13. 2015-10-02 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/50/2015
14. 2015-10-05 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/50/2015
15. 2015-10-05 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/50/2015
16. 2015-10-05 Załącznik do Zmiany nr 2 - przedmiar
17. 2015-10-05 Załącznik do Zmiany nr 2 - pierwotny projekt budowalny

Data ogłoszenia: 2015-09-16
Data składania ofert: 2015-09-30

zobacz więcej
208. Postępowanie nr: ZP/45/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 w ul. Norwida, Brzechwy i Obwodowej w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-09-16 SIWZ ZP/45/2015
2. 2015-09-16 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2015-09-16 Zał.2-Oświadczenie Wykonawcy
4. 2015-09-16 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2015-09-16 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2015-09-16 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2015-09-16 Zał.6.1-dokumentacja techn. cz.1
8. 2015-09-16 Zał.6.2-dokumentacja techn. cz.2
9. 2015-09-16 Zał.7-Obowiązki koordynatora ds. bhp
10. 2015-09-28 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_45_2015

Data ogłoszenia: 2015-08-31
Data składania ofert: 2015-09-25

zobacz więcej
209. Postępowanie nr: ZP/47/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-08-31 SIWZ ZP/47/2015
2. 2015-08-31 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-08-31 Załącznik nr 2 Wzór cennika
4. 2015-08-31 Załącznik nr 3 Oświadczenie
5. 2015-08-31 Załącznik nr 4 Oświadczenie o kaloryczności
6. 2015-08-31 Załącznik nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2015-09-01 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/47/2015

Data ogłoszenia: 2015-08-27
Data składania ofert: 2015-09-04

zobacz więcej
210. Postępowanie nr: ZP-46-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa licencji oprogramowania F-Secure Buisness Suite

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-08-27 SIWZ ZP-46-2015
2. 2015-08-27 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-08-27 Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna
4. 2015-08-27 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2015-08-27 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2015-08-27 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy

Data ogłoszenia: 2015-08-10
Data składania ofert: 2015-09-11

zobacz więcej
211. Postępowanie nr: ZP-42-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Remont zbiornika wody pitnej przy ul. Ledóchowskiego/Kosko w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-08-10 SIWZ ZP-42-2015
2. 2015-08-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-08-10 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2015-08-10 Zał. nr 2b Oswiadczenie
5. 2015-08-10 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2015-08-10 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-08-10 Zał. nr 6 IWU
8. 2015-08-10 Zał. nr 7 Wytyczne wykonania robót
9. 2015-08-10 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2015-08-10 Zał. nr 3 Oświadczenie
11. 2015-08-27 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/42/2015
12. 2015-08-28 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/42/2015
13. 2015-08-28 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/42/2015

Data ogłoszenia: 2015-07-17
Data składania ofert: 2015-07-31

zobacz więcej
212. Postępowanie nr: ZP/41/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla obszaru Łężyc (gmina Wejherowo) wraz z dwiema przepompowniami ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-07-17 SIWZ ZP/41/2015
2. 2015-07-17 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2015-07-17 Zał.2a-Oświadczenie
4. 2015-07-17 Zał.2b-Oświadczenie
5. 2015-07-17 Zał.3-Oświadczenie o wizji
6. 2015-07-17 Zał.4-wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2015-07-17 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2015-07-17 Zał.6-IWU
9. 2015-07-17 Zał.7.1-Dokumentacja tech-cz.I
10. 2015-07-17 Zał.7.2-Dokumentacja tech.- cz.II
11. 2015-07-17 Zał.8-Obowiązki koordynatora bhp
12. 2015-07-17 Zał.9 - Oświadczenie cz.zamienne
13. 2015-07-22 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/41/2015
14. 2015-07-22 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/41/2015

Data ogłoszenia: 2015-07-16
Data składania ofert: 2015-07-31

zobacz więcej
213. Postępowanie nr: ZP/40/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rymarskiej w Rumi; Pakiet II: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zygmunta Starego w Rumi; Pakiet III: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wyżynnej w Rumi;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-07-16 SIWZ ZP/40/2015
2. 2015-07-16 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2015-07-16 Zał. 2a-Oświadczenie
4. 2015-07-16 Zał. 2b-Oświadczenie
5. 2015-07-16 Zał.3-Oświadczenie o wizji
6. 2015-07-16 Zał.4-wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2015-07-16 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2015-07-16 Zał.6-IWU
9. 2015-07-16 Zał.7-Dokumentacja techniczna
10. 2015-07-16 Zał.8-Obowiązki koordynatora bhp
11. 2015-07-22 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/40/2015
12. 2015-07-28 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/40/2015

Data ogłoszenia: 2015-07-10
Data składania ofert: 2015-07-28

zobacz więcej
214. Postępowanie nr: ZP-39-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-07-10 SIWZ ZP-39-2015
2. 2015-07-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-07-10 Zał. nr 2a, 2b, 2c Kalkulacja cenowa
4. 2015-07-10 Zał. nr 2d Formularz ceny dla metody hydrodynamicznej
5. 2015-07-10 Zał. nr 3 Oświadczenie
6. 2015-07-10 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2015-07-10 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2015-07-10 Zał. nr 6 Wykaz sprzętu
9. 2015-07-10 Zał. nr 7 Istotne warunki umowy
10. 2015-07-10 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna
11. 2015-07-10 Zał. nr 9 Oświadczenie
12. 2015-07-10 Zał. nr 10 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2015-07-10
Data składania ofert: 2015-07-29

zobacz więcej
215. Postępowanie nr: ZP/38/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Czernickiego w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-07-10 SIWZ ZP_38_2015
2. 2015-07-10 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2015-07-10 Załącznik nr 2a - oświadczenie
4. 2015-07-10 Załącznik 2b - oświadczenie
5. 2015-07-10 Załącznik nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2015-07-10 Załącznik nr 4 - Wykaz robót
7. 2015-07-10 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
8. 2015-07-10 Załacznik nr 6 - IWU
9. 2015-07-10 Załącznik nr 7 - dokumentacja spis treści
10. 2015-07-10 Załacznik nr 7 - Dokumentacja cz.I
11. 2015-07-10 Załącznik nr 7 - Dokumentacja cz.II
12. 2015-07-10 Załacznik nr 7 - Dokumentacja cz.III
13. 2015-07-10 Załącznik nr 7 - Dokumentacja cz.IV
14. 2015-07-10 Załacznik nr 8 - Koordynator ds.BHP
15. 2015-07-20 Zmiana nr 1 do SIWZ
16. 2015-07-24 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2015-06-03
Data składania ofert: 2015-06-25

zobacz więcej
216. Postępowanie nr: ZP/33/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla obszaru Łężyc (gmina Wejherowo) wraz z dwiema przepompowniami ścieków

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-06-03 SIWZ ZP/33/2015
2. 2015-06-03 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-06-03 Zał. nr 2a -Oświadczenie
4. 2015-06-03 Zał. nr 2b -Oświadczenie
5. 2015-06-03 Zał. nr 3 - wizja lokalna
6. 2015-06-03 Zał. nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2015-06-03 Zał. nr 5 - Wykaz kadry
8. 2015-06-03 Zał. nr 6 - IWU
9. 2015-06-03 Zał. nr 7 - spis dokumentacji
10. 2015-06-03 Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna cz.I
11. 2015-06-03 Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna cz.II
12. 2015-06-03 Zał. nr 8 - Obowiązki koordynatora
13. 2015-06-03 Zał. nr 9 - oświadczenie
14. 2015-06-12 Zmiana nr 1 do SIWZ
15. 2015-06-12 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
16. 2015-06-17 Zmiana nr 2 do SIWZ
17. 2015-06-17 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
18. 2015-06-19 Zmiana nr 3 do SIWZ
19. 2015-06-19 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
20. 2015-06-22 Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ
21. 2015-06-23 Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2015-06-02
Data składania ofert: 2015-06-18

zobacz więcej
217. Postępowanie nr: ZP/35/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej pomiędzy ul. Gdańską a ul. Jana III Sobieskiego w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-06-02 Zał. nr 4 - Wykaz usług
2. 2015-06-02 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-06-02 Zał. nr 2 -Oświadczenie
4. 2015-06-02 Zał. nr 3 - IWU
5. 2015-06-02 Zał. nr 5 - Wykaz kadry
6. 2015-06-02 Zał. nr 6 - Wizja
7. 2015-06-02 Zał. nr 7 - spis
8. 2015-06-02 Zał. nr 7 - wytyczne z załącznikami
9. 2015-06-02 SIWZ ZP_35_2015
10. 2015-06-15 Zmiana nr 1 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2015-04-30
Data składania ofert: 2015-05-28

zobacz więcej
218. Postępowanie nr: ZP/21/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa dźwigu samojezdnego na podwoziu terenowym MAN lub Mercedes

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-30 SIWZ ZP/21/2015
2. 2015-04-30 Zał. nr 1- Formularz ofertowy
3. 2015-04-30 Zał. nr 2 -oświadczenie
4. 2015-04-30 Zał. nr 3 -wykaz dostaw
5. 2015-04-30 Zał. nr 4 - IWU
6. 2015-04-30 Zał. nr 5 -Wymagania techniczne
7. 2015-04-30 Zał. nr 6 -oświadczenie o zapewnieniu cz.zamiennych i serwisu pog.
8. 2015-04-30 Zał. nr 7 -oświadczenie o zapewnieniu instalacji
9. 2015-05-18 Zmiana nr 1
10. 2015-05-18 Wyjasnienia nr 1
11. 2015-05-19 Wyjaśnienia nr 2
12. 2015-05-20 Wyjaśnienia nr 3
13. 2015-05-25 Zmiana nr 2

Data ogłoszenia: 2015-04-24
Data składania ofert: 2015-05-18

zobacz więcej
219. Postępowanie nr: ZP/25/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej pomiędzy ul. Gdańską a Jana III Sobieskiego w Rumi

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-24 SIWZ ZP/25/2015
2. 2015-04-24 Zał.nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-04-24 Zał. nr 2 -oświadczenie
4. 2015-04-24 Zał. nr 3 - IWU
5. 2015-04-24 Zał. nr 4 - wykaz wykonanych usług
6. 2015-04-24 Zał. nr 5 - wykaz kadry
7. 2015-04-24 Zał. nr 6 - Oświadczenie o wizji lokalnej
8. 2015-04-28 Zał. nr 7 - wytyczne z załącznikami
9. 2015-04-28 Zał. nr 7 - wytyczne

Data ogłoszenia: 2015-04-22
Data składania ofert: 2015-05-06

zobacz więcej
220. Postępowanie nr: ZP-24-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Focha w Gdyni wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do posesji.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-22 SIWZ ZP-24-2015
2. 2015-04-22 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-04-22 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-04-22 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2015-04-22 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2015-04-22 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-04-22 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2015-04-22 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2015-04-22 Zał. nr 8 Prawa i obowiazki koordynatora bhp
10. 2015-05-04 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-24-2015

Data ogłoszenia: 2015-04-09
Data składania ofert: 2015-04-27

zobacz więcej
221. Postępowanie nr: ZP-22-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Hutniczej w Rumi. II Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Mackiewicza w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-09 SIWZ ZP/22/2015
2. 2015-04-09 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-04-09 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-04-09 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2015-04-09 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
6. 2015-04-09 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-04-09 Zał. nr 6 Oświadczenie
8. 2015-04-09 Zał. nr 7 Warunki techniczne dla pakietu I
9. 2015-04-09 Zał. nr 8Warunki techniczne dla pakietu II
10. 2015-04-22 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/22/2015

Data ogłoszenia: 2015-04-08
Data składania ofert: 2015-05-07

zobacz więcej
222. Postępowanie nr: ZP/20/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Remont sieci wodociągowej w ul. Wielkopolskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-08 SIWZ ZP/20/2015
2. 2015-04-08 Zał.nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-04-08 Zał.nr 2a - oświadczenie
4. 2015-04-08 Zał. nr 2b - oświadczenie
5. 2015-04-08 Zał. nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2015-04-08 Zał. nr 4 - wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2015-04-08 Zał. nr 5 - wykaz kadry
8. 2015-04-08 Zał. nr 6- IWU
9. 2015-04-08 Zał. nr 7 - wytyczne spis
10. 2015-04-08 Zał. nr 7 - wytyczne z załącznikami
11. 2015-04-08 Zał. nr 8 - prawa i obowiązki koordynatora
12. 2015-04-15 Wyjaśnienia nr 1
13. 2015-04-15 Zmiana nr 1
14. 2015-04-27 Zmiana nr 2
15. 2015-04-30 Zmiana nr 3
16. 2015-04-30 Wyjasnienia nr 2

Data ogłoszenia: 2015-04-08
Data składania ofert: 2015-04-28

zobacz więcej
223. Postępowanie nr: ZP/14/POIS/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w Gminie Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-04-08 SIWZ
2. 2015-04-08 Zalacznik_nr_8a
3. 2015-04-08 Zalacznik_nr_8b
4. 2015-04-08 Zalacznik_nr_8c
5. 2015-04-08 Zalacznik_nr_8c
6. 2015-04-08 Zal_nr_1_6_edyt
7. 2015-04-08 Zal_8a_edyt
8. 2015-04-20 Wyjasnienia_Nr_1
9. 2015-04-22 Wyjasnienia_Nr_2

Data ogłoszenia: 2015-03-27
Data składania ofert: 2015-04-15

zobacz więcej
224. Postępowanie nr: ZP/13/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-03-27 SIWZ ZP/13/2015
2. 2015-03-27 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2015-03-27 Zał.2-Oświadczenie
4. 2015-03-27 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2015-03-27 Zał.4-IWU
6. 2015-03-27 Zał.5A-wymagania techniczne dla Pakietu I
7. 2015-03-27 Zał.5B-Wymagania techniczne dla Pakietu II
8. 2015-03-27 Zał.6-Informacja o el. niebezpiecznych
9. 2015-03-27 Zał.7-Oświadczenie o zapewnieniu serwisu
10. 2015-03-27 Zał.8-Koszty w okresie użytkowania urządzenia
11. 2015-04-09 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
12. 2015-04-09 Zmiana nr 1 do SIWZ
13. 2015-04-09 Wymagania techniczne dla Pakietu II po Zmianie nr 1

Data ogłoszenia: 2015-03-19
Data składania ofert: 2015-04-01

zobacz więcej
225. Postępowanie nr: ZP-15-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Naprawy nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w podziale na trzy rejony.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-03-19 SIWZ ZP/15/2015
2. 2015-03-19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-03-19 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-03-19 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2015-03-19 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych robót
6. 2015-03-19 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-03-19 Zał. nr 6 Wykaz narzędzi i urządzeń
8. 2015-03-19 Zał. nr. 7 Wymagania techniczne
9. 2015-03-19 Zał. nr 8 Wzór cennika
10. 2015-03-19 Zał. nr 9 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2015-03-06
Data składania ofert: 2015-03-26

zobacz więcej
226. Postępowanie nr: ZP/16/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Przemysława w Gdyni. II. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulic: gen. Józefa Hallera, Legionów i Dywizji Kościuszkowskiej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-03-06 SIWZ ZP/16/2015
2. 2015-03-06 Zał. nr 1- formularz ofertowy
3. 2015-03-06 Zał. nr 2- oświadczenie
4. 2015-03-06 Zał. nr 3- oświadczenie wizja
5. 2015-03-06 Zał. nr 4- wykaz zrealizowanych robót
6. 2015-03-06 Zał. nr 5- wykaz kadry
7. 2015-03-06 Zał. nr 6 - IWU
8. 2015-03-06 Zał. nr 7 - spis
9. 2015-03-06 Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna Pakiet nr I
10. 2015-03-06 Zał. nr 8 - spis
11. 2015-03-06 Zał. nr 8 - dokumentacja techniczna Pakiet nr II
12. 2015-03-06 Zał. nr 9 - prawa i obowiązki koordynatora

Data ogłoszenia: 2015-02-11
Data składania ofert: 2015-02-27

zobacz więcej
227. Postępowanie nr: ZP/09/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Preparaty i smary specjalistyczne

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-02-11 SIWZ ZP/09/2015
2. 2015-02-11 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2015-02-11 Zał. nr 2 - Wstęp do cennika
4. 2015-02-11 Zał nr 2 abc - Cenniki
5. 2015-02-11 Zał. nr 3 - Oświadczenie
6. 2015-02-11 Zał. nr 4 - Istotne warunki umowy
7. 2015-02-11 Zał. nr 5 - Wykaz dostaw
8. 2015-02-11 Zał. nr 6 - Wymagania techniczne
9. 2015-02-13 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/09/2015
10. 2015-02-13 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/09/2015

Data ogłoszenia: 2015-02-10
Data składania ofert: 2015-02-26

zobacz więcej
228. Postępowanie nr: ZP-10-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Wejherowie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-02-10 SIWZ ZP-10-2015
2. 2015-02-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-02-10 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-02-10 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2015-02-10 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
6. 2015-02-10 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-02-10 Zał. nr 6 Oświadczenie
8. 2015-02-10 Zał. nr 7 Warunki techniczne
9. 2015-02-12 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-10-2015
10. 2015-02-12 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-10-2015

Data ogłoszenia: 2015-02-05
Data składania ofert: 2015-02-23

zobacz więcej
229. Postępowanie nr: ZP/05/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy materiałów biurowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-02-05 SIWZ ZP/05/2015
2. 2015-02-05 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2015-02-05 Zał.2-Wzór formularza cenowego
4. 2015-02-05 Zał.3.1-Rozdzielnik I kw.2015
5. 2015-02-05 Zał.3.2-Rozdzielnik II kw.2015
6. 2015-02-05 Zał.3.3-Rozdzielnik III kw.2015
7. 2015-02-05 Zał.3.4-Rozdzielnik IV kw.2015
8. 2015-02-05 Zał.4-IWU
9. 2015-02-05 Zał.5-Oświadczenie
10. 2015-02-05 Zał.6-Wykaz dostaw
11. 2015-02-09 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/05/2015
12. 2015-02-17 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/05/2015
13. 2015-02-18 Zmiana nr 1 do ZP/05/2015
14. 2015-02-18 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP/05/2015
15. 2015-02-19 Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ ZP/05/2015
16. 2015-02-20 Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ ZP/05/2015

Data ogłoszenia: 2015-02-05
Data składania ofert: 2015-02-25

zobacz więcej
230. Postępowanie nr: ZP/07/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w ul. Głównej w Bolszewie z siecią w ul. Sucharskiego w Wejherowie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-02-05 SIWZ ZP/07/2015
2. 2015-02-05 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
3. 2015-02-05 Zał. nr 2 a - oświadczenie
4. 2015-02-05 Zał. nr 2 b - oświadczenie
5. 2015-02-05 Zał. nr 3 - oświadczenie wizja
6. 2015-02-05 Zał. nr 4 - wykaz zrealizowanych robót
7. 2015-02-05 Zał. nr 5 - wykaz kadry
8. 2015-02-05 Zał. nr 6 - IWU
9. 2015-02-05 Zał. nr 7 - strona tytułowa
10. 2015-02-05 Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna
11. 2015-02-05 Zał. nr 8 - koordynator ds.BHP
12. 2015-02-10 Zmiana nr 1 dp ZP_07_2015
13. 2015-02-13 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/07/2015
14. 2015-02-13 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/07/2015
15. 2015-02-20 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP/07/2015
16. 2015-02-20 Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ ZP/07/2015
17. 2015-02-20 Zmiana nr 2 do ZP_07_2015

Data ogłoszenia: 2015-02-03
Data składania ofert: 2015-02-12

zobacz więcej
231. Postępowanie nr: ZP-06-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy środków czystości dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-02-03 SIWZ ZP-06-2015
2. 2015-02-03 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-02-03 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2015-02-03 Zał. nr 3 Zestawienie asortymentowe na poszczególne działy
5. 2015-02-03 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2015-02-03 Zał. nr 5 Oświadczenie
7. 2015-02-03 Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw
8. 2015-02-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-06-2015
9. 2015-02-06 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-06-2015

Data ogłoszenia: 2015-01-30
Data składania ofert: 2015-02-17

zobacz więcej
232. Postępowanie nr: ZP-08-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego w Wejherowie o dł. około 370 mb.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-01-30 SIWZ ZP-08-2015
2. 2015-01-30 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-01-30 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-01-30 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2015-01-30 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
6. 2015-01-30 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2015-01-30 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2015-01-30 zał. nr 7 Warunki techniczne
9. 2015-02-06 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-08-2015

Data ogłoszenia: 2015-01-27
Data składania ofert: 2015-02-09

zobacz więcej
233. Postępowanie nr: ZP/02/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-01-27 SIWZ ZP/02/2015 z załącznikami
2. 2015-01-27 Zał.1-Formularz ofertowy (w.edytowalna)
3. 2015-01-27 Zał.2-Oświadczenie (w.edytowalna)
4. 2015-01-27 Zał.4-wykaz wykonanych usług (w. edytowalna)
5. 2015-01-27 Zał.5-wykaz kadry (w. edytowalna)
6. 2015-01-30 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/02/2015

Data ogłoszenia: 2015-01-16
Data składania ofert: 2015-02-05

zobacz więcej
234. Postępowanie nr: ZP-03-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Podłączenie nowo odwierconej studni głębinowej P-2b na Ujęciu Wody Reda do sieci technologicznych, zasilania elektrycznego, sterowania oraz wykonanie obudowy studni i zagospodarowanie terenu.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2015-01-16 SIWZ ZP/03/2015
2. 2015-01-16 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2015-01-16 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2015-01-16 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2015-01-16 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2015-01-16 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2015-01-16 Zał. nr 6 Oświadczenie
8. 2015-01-16 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna

Data ogłoszenia: 2014-12-19
Data składania ofert: 2014-12-30

zobacz więcej
235. Postępowanie nr: ZP-93-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa sprzętu informatycznego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-12-19 SIWZ ZP/93/2014
2. 2014-12-19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-12-19 Zał. nr 2 Wzór cennika
4. 2014-12-19 Zał. nr 3 Karty ofertowe produktów
5. 2014-12-19 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2014-12-19 Zał. nr 5 Wykaz dostaw
7. 2014-12-19 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-12-19 Zał. nr 7 Oświadczenie o spełnieniu wymagań środowiskowych
9. 2014-12-19 Zał. nr 8 Informacja o wystepujących elementach i mater. niebezpiecznych
10. 2014-12-23 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/93/2014

Data ogłoszenia: 2014-12-17
Data składania ofert: 2015-01-19

zobacz więcej
236. Postępowanie nr: ZP/86/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy odzieży roboczej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-12-17 SIWZ ZP/86/2014
2. 2014-12-17 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-12-17 Zał. nr 2 Wzór cennika
4. 2014-12-17 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2014-12-17 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2014-12-17 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2014-12-17 Zał. nr 6 karty danych technicznych dla odzieży roboczej
8. 2015-01-09 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/86/2014
9. 2015-01-14 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/86/2014
10. 2015-01-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/86/2014

Data ogłoszenia: 2014-12-12
Data składania ofert: 2015-01-26

zobacz więcej
237. Postępowanie nr: ZP/83/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej DN 300 łączącej Gdyński System Wodociągowy z siecią wodociągową Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-12-12 SIWZ ZP/83/2014
2. 2014-12-12 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
3. 2014-12-12 Zał. nr 2a - oświadczenie o spełnieniuwarunków udziału
4. 2014-12-12 Zał. nr 3 - oświadczenie wizja
5. 2014-12-12 Zał. nr 4 - wykaz zrealizowanych robót
6. 2014-12-12 Zał. nr 5 - wykaz kadry
7. 2014-12-12 Zał. nr 6 - IWU
8. 2014-12-12 zał.7-dokumentacja
9. 2014-12-12 Zał. nr 7 - dokumentacja techniczna
10. 2014-12-12 Zał. nr 8- koordynator BHP
11. 2014-12-12 Zał. nr 9 - przekładka
12. 2014-12-12 Zał. nr 9 - cennik opłat
13. 2014-12-12 Zał. nr 10 - przekładka
14. 2014-12-12 Zał. nr 10 - wniosek
15. 2014-12-12 Zał. nr 2b - oświadczenie o braku podstaw do wykl.
16. 2015-01-14 Wyjaśnienia nr 1
17. 2015-01-16 zmiana nr 1 do SIWZ
18. 2015-01-16 zmieniony zał. nr 6 - IWU
19. 2015-01-16 uzupełnienie zał. nr 7- dokumentacji technicznej
20. 2015-01-19 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP_83_2014
21. 2015-01-21 Wyjaśnienia nr 2

Data ogłoszenia: 2014-10-08
Data składania ofert: 2014-10-28

zobacz więcej
238. Postępowanie nr: ZP/47/POIS-040/2014 - ponowna ocena
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Renowacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:

Data ogłoszenia: 2014-12-05
Data składania ofert: 2015-01-08

zobacz więcej
239. Postępowanie nr: ZP-84-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Podłączenie nowo odwierconej studni głębinowej nr 3a na Ujęciu Wody Sieradzka do sieci technologicznych, zasilania elektrycznego, sterowania oraz wykonanie obudowy studni i zagospodarowanie terenu.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-12-05 SIWZ ZP-84-2014
2. 2014-12-05 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-12-05 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-12-05 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2014-12-05 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2014-12-05 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2014-12-05 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji
8. 2014-12-05 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna

Data ogłoszenia: 2014-11-06
Data składania ofert: 2014-11-26

zobacz więcej
240. Postępowanie nr: ZP/77/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

dostawa sprzętu komputerowego.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-11-06 SIWZ ZP/77/2014
2. 2014-11-06 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-11-06 Załacznik nr 2 Wzór cennika
4. 2014-11-06 załacznik nr 3 karty ofertowe produktów
5. 2014-11-06 Załacznik nr 4 Oświadczenie
6. 2014-11-06 Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2014-11-06 Załącznik nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-11-06 załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnieniu wymagan środowiskowych
9. 2014-11-06 Załącznik nr 8 Informacja o wystepujących elementach i materiałach niebezp.
10. 2014-11-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/77/2014
11. 2014-11-14 Załącznik nr 1 do zmiany
12. 2014-11-14 Załącznik nr 2 do zmiany
13. 2014-11-14 Załącznik nr 3 do zmiany
14. 2014-11-14 Załącznik nr 3 do zmiany
15. 2014-11-14 Załącznik nr 3 do zmiany
16. 2014-11-14 Załącznik nr 8 zmieniony

Data ogłoszenia: 2014-11-04
Data składania ofert: 2014-11-20

zobacz więcej
241. Postępowanie nr: ZP/74/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Renowacja metodą bezwykopową przez zastosowanie rękawa utwardzanego na miejscu CIPP kanalizacji sanitarnej DN 250 i DN 300 w ul. Przybyszewskiego w Gdyni; Pakiet II: Renowacja metodą crackingu kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 250 w ul. Wielkopolskiej w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-11-04 SIWZ ZP/74/2014
2. 2014-11-04 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-11-04 Zał.2-Oświadczenie
4. 2014-11-04 Zał.3-Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2014-11-04 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2014-11-04 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2014-11-04 Zał.6-Oświadczenie wizja lok.
8. 2014-11-05 Zał.7A-Dokumentacja techniczna Pakiet I
9. 2014-11-04 Zał.7B-Dokumentacja techniczna Pakiet II
10. 2014-11-12 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/74/2014
11. 2014-11-18 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/74/2014
12. 2014-11-18 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-74-2014

Data ogłoszenia: 2014-10-31
Data składania ofert: 2014-11-25

zobacz więcej
242. Postępowanie nr: ZP-72-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa metodą crackingu i przewiertu sterowanego ściekowego przewodu ciśnieniowego DN280 w ul. Wierzbowej i Brzozowej w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-31 SIWZ ZP-72-2014
2. 2014-10-31 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-10-31 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-10-31 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-10-31 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-10-31 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-10-31 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-10-31 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2014-11-05 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-72-2014
10. 2014-11-07 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-72-2014
11. 2014-11-12 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-72-2014
12. 2014-11-12 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-72-2014
13. 2014-11-12 Załącznik do zmiany nr 2
14. 2014-11-12 Załącznik do zmiany nr 2
15. 2014-11-13 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-72-2014
16. 2014-11-17 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP-72-2014
17. 2014-11-18 Wyjasnienie nr 5 do SIWZ ZP-72-2014
18. 2014-11-19 Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ ZP-72-2014

Data ogłoszenia: 2014-10-30
Data składania ofert: 2014-11-18

zobacz więcej
243. Postępowanie nr: ZP/66/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-30 SIWZ ZP_66_2014
2. 2014-10-30 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-10-30 Zał.2-Oświadczenie
4. 2014-10-30 Zał.3-Wykaz zrealizowanych usług
5. 2014-10-30 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2014-10-30 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2014-10-30 Zał.6-Opis przedmiotu zamówienia
8. 2014-10-30 Zał.7-Oświadczenie o zdobyciu niezbędnych informacji
9. 2014-11-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/66/2014
10. 2014-11-06 Zmieniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Data ogłoszenia: 2014-10-24
Data składania ofert: 2014-11-13

zobacz więcej
244. Postępowanie nr: ZP-67-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-24 SIWZ ZP-67-2014
2. 2014-10-24 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
4. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
5. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
6. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
7. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
8. 2014-10-24 Zał. nr 2 Wzory cenników
9. 2014-10-24 Zał. nr 3 Oświadczenie
10. 2014-10-24 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
11. 2014-10-24 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
12. 2014-10-24 Zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
13. 2014-10-31 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-67-2014
14. 2014-10-31 Załącznik do zmiany nr 1
15. 2014-11-03 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-67-2014
16. 2014-11-04 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-67-2014
17. 2014-11-04 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-67-2014
18. 2014-11-07 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-67-2014

Data ogłoszenia: 2014-10-17
Data składania ofert: 2014-11-17

zobacz więcej
245. Postępowanie nr: ZP/64/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łopianowej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-17 SIWZ ZP/64/2014
2. 2014-10-17 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2014-10-17 Załącznik nr 2 - oświadczenie
4. 2014-10-17 Załącznik nr 3 - wizja lokalna
5. 2014-10-17 Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-10-17 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-10-17 Załącznik nr 6 -Istotne warunki umowy
8. 2014-10-17 Załącznik nr 7 - spis dokumentacji tech
9. 2014-10-17 Załącznik nr 7.1 - projekt budowlany
10. 2014-10-17 Załącznik nr 7.2 - projekt wykonawczy
11. 2014-10-17 Załącznik nr 7.3 - Specyfikacja techniczna
12. 2014-10-17 Załącznik nr 7.4 - Przedmiary robót
13. 2014-10-17 Załącznik nr 7.5 - decyzja-pozwolenie na budowę
14. 2014-10-17 Załącznik nr 8 - oświadczenie serwis, części
15. 2014-10-17 Załącznik nr 9 - koordynator
16. 2014-10-31 Zmiana nr 1 do ZP -64 -2014
17. 2014-11-04 Wyjasnienia nr 1 do SIWZ
18. 2014-11-06 Wyjasnienia nr 2
19. 2014-11-10 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/64/2014
20. 2014-11-13 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/64/2014
21. 2014-11-13 Aktualny przedmiar robót elektrycznych z dn.12.11.2014 r.

Data ogłoszenia: 2014-10-14
Data składania ofert: 2014-10-28

zobacz więcej
246. Postępowanie nr: ZP/63/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa 25% roztworu wody amoniakalnej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-14 SIWZ ZP/63/2014
2. 2014-10-14 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-10-14 Zał.2-Wzór formularza cenowego
4. 2014-10-14 Zał.3-Oświadczenie
5. 2014-10-14 Zał.4-wykaz wykonanych dostaw
6. 2014-10-14 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2014-10-14 Zał.6-Wymagania techniczne
8. 2014-10-14 Zał.7-Oświadczenie wym. środowiskowe
9. 2014-10-16 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/63/2014
10. 2014-10-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP 63 2014

Data ogłoszenia: 2014-10-14
Data składania ofert: 2014-11-28

zobacz więcej
247. Postępowanie nr: ZP/62/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

DOSTAWY FLOKULANTÓW (POLIELEKTROLITÓW)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:

Data ogłoszenia: 2014-10-13
Data składania ofert: 2014-11-20

zobacz więcej
248. Postępowanie nr: ZP/30/POIS-043/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie dokumentacji na modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków "Dębogorze"

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-13 SIWZ
2. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8
3. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1
4. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_1
5. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_2
6. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_3
7. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_4
8. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_5
9. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_1_6
10. 2014-10-13 Zalacznik_nr_8_2
11. 2014-10-13 Zal_nr_1_6_edyt
12. 2014-10-20 Zalacznik_nr_8_korekta
13. 2014-11-05 Wyjasnienia_Nr_1
14. 2014-11-05 Zmiana_Nr_1
15. 2014-11-07 Wyjasnienia_Nr_2
16. 2014-11-13 Wyjasnienia_Nr_3

Data ogłoszenia: 2014-10-08
Data składania ofert: 2014-10-28

zobacz więcej
249. Postępowanie nr: ZP/47/POIS-040/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Renowacja metodą bezwykopową kolektorów ściekowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-08 SIWZ_zal_1_8
2. 2014-10-08 Zalacznik_9
3. 2014-10-08 Zalacznik_10
4. 2014-10-08 Zalacznik_10a_edyt
5. 2014-10-08 Zalacznik_10b_edyt
6. 2014-10-08 zal_1_8_edyt
7. 2014-10-08 Zalacznik_10c_edyt
8. 2014-10-14 Wyjasnienia_nr_1
9. 2014-10-21 Wyjasnienia_nr_2

Data ogłoszenia: 2014-10-03
Data składania ofert: 2014-10-21

zobacz więcej
250. Postępowanie nr: ZP-59-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa ściekowego przewodu ciśnieniowego DN 280 w ul. Wierzbowej i Brzozowej w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-10-03 SIWZ ZP-59-2014
2. 2014-10-03 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-10-03 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-10-03 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-10-03 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-10-03 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-10-03 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-10-03 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2014-10-03 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2014-10-14 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/59/2014
11. 2014-10-20 Wyjasnienie nr 1 do SIWZ ZP/59/2014

Data ogłoszenia: 2014-09-30
Data składania ofert: 2014-10-27

zobacz więcej
251. Postępowanie nr: ZP/57/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa przepompowni ścieków ,,PUCKA'' w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-09-30 SIWZ ZP_57_2014
2. 2014-09-30 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-09-30 Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki
4. 2014-09-30 Załącznik nr 3 - oświadczenie o wizji lokalnej
5. 2014-09-30 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-09-30 Załącznik nr 5- Wykaz kadry
7. 2014-09-30 Załącznik nr 6 - IWU
8. 2014-09-30 Załącznik nr 7 - spis dokumentacji
9. 2014-09-30 Załącznik nr 7- dokumentacja cz.I
10. 2014-09-30 Załącznik nr 7- dokumentacja cz.I - pozwolenie
11. 2014-09-30 Załącznik nr 7- dokumentacja cz.II
12. 2014-09-30 Załącznik nr 7- dokumentacja cz.II pozwolenie
13. 2014-09-30 Załącznik nr 7- dokumentacja cz.III
14. 2014-09-30 Załącznik nr 8 - oświadczenie serwis
15. 2014-09-30 Załącznik nr 9 - koordynator bhp
16. 2014-10-15 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
17. 2014-10-16 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
18. 2014-10-16 Zmiana nr 1 do SIWZ
19. 2014-10-16 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ
20. 2014-10-17 Zmiana nr 2 do SIWZ
21. 2014-10-20 Zmiana nr 3 do SIWZ
22. 2014-10-23 Zmiana nr 4 do SIWZ
23. 2014-10-23 Aktualny przedmiar dla branży konstrukcyjnej

Data ogłoszenia: 2014-09-24
Data składania ofert: 2014-10-09

zobacz więcej
252. Postępowanie nr: ZP/61/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ul.Drzymały w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-09-24 SIWZ ZP_61_2014
2. 2014-09-24 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-09-24 Zał.2-Oświadczenie
4. 2014-09-24 Zał.3 - Wykaz zrealizowanych robót
5. 2014-09-24 Zał.4 -Wykaz kadry
6. 2014-09-24 Zał.5-IWU
7. 2014-09-24 Zał.6- Oświadczenie wizja
8. 2014-09-24 Zał. 7-strona tytulowa
9. 2014-09-24 Zał. 7.1-Organizacja ruchu cz.1
10. 2014-09-24 Zał. 7.1-Organizacja ruchu cz.2
11. 2014-09-24 Zał. 7.1-Organizacja ruchu cz.3
12. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.1
13. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.2
14. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.3
15. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.4
16. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.5
17. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.6
18. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.7a
19. 2014-09-24 Zał.7.2 - Projekt budowlany cz.7b
20. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.1
21. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.2
22. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.3
23. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.4
24. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.5
25. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.6
26. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.7a
27. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.7b
28. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.8
29. 2014-09-24 Zał.7.3 - Projekt wykonawczy cz.9
30. 2014-09-24 Zał.7.4 - załączniki i uzgodnienia
31. 2014-09-24 Zał.7.5- przedmiar robót
32. 2014-09-24 Zał.7.6 - specyfikacje techniczne
33. 2014-09-24 Zał. 8 - Koordynator BHP

Data ogłoszenia: 2014-09-09
Data składania ofert: 2014-09-26

zobacz więcej
253. Postępowanie nr: ZP/53/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy posiłków regeneracyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-09-09 SIWZ ZP_53_2014
2. 2014-09-09 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-09-09 Załącznik nr 2 - Wzór cennika
4. 2014-09-09 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5. 2014-09-09 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o kaloryczności
6. 2014-09-09 Załącznik nr 5 - IWU
7. 2014-09-22 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP 53 2014
8. 2014-09-23 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/53/2014

Data ogłoszenia: 2014-08-28
Data składania ofert: 2014-09-11

zobacz więcej
254. Postępowanie nr: ZP/50/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-08-28 SIWZ ZP/50/2014
2. 2014-08-28 Załącznik nr 1-Formularz ofertowy
3. 2014-08-28 Załącznik nr 2-Oświadczenie
4. 2014-08-28 Załącznik nr 3-Wykaz zrealizowanych usług
5. 2014-08-28 Załącznik nr 4-Wykaz kadry
6. 2014-08-28 Załącznik nr 5-Istotne Warunki Umowy
7. 2014-08-28 Załącznik nr 6-Opis przedmiotu zamówienia
8. 2014-08-28 Załącznik nr 7-Oświadczenie o zdob. informacji
9. 2014-08-28 Załącznik nr 8-zakres praw i obowiązków koordynatora ds. bhp
10. 2014-09-09 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/50/2014

Data ogłoszenia: 2014-08-20
Data składania ofert: 2014-09-12

zobacz więcej
255. Postępowanie nr: ZP-51-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Rumi i ul. Gdańskiej w Redzie. II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Redzie. III. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Redzie. IV. Budowa sieci wodociągowej w ul. Cechowej w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-08-20 SIWZ ZP-51-2014
2. 2014-08-20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-08-20 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-08-20 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-08-20 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-08-20 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-08-20 Zał. nr 6a Istotne warunki umowy - pakiet I i II
8. 2014-08-20 Zał. nr 6b Istotne warunki umowy - pakiet III i IV
9. 2014-08-20 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2014-08-20 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2014-08-13
Data składania ofert: 2014-09-02

zobacz więcej
256. Postępowanie nr: ZP/49/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej DN 110 wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Dembińskiego w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-08-13 SIWZ ZP_49_2014
2. 2014-08-13 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-08-13 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2014-08-13 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wizja
5. 2014-08-13 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-08-13 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-08-13 Załącznik nr 6 - IWU
8. 2014-08-13 Załącznik 7 - dokumentacja techniczna spis
9. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.1
10. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.2
11. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.3
12. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.4
13. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.5
14. 2014-08-13 Załącznik 7.1 - projekt budowlany cz.6
15. 2014-08-13 Załącznik 7.2 - projekt geotechniczny
16. 2014-08-13 Załącznik 7.3 - projekt organizacji ruchu cz.1
17. 2014-08-13 Załącznik 7.3 - projekt organizacji ruchu cz.2
18. 2014-08-13 Załącznik 7.3 - projekt organizacji ruchu cz.3
19. 2014-08-13 Załącznik 7.2 - projekt geotechniczny
20. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.1
21. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.2
22. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.3
23. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.4
24. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.5
25. 2014-08-13 Załącznik 7.4 - projekt wykonawczy cz.6
26. 2014-08-13 Załącznik 7.5 - Specyfikacja techniczna
27. 2014-08-13 Załącznik nr 7.6. a - przedmiar -organizacja ruchu
28. 2014-08-13 Załącznik nr 7.6. b - przedmiar - budowa sieci
29. 2014-08-13 Załącznik nr 8 - koordynator ds.bhp

Data ogłoszenia: 2014-08-12
Data składania ofert: 2014-09-08

zobacz więcej
257. Postępowanie nr: ZP-48-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-08-12 SIWZ ZP-48-2014
2. 2014-08-12 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-08-12 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-08-12 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-08-12 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-08-12 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-08-12 Za. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-08-12 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2014-08-12 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
10. 2014-08-12 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
11. 2014-08-19 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-48-2014
12. 2014-08-19 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-48-2014
13. 2014-08-19 Załącznik do zmiany nr 1
14. 2014-08-19 Załącznik do zmiany nr 1
15. 2014-08-19 Załącznik do zmiany nr 1
16. 2014-08-21 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-48-2014
17. 2014-08-21 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-48-2014
18. 2014-08-21 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-48-2014
19. 2014-08-22 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP-48-2014
20. 2014-08-27 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP-48-2014
21. 2014-08-27 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP-48-2014
22. 2014-08-27 Załącznik do Zmiany nr 3
23. 2014-09-02 Zmiana nr 4 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2014-08-07
Data składania ofert: 2014-08-22

zobacz więcej
258. Postępowanie nr: ZP/45/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Sukcesywne dostawy olejów eksploatacyjnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-08-07 SIWZ ZP_45_2014
2. 2014-08-07 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-08-08 Załączniki 2a-2e - cenniki
4. 2014-08-07 Załącznik nr 3 - Oświadczenie
5. 2014-08-07 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-08-07 Załącznik nr 5 - IWU
7. 2014-08-19 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
8. 2014-08-19 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
9. 2014-08-19 Wyjasnienia nr 3 do SIWZ
10. 2014-08-19 Zmiana nr 1 do SIWZ
11. 2014-08-20 Wyjasnienia nr 4 do SIWZ
12. 2014-08-20 Zmiana nr 2 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2014-07-29
Data składania ofert: 2014-08-11

zobacz więcej
259. Postępowanie nr: ZP/42/POIS-040/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego i ul. Orańskiej na terenie dzielnicy Mały Kack w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-07-29 Zal_2_mapa_Oranska
2. 2014-07-29 Zal_1_mapa_Glowackiego
3. 2014-07-29 SIWZ_czesc_3
4. 2014-07-29 SIWZ_czesc_2
5. 2014-07-29 SIWZ_czesc_1
6. 2014-07-29 Zal_1_6_edyt
7. 2014-07-29 Zal_7_edyt
8. 2014-08-06 Zmiana_nr_1

Data ogłoszenia: 2014-07-25
Data składania ofert: 2014-08-20

zobacz więcej
260. Postępowanie nr: ZP-44-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Remont abonenckiej stacji transformatorowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-07-25 SIWZ ZP/44/2014
2. 2014-07-25 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-07-25 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-07-25 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-07-25 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-07-25 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-07-25 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-07-25 Zał. nr 7 Dokumentacja techniczna
9. 2014-07-25 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2014-07-25 Zał. nr 9 Oświadczenie
11. 2014-07-31 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-44-2014
12. 2014-08-04 Wyjasnienie nr 2 do SIWZ ZP/44/2014
13. 2014-08-05 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP-44-2014
14. 2014-08-06 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-44-2014
15. 2014-08-06 Załącznik do zmiany nr 2
16. 2014-08-18 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-44-2014

Data ogłoszenia: 2014-07-22
Data składania ofert: 2014-08-13

zobacz więcej
261. Postępowanie nr: ZP/43/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Jesionowa, Lipowa, Okrężna i Trepczyka w Bolszewie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-07-22 SIWZ_ZP_43_2014
2. 2014-07-22 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-07-22 Zał.2a - Oświadczenie A
4. 2014-07-22 Zał.2b - Oświadczenie B
5. 2014-07-22 Zał.3 - Wykaz zrealizowanych robót
6. 2014-07-22 Zał.4 - Wykaz kadry
7. 2014-07-22 Zał.5-IWU
8. 2014-07-22 Zał.6-Oświadczenie o wizji lok.
9. 2014-07-22 Zał.7.1- Projekt budowlano-wykonawczy
10. 2014-07-22 Zał.7.2 - Opinia geotechniczna
11. 2014-07-22 Zał.7.3-Przedmiar robót
12. 2014-07-22 Zał.7.4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
13. 2014-07-22 Zał.7.5 - Decyzja nr AB.6740.III.408.2013
14. 2014-07-22 Zał.7.6 - Decyzja AB.6740.III.193.2014
15. 2014-07-22 Zał.7.7 - Inf. o wymaganiach środowiskowych i bhp
16. 2014-07-28 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-43-2014

Data ogłoszenia: 2014-07-16
Data składania ofert: 2014-07-29

zobacz więcej
262. Postępowanie nr: ZP-41-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie badań monitoringowych stanu środowiska w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Rumi. II. Wykonanie badań monitoringowych stanu środowiska w rejonie kanału odpływowego ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-07-16 SIWZ ZP-41-2014
2. 2014-07-16 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-07-16 Zał. nr 2a Wymagania dla przeprowadzenia badań monitoringowych - pakiet I
4. 2014-07-16 Zał. nr 2b Wymagania dla przeprowadzenia badań monitoringowych - pakiet II
5. 2014-07-16 Zał. nr 3 Oświadczenie
6. 2014-07-16 Zał. nr 4 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2014-07-16 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2014-07-16 Zał. nr 6a Istotne warunki umowy - pakiet I
9. 2014-07-16 Zał. nr 6b Istotne warunki umowy - pakiet II
10. 2014-07-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/41/2014
11. 2014-07-24 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/41/2014

Data ogłoszenia: 2014-07-08
Data składania ofert: 2014-08-04

zobacz więcej
263. Postępowanie nr: ZP/39/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy szkła laboratoryjnego, akcesoriów do filtracji i drobnego sprzętu.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-07-08 SIWZ ZP/39/2014
2. 2014-07-08 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-07-08 Zał. nr 2abc Cenniki
4. 2014-07-08 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2014-07-08 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2014-07-08 Zał. nr 5 Wykaz dostaw
7. 2014-07-09 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/39/2014
8. 2014-07-24 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/39/2014
9. 2014-07-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/39/2014
10. 2014-07-30 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/39/2014

Data ogłoszenia: 2014-06-13
Data składania ofert: 2014-06-26

zobacz więcej
264. Postępowanie nr: ZP/38/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla modernizacji (budowy) przepompowni ścieków ,,PS-B1-Olchowa’’ w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-06-13 SIWZ ZP_38_2014
2. 2014-06-13 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-06-13 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2014-06-13 Załącznik nr 3 - IWU
5. 2014-06-13 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług
6. 2014-06-13 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-06-13 Załącznik nr 6 - oświadczenie wizja
8. 2014-06-13 Załącznik nr 7 - wymagania spis
9. 2014-06-13 Załącznik nr 7 - wytyczne cz.1
10. 2014-06-13 Załącznik nr 7 - wytyczne cz.2
11. 2014-06-13 Załącznik nr 7 - wytyczne cz.3
12. 2014-06-13 Załącznik nr 7 - uchwała rm

Data ogłoszenia: 2014-06-06
Data składania ofert: 2014-06-25

zobacz więcej
265. Postępowanie nr: ZP/33/POIS-006/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-06-06 SIWZ
2. 2014-06-06 Zalaczniki_8
3. 2014-06-06 Dokumentacja_Bolszewo
4. 2014-06-06 Dokumentacja_Goscicino
5. 2014-06-06 Zalaczniki_1_6

Data ogłoszenia: 2014-06-04
Data składania ofert: 2014-06-23

zobacz więcej
266. Postępowanie nr: ZP/36/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w rejonie ul. Urszulanek i ul. Słupeckiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-06-04 SIWZ ZP_36_2014
2. 2014-06-04 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. 2014-06-04 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2014-06-04 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wizja
5. 2014-06-04 Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-06-04 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-06-04 Załączniik nr 6 - IWU
8. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - spis dokumentacji
9. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.1
10. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.2
11. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.3
12. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.4
13. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.5
14. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.6
15. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt budowlany cz.7
16. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt geotechniczny
17. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt organizacji ruchu cz.1
18. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt organizacji ruchu cz.2
19. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.1
20. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.2
21. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.3
22. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.4
23. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.5
24. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech projekt wykonawczy cz.6
25. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech przedmiar robót cz.1
26. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech przedmiar robót cz.2
27. 2014-06-04 Załącznik nr 7 - dok.tech specyfikacja techniczna
28. 2014-06-04 Załącznik nr 8 - koordynator

Data ogłoszenia: 2014-05-28
Data składania ofert: 2014-06-12

zobacz więcej
267. Postępowanie nr: ZP/34/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa narzędzi specjalistycznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-05-28 SIWZ ZP_34_2014
2. 2014-05-28 załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2014-05-28 Formularze cenowe zał. 2a-2c
4. 2014-05-28 załącznik nr 3 - oświadczenie
5. 2014-05-28 załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw
6. 2014-05-28 załącznik nr 5 - IWU
7. 2014-05-28 załącznik nr 6 - oświadczenie wym.środowiskowe
8. 2014-05-28 załącznik nr 7 - oświadczenie mat.niebezpieczne
9. 2014-05-30 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_34_2014

Data ogłoszenia: 2014-05-22
Data składania ofert: 2014-06-10

zobacz więcej
268. Postępowanie nr: ZP-32-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz sieci wodociągowej w Redzie (część II)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-05-22 SIWZ ZP-32-2014
2. 2014-05-22 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-05-22 Zał. nr 2
4. 2014-05-22 Zał. nr 3 oświadczenie o wizji
5. 2014-05-22 Zał. nr 4 wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-05-22 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-05-22 Zał. nr 6 IWU
8. 2014-05-22 Zał. nr 8 Dokumentacja techniczna
9. 2014-05-22 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2014-05-29 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/32/2014
11. 2014-05-29 Przedmiar po zmianie
12. 2014-06-04 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-32-2014
13. 2014-06-09 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-32-2014

Data ogłoszenia: 2014-05-20
Data składania ofert: 2014-06-06

zobacz więcej
269. Postępowanie nr: ZP-31-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy odczynników chemicznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-05-20 SIWZ ZP-31-2014
2. 2014-05-29 Zmieniony załącznik nr 1-Formularz ofertowy
3. 2014-05-29 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/31/2014
4. 2014-05-20 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2014-05-20 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2014-05-20 Zał. nr 5 Protokół zwrotu pustych opakowań
7. 2014-05-20 Zał. nr 6 Oświadczenie
8. 2014-05-20 Zał. nr 7 Wykaz wykonanych dostaw
9. 2014-05-29 Formularze cenowe - zał.2a-2c
10. 2014-05-29 Formularze cenowe po zmianie - zał.2d-2e

Data ogłoszenia: 2014-05-16
Data składania ofert: 2014-06-04

zobacz więcej
270. Postępowanie nr: ZP/28/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla modernizacji (budowy) przepompowni ścieków ,,PS-B1-Olchowa’’ w Redzie

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-05-16 SIWZ
2. 2014-05-16 załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2014-05-16 załącznik nr 2 -oświadczenie
4. 2014-05-16 załącznik nr 3 - IWU
5. 2014-05-16 załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług
6. 2014-05-16 załącznik nr 5 - wykaz kadry
7. 2014-05-16 załącznik nr 7 - spis
8. 2014-05-16 załącznik nr 7 - wytyczne cz.1
9. 2014-05-16 załącznik nr 7 - wytyczne cz.2
10. 2014-05-16 załącznik nr 7 - wytyczne cz.3
11. 2014-05-16 załącznik nr 7 - uchwała Rady Miasta
12. 2014-05-16 załącznik nr 6 - oswidczenie wizja

Data ogłoszenia: 2014-04-30
Data składania ofert: 2014-06-03

zobacz więcej
271. Postępowanie nr: ZP/27/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-04-30 SIWZ ZP/27/2014
2. 2014-04-30 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-04-30 Zał.2a-Kalkulacja metoda bazowa
4. 2014-04-30 Zał.2b-kalkulacja- metoda alternatywna
5. 2014-04-30 Zał.3-Oświadczenie
6. 2014-04-30 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
7. 2014-04-30 Zał.5-Wykaz kadry
8. 2014-04-30 Zał.6-Wykaz sprzętu
9. 2014-04-30 Zał.7-Istotne warunki umowy
10. 2014-04-30 Zał.8.1-Wymagania techniczne
11. 2014-04-30 Zał.8.2-Mapy
12. 2014-04-30 Zał.9-Oświadczenie o zdobyciu informacji niezbędnych do złożenia oferty
13. 2014-04-30 Zał.10-Zakres praw i obowiązków koordynatora ds.BHP
14. 2014-05-23 Zmiana nr 1 do ZP/27/2014
15. 2014-05-26 Zmiana nr 2 do ZP/27/2014
16. 2014-05-26 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_27_2014
17. 2014-05-29 Zmiana nr 3 do ZP/27/2014

Data ogłoszenia: 2014-05-30
Data składania ofert: 2014-07-10

zobacz więcej
272. Postępowanie nr: ZP/26/POIS-006/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo w gminie Wejherowo" w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA", nr POIS.01.01.00-00-006/12 oraz "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolszewo w gminie Wejherowo"

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-05-30 Zalacznik_8a
2. 2014-05-30 Zalacznik_8b_STWIORB
3. 2014-05-30 Zalacznik_8c_opis
4. 2014-05-30 Zalacznik_8c_Dokumentacja_cz1
5. 2014-05-30 SIWZ
6. 2014-05-30 Zalacznik_8a_przedmiary
7. 2014-05-30 Zalaczniki_1_6
8. 2014-05-30 Zalacznik_8c_Dokumentacja_cz2

Data ogłoszenia: 2014-04-08
Data składania ofert: 2014-04-30

zobacz więcej
273. Postępowanie nr: ZP/22/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: ,, Modernizacja układu drogowego i odwodnienia terenu SUW Kolibki’’ przy ul. Inżynierskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-04-07 SIWZ ZP/22/2014
2. 2014-04-07 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-04-07 Zał.2-Oświadczenie
4. 2014-04-07 Zał.3-Istotne warunki umowy
5. 2014-04-07 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
6. 2014-04-07 Zał.5-Wykaz kadry
7. 2014-04-07 Zał.7.1-warunki techniczne
8. 2014-04-07 Zał.7.1.2-Rys. nr 1
9. 2014-04-07 Zał.7.1.3-Rys. nr 2
10. 2014-04-07 Zał.7.2-Pozwolenie wodnoprawne
11. 2014-04-07 Zał.7.3.1-operat wodnoparawny
12. 2014-04-07 Zał.7.3.2-Operat załączniki
13. 2014-04-07 Zał.7.3.3-operat załączniki
14. 2014-04-07 Zał.7.3.4-operat załączniki
15. 2014-04-07 Zał.7.3.5-operat załączniki
16. 2014-04-18 Zmiana nr 1 do ZP/224/2014

Data ogłoszenia: 2014-04-03
Data składania ofert: 2014-04-24

zobacz więcej
274. Postępowanie nr: ZP/24/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 z zastosowaniem rękawa utwardzanego w ul. Oficerskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-04-03 SIWZ ZP/24/2014
2. 2014-04-03 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-04-03 Zał.2-Oświadczenie
4. 2014-04-03 Zał.3-Wykaz zrealizowanych prac
5. 2014-04-03 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2014-04-03 Zał.5-Istotne warunki umowy
7. 2014-04-03 Zał.6-Oświadczenie o wizji lokalnej
8. 2014-04-03 Zał.7.1-Wytyczne wykonania renowacji
9. 2014-04-03 Zał.7.1-Plan sytuacyjno-wysokościowy
10. 2014-04-03 Zał.7.1-Profil podłużny
11. 2014-04-03 Zał.7.2-Przedmiar-cz.opisowa
12. 2014-04-03 Zał.7.2-Przedmiar robót
13. 2014-04-15 Zmiana nr 1 do ZP/24/2014
14. 2014-04-17 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP_24_2014
15. 2014-04-17 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_24_2014

Data ogłoszenia: 2014-03-28
Data składania ofert: 2014-04-18

zobacz więcej
275. Postępowanie nr: ZP-21-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Babie Doły w ul. Zielonej, Dedala i Ikara w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-03-28 SIWZ ZP-21-2014
2. 2014-03-28 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-03-28 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-03-28 Zał. nr 6 oświadczenie o wizji
5. 2014-03-28 Zał. nr 4 wykaz wykonanaych usług
6. 2014-03-28 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-03-28 Zał. nr 7 Warunki techniczne
8. 2014-03-28 Zał. nr 7 Warunki techniczne
9. 2014-03-28 Zał. nr 7 Warunki techniczne
10. 2014-03-28 Zał. nr 7 Warunki techniczne
11. 2014-03-28 Zał. nr 7 Warunki techniczne
12. 2014-03-28 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy

Data ogłoszenia: 2014-03-28
Data składania ofert: 2014-04-14

zobacz więcej
276. Postępowanie nr: ZP-20-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie projektów robót geologicznych dla monitoringu osłonowego ujęć wód podziemnych w obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-03-28 SIWZ ZP/20/2014
2. 2014-03-28 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-03-28 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-03-28 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2014-03-28 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2014-03-28 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2014-03-28 Zał. nr 6 Wytyczne do opracowania projektów robót geologicznych
8. 2014-04-02 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/20/2014
9. 2014-04-02 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/20/2014
10. 2014-04-04 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/20/2014
11. 2014-04-07 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP-20-2014
12. 2014-04-08 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP-20-2014

Data ogłoszenia: 2014-03-27
Data składania ofert: 2014-04-17

zobacz więcej
277. Postępowanie nr: ZP/23/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Cylkowskiego i Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-03-27 SIWZ ZP-23-2014
2. 2014-03-27 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-03-27 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-03-27 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
5. 2014-03-27 Zał. nr 4 Wykaz kadry
6. 2014-03-27 Zał. nr 5 Oswiadczenie o wizji
7. 2014-03-27 Zał. nr 7 Projekt budowlany sieci wodociągowej
8. 2014-03-27 Zał. nr 7.2 Projekt organizacji ruchu
9. 2014-03-27 Zał. nr 7.3 Projekt wykonawczy
10. 2014-03-27 Zał. nr 7.4 Projekt geotechniczny
11. 2014-03-27 Zał. nr 7.5 Specyfikacja techniczna
12. 2014-03-27 Zał. nr 7.6 Przedmiary robót
13. 2014-03-27 Zał. nr 7.7 Badania geologiczne
14. 2014-03-27 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
15. 2014-04-01 Zał. nr 5 IWU
16. 2014-04-09 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/23/2014
17. 2014-04-11 Zmian nr 1 do SIWZ ZP/23/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-24
Data składania ofert: 2014-04-09

zobacz więcej
278. Postępowanie nr: ZP/16/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Czapskiego i ul. Kisielewskiego w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-03-24 SIWZ ZP/16/2014
2. 2014-03-24 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-03-24 Zał. nr 2a Oświadczenie
4. 2014-03-24 Zał. nr 2b Oświadczenie
5. 2014-03-24 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień
6. 2014-03-24 Zał. nr 4 Wykaz kadry
7. 2014-03-24 Zał. nr 5 IWU
8. 2014-03-24 Zał. nr 6 Oświadczenie
9. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
10. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
11. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
12. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
13. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
14. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
15. 2014-03-24 Zał. nr 7a Projekt budowlany sieci wodociągowej
16. 2014-03-24 Zał. nr 7 b Projekt organizacji ruchu
17. 2014-03-24 Zał. nr 7 b Projekt organizacji ruchu
18. 2014-03-24 Zał. nr 7 b Projekt organizacji ruchu
19. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
20. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
21. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
22. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
23. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
24. 2014-03-24 Zał. nr 7 c Projekt wykonawczy
25. 2014-03-24 Zał. nr 7d Projekt geotechniczny
26. 2014-03-24 Zał. nr 7e Specyfikacja techniczna
27. 2014-03-24 Zał. nr 7f Przedmiar robót - sieć wodociągowa
28. 2014-03-24 Zał. nr 7g Przedmiar robót - organizacja ruchu
29. 2014-03-24 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp

Data ogłoszenia: 2014-03-21
Data składania ofert: 2014-04-22

zobacz więcej
279. Postępowanie nr: ZP-17-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Kacze Buki w Gdyni (odc. I)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-03-21 SIWZ ZP/17/2014
2. 2014-03-21 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-03-21 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-03-21 Zał. nr 3 Oświadczenie o wizji
5. 2014-03-21 Zał. nr 4 wykaz wykonanych zamówień
6. 2014-03-21 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-03-21 Zał. nr 6 Istotne warunki umowy
8. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
9. 2014-03-21 Zał. nr 7 Projekt budowlany
10. 2014-03-21 Zał. nr 7 Projekt budowlany
11. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
12. 2014-03-21 Zał. nr 7 Projekt budowlany
13. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
14. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
15. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
16. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
17. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
18. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
19. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
20. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
21. 2014-03-21 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy
22. 2014-03-21 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
23. 2014-03-24 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/17/2014
24. 2014-03-27 Zmian nr 2 do SIWZ ZP/17/2014
25. 2014-03-28 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/17/2014
26. 2014-03-31 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/17/2014
27. 2014-04-03 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/17/2014
28. 2014-04-03 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/17/2014
29. 2014-04-09 Zmiana nr 4 do SIWZ ZP-17-2014
30. 2014-04-09 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP-17-2014
31. 2014-04-11 Zmiana nr 5 do SIWZ ZP-17-2014
32. 2014-04-11 Zał. nr 7b Projekt wykonawczy popr.
33. 2014-04-15 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP-17-2014
34. 2014-04-15 Zmiana nr 6 do SIWZ ZP-17-2014

Data ogłoszenia: 2014-02-25
Data składania ofert: 2014-03-13

zobacz więcej
280. Postępowanie nr: ZP/14/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy środków czystości dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-25 SIWZ ZP/14/2014
2. 2014-02-25 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-02-25 Zał. nr 2 Formularz cenowy
4. 2014-02-25 Zał. nr 3 Rozdzielnik asortymentowy na poszczególne działy
5. 2014-02-25 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2014-02-25 Zał. nr 5 Oświadczenie
7. 2014-02-25 Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw
8. 2014-02-27 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/14/2014

Data ogłoszenia: 2014-02-20
Data składania ofert: 2014-03-12

zobacz więcej
281. Postępowanie nr: ZP/07/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Wykonanie odwiertu otworu awaryjnego nr 4 na terenie Ujęcia Wody „Brzozowa” w Gościcinie; Pakiet II: Wykonanie odwiertu otworu studziennego nr 10 na terenie Ujęcia Wody „Wiczlino” w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-20 SIWZ ZP/07/2014
2. 2014-02-20 Zał. nr 1-Formularz ofertowy
3. 2014-02-20 Zał.2A-Przedmiar Pakiet I
4. 2014-02-20 Zał. 2B-Przedmiar Pakiet II
5. 2014-02-20 Zał.3a-Oświadczenie
6. 2014-02-20 Zał. 3b-Oświadczenie
7. 2014-02-20 Zał.4-Wykaz wykonanych robót
8. 2014-02-20 Zał.5-wykaz kadry
9. 2014-02-20 Zał.6-IWU
10. 2014-02-20 Zał.7-Oświadczenie o wizji lok.
11. 2014-02-20 Zał.8A.1-Projekt-Pakiet I
12. 2014-02-20 Zał.8A.2-Projekt cz.2-Pakiet I
13. 2014-02-20 Zał.8A.3-Operat-Pakiet I
14. 2014-02-20 Zał.8A.4- Decyzja-Pakiet I
15. 2014-02-20 Zał.8A.5-Decyzja Pakiet I
16. 2014-02-20 Zał.8A.6-Decyzja Pakiet I
17. 2014-02-20 Zał.8B.1-Projekt Pakiet II
18. 2014-02-20 Zał.8B.2-Projekt-Rys.1-Pakiet II
19. 2014-02-20 Zał.8B.3-Rys.2-PAkiet II
20. 2014-02-20 Zał.8B.4-Rys
21. 2014-02-20 Zał.8B.5-Rys.4i5-PAkiet II
22. 2014-02-20 Zał.8B.6-Rys.6-Pakiet II
23. 2014-02-20 Zał.8B.7-Decyzja-Pakiet II
24. 2014-02-20 Zał.8B.8-Wytyczne-Pakiet II
25. 2014-02-20 Zał.8-Wymag. śr. i bhp
26. 2014-02-20 Zał.8-Wymagania dot. inspekcji tv
27. 2014-02-20 Zał.9-Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
28. 2014-02-28 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/07/2014
29. 2014-02-28 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/07/2014
30. 2014-03-06 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP/07/2014

Data ogłoszenia: 2014-02-20
Data składania ofert: 2014-03-14

zobacz więcej
282. Postępowanie nr: ZP/10/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W GDYNI II.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PRZEMYSŁAWA W GDYNI

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-20 SIWZ ZP/10/2014
2. 2014-02-20 Zał. nr 1-Formularz ofertowy
3. 2014-02-20 Zał.nr 2-Oświadczenie
4. 2014-02-20 Zał. nr 3-Istotne warunki umowy
5. 2014-02-20 Zał.4-Wykaz wykonanych usług
6. 2014-02-20 Zał. nr 5-Wykaz kadry
7. 2014-02-20 Zał. nr 6-Oświadczenie o wizji lok.
8. 2014-02-20 Zał.nr 8-Wytyczne dla Pakietu II
9. 2014-02-20 Zał.7-Wytyczne dla Pakietu I
10. 2014-02-27 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/10/2014

Data ogłoszenia: 2014-02-19
Data składania ofert: 2014-02-28

zobacz więcej
283. Postępowanie nr: ZP/09/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy papieru do urządzeń biurowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-19 SIWZ ZP/09/2014 z Załącznikami
2. 2014-02-19 Zał. nr 2-cennik
3. 2014-02-26 Wyjaśnienie nr 1 do ZP/09/2014

Data ogłoszenia: 2014-02-13
Data składania ofert: 2014-03-04

zobacz więcej
284. Postępowanie nr: ZP/05/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Focha w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-13 SIWZ ZP-05-2014
2. 2014-02-13 Załącznik nr 1- formularz ofertowy
3. 2014-02-13 Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. 2014-02-13 Załącznik nr 3- Istotne warunki umowy
5. 2014-02-13 Załącznik nr 4 - Wykaz usług
6. 2014-02-13 Załącznik nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-02-13 Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wizji
8. 2014-02-13 Załącznik nr 7 - strona tytułowa
9. 2014-02-13 Załącznik nr 7 - Wytyczne cz. 1
10. 2014-02-13 Załącznik nr 7 - Wytyczne cz. 2- mapa do celów projektowych
11. 2014-02-13 Załącznik nr 7 - Wytyczne cz. 3- plan sytuacyjny

Data ogłoszenia: 2014-02-10
Data składania ofert: 2014-02-26

zobacz więcej
285. Postępowanie nr: ZP-06-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie inspekcji telewizyjnej studni głębinowych na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-10 SIWZ ZP-06-2014
2. 2014-02-10 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-02-10 Zał. nr 2 Harmonogram inspekcji TV studni głębinowych
4. 2014-02-10 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2014-02-10 Zał. nr 4 Wykaz wykonanaych usług
6. 2014-02-10 Zał. nr 5 Istotne warunki umowy
7. 2014-02-10 Zał. nr 6 Parametry techniczne studni
8. 2014-02-18 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/06/2014

Data ogłoszenia: 2014-02-07
Data składania ofert: 2014-02-21

zobacz więcej
286. Postępowanie nr: ZP/03/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-02-07 SIWZ ZP/03/2014
2. 2014-02-07 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2014-02-07 Zał.2-Cennik
4. 2014-02-07 Zał.3.1-Rozdzielnik asortymentowy-Ikw2014
5. 2014-02-07 Zał.3.2-Rozdzielnik asortymentowy-IIkw2014
6. 2014-02-07 Zał.3.3-Rozdzielnik asortymentowy-IIIkw2014
7. 2014-02-07 Zał.3.4-Rozdzielnik asortymentowy-IVkw2014
8. 2014-02-07 Zał.4-Istotne warunki umowy
9. 2014-02-07 Zał.5a-Oświadczenie
10. 2014-02-07 Zał.5b-oświadczenie
11. 2014-02-07 Zał.6-Wykaz dostaw
12. 2014-02-13 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/03/2014
13. 2014-02-13 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/03/2014
14. 2014-02-18 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/03/2014
15. 2014-02-18 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/03/2014

Data ogłoszenia: 2014-01-31
Data składania ofert: 2014-02-17

zobacz więcej
287. Postępowanie nr: ZP/04/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni w ul. Starochwaszczyńskiej do skrzyżowania z ul. Bieszczadzką.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-01-31 SIWZ ZP-04-2014
2. 2014-01-31 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2014-01-31 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2014-01-31 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2014-01-31 Zał. nr 4 wykaz wykonanaych usług
6. 2014-01-31 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2014-01-31 Zał. nr 6 oświadczenie o wizji
8. 2014-01-31 Zał. nr 7 Warunki techniczne
9. 2014-02-05 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/04/2014
10. 2014-02-05 Załącznik do wyjaśnienia nr 1

Data ogłoszenia: 2014-01-29
Data składania ofert: 2014-02-20

zobacz więcej
288. Postępowanie nr: ZP/01/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIEJSKIEJ W REDZIE II. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DEMBIŃSKIEGO W GDYNI

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2014-01-29 SIWZ ZP_01_2014
2. 2014-01-29 Zał. nr 1 - formularz ofertowy
3. 2014-01-29 Zał. nr 2 - oświadczenie
4. 2014-01-29 Zał. nr 3 - Istotne Warunki Umowy
5. 2014-01-29 Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych usług
6. 2014-01-29 Zał. nr 5 - Wykaz kadry
7. 2014-01-29 Zał. nr 6 - Oświadczenie wizja
8. 2014-01-29 Zał. nr 7 -s.tytułowa
9. 2014-01-29 Zał. nr 7 - Wytyczne
10. 2014-01-29 Zał. nr 8 -s.tytułowa
11. 2014-01-29 Zał. nr 8 - Wytyczne cz.I
12. 2014-01-29 Zał. nr 8 - Wytyczne cz.II
13. 2014-01-29 Zał. nr 8 - Wytyczne cz.III
14. 2014-02-06 Wyjaśnienia nr 1
15. 2014-02-11 Zmiana nr 1 do SIWZ
16. 2014-02-12 Wyjaśnienia nr 2
17. 2014-02-12 Zmiana nr 2 do SIWZ
18. 2014-02-12 Załącznik nr 1- formularz ofertowy po zmianach

Data ogłoszenia: 2013-12-19
Data składania ofert: 2014-01-15

zobacz więcej
289. Postępowanie nr: ZP/56/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej DN300 łączącej Gdyński System Wodociągowy z siecią wodociągową Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-12-19 SIWZ ZP/56/2013
2. 2013-12-19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-12-19 Zał. nr 2 oświadczenie
4. 2013-12-19 Zał. nr 3 Istotne warunki umowy
5. 2013-12-19 Zał. nr 4 wykaz wykonanaych usług
6. 2013-12-19 Zał. nr 5 wykaz kadry
7. 2013-12-19 Zał. nr 6 oświadczenie o wizji
8. 2013-12-19 Zał. nr 7 warunki techniczne cz. I
9. 2013-12-19 Zał. nr 7 warunki techniczne cz. II
10. 2014-01-09 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/56/2013

Data ogłoszenia: 2013-12-18
Data składania ofert: 2014-01-14

zobacz więcej
290. Postępowanie nr: ZP/55/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz sieci wodociągowej w Redzie (część I)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-12-18 SIWZ ZP_55_2013
2. 2013-12-18 Formularz ofertowy - zał. nr 1
3. 2013-12-18 Oświadczenie - zał. nr 2
4. 2013-12-18 Oświadczenie wizja-zał. nr 3
5. 2013-12-18 Wykaz zrealizowanych robót-zał. nr 4
6. 2013-12-18 Wykaz kadry - zał. nr 5
7. 2013-12-18 IWU-zał. nr 6
8. 2013-12-18 Spis dokumentacji tech-zał. 7
9. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.1
10. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.2
11. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.3
12. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.4
13. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.5
14. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.6
15. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.7
16. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.8
17. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.9
18. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.10
19. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.2.1
20. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.2.2
21. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.2.3
22. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.2.4
23. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.2.5
24. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz. 2.6
25. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.3
26. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.4
27. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.5
28. 2013-12-18 Dokumentacja tech. 6-przedmiar
29. 2013-12-18 Dokumentacja tech. cz.1.11
30. 2013-12-18 Koordynator BHP-zał. nr 8
31. 2014-01-09 Wyjaśnienia nr 1
32. 2014-01-09 Zmiana nr 1
33. 2014-01-09 Zmieniony przedmiar robót
34. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.1
35. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.2
36. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.3
37. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.4
38. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.5
39. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.6
40. 2014-01-09 Operat wodno-prawny cz.7

Data ogłoszenia: 2013-12-02
Data składania ofert: 2013-12-10

zobacz więcej
291. Postępowanie nr: ZP/54/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-12-02 SIWZ ZP_54_2013
2. 2013-12-02 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
3. 2013-12-02 Załącznik nr 2 - Cennik
4. 2013-12-02 Załącznik nr 3 - karty ofertowe laptop
5. 2013-12-02 Załącznik nr 3 - karty ofertowe monitor 27
6. 2013-12-02 Załącznik nr 3 - karty ofertowe monitor 23
7. 2013-12-02 Załącznik nr 3 - karty ofertowe monitor oprogramow.
8. 2013-12-02 Załącznik nr 3 - karty ofertowe monitor przeglądarka
9. 2013-12-02 Załącznik nr 4 - oświadczenie
10. 2013-12-02 Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
11. 2013-12-02 Załącznik nr 7 - Wymagania środowiskowe
12. 2013-12-02 Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wyst. elem. i mat. niebezpiecznych
13. 2013-12-02 Załącznik nr 6 - IWU

Data ogłoszenia: 2013-11-29
Data składania ofert: 2013-12-16

zobacz więcej
292. Postępowanie nr: ZP/53/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-29 SIWZ ZP/53/2013
2. 2013-11-29 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-11-29 Zał. nr 2 Zakres usług
4. 2013-11-29 Zał. nr 3 Cennik
5. 2013-11-29 Zał. nr 4 Oświadczenie
6. 2013-11-29 Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych usług
7. 2013-11-29 Zał. nr 6 Wykaz kadry
8. 2013-11-29 Zał. nr 7 IWU
9. 2013-11-29 Zał. nr 8 Prawa i obowiązki koordynatora bhp
10. 2013-11-29 ZAŁ. nr 9 lista osób na poszczególnych obiektach
11. 2013-12-06 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/53/2013
12. 2013-12-06 Załącznik do zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2013-11-22
Data składania ofert: 2013-12-18

zobacz więcej
293. Postępowanie nr: ZP/52/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Renowacja bezwykopowa metodą rozkruszania kanalizacji sanitarnej DN 200 z rur betonowych w ul. Oficerskiej w Gdyni

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-22 SIWZ ZP/52/2013
2. 2013-11-22 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2013-11-22 Zał.2-Oświadczenie
4. 2013-11-22 Zał.3-Wykaz zrealizowanych robót
5. 2013-11-22 Zał.4-Wykaz kadry
6. 2013-11-22 Zał.5-IWU
7. 2013-11-22 Zał.6-Oświadczenie o wizji
8. 2013-11-22 Zał.7.1-Wytyczne wykonania renowacji
9. 2013-11-22 Zał.7.1-Rys.1
10. 2013-11-22 Zał.7.1-Rys.2
11. 2013-11-22 Zał.7.2-Przedmiar
12. 2013-11-29 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/52/2013

Data ogłoszenia: 2013-11-21
Data składania ofert: 2013-12-12

zobacz więcej
294. Postępowanie nr: ZP/49/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy włazów, pokryw i stopni włazowych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-21 SIWZ ZP/49/2013
2. 2013-11-21 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2013-11-21 Zał.2-Cennik
4. 2013-11-21 Zał.3-Oświadczenie
5. 2013-11-21 Zał.4-Wykaz dostaw
6. 2013-11-21 Zał.5-IWU
7. 2013-11-21 Zał.6-Wymagania techniczne
8. 2013-11-29 Wyjaśnienia nr 1 do ZP/49/2013
9. 2013-12-05 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/49/2013
10. 2013-12-10 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/49/2013

Data ogłoszenia: 2013-11-20
Data składania ofert: 2013-12-11

zobacz więcej
295. Postępowanie nr: ZP/50/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa rur i kształtek z PCV i PE

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-20 SIWZ ZP/50/2013
2. 2013-11-20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-11-20 ZAŁ.nr 2 Wzór cennika
4. 2013-11-20 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2013-11-20 ZAŁ. nr 4 wykaz zrealizowanych dostaw
6. 2013-11-20 ZAŁ. nr 5 IWU
7. 2013-11-20 ZAŁ. nr 6 Wymagania techniczne
8. 2013-11-28 Wyjaśnienie nr 1
9. 2013-11-28 Zmiana nr 1
10. 2013-11-28 Załącznik do zmiany nr 1

Data ogłoszenia: 2013-11-20
Data składania ofert: 2013-12-05

zobacz więcej
296. Postępowanie nr: ZP/51/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy armatury wodociągowej i jej osprzętu oraz elementów naprawczych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-20 SIWZ_ZP/51/2013
2. 2013-11-20 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2013-11-20 Zał.2-Cenniki
4. 2013-11-20 Zał.3-Oświadczenie
5. 2013-11-20 Zał.4-Wykaz dostaw
6. 2013-11-20 Zał.5-IWU
7. 2013-11-20 Zał.6-Wymagania techniczne
8. 2013-11-21 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/51/2013
9. 2013-11-28 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/51/2013
10. 2013-11-28 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/51/2013
11. 2013-11-29 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/51/2013
12. 2013-12-02 Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ ZP/51/2013

Data ogłoszenia: 2013-11-14
Data składania ofert: 2013-12-03

zobacz więcej
297. Postępowanie nr: ZP/46/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa koagulantów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-14 SIWZ ZP_46_2013
2. 2013-11-14 Załącznik nr 1-Formularz ofertowy
3. 2013-11-14 Załącznik nr 2a- wzór cennika dla p.I
4. 2013-11-14 Załącznik nr 2b- wzór cennika dla p.II
5. 2013-11-14 Załącznik nr 3a - oświadczenie
6. 2013-11-14 Załącznik nr 3a - oświadczenie o niewykluczeniu
7. 2013-11-14 Załącznik nr 4a-IWU p.I
8. 2013-11-14 Załącznik nr 4b-IWU p.I
9. 2013-11-14 Załącznik nr 5 - wymagania techniczne dla koagulantów
10. 2013-11-14 Załącznik 6a- wykaz zrealizowanych dostaw dla p.I
11. 2013-11-14 Załącznik 6b- wykaz zrealizowanych dostaw dla p.II

Data ogłoszenia: 2013-11-12
Data składania ofert: 2013-12-05

zobacz więcej
298. Postępowanie nr: ZP/48/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-11-12 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
2. 2013-11-12 SIWZ ZP/48/2013
3. 2013-11-12 ZAŁ. 2 Wzór formularza cenowego
4. 2013-11-12 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2013-11-12 ZAŁ. 4 Wykaz dostaw
6. 2013-11-12 ZAŁ. 5 IWU
7. 2013-11-12 ZAŁ. 6 Wymagania techniczne
8. 2013-11-21 Zmiana nr 1
9. 2013-11-21 Wyjaśnienie nr 1

Data ogłoszenia: 2013-10-04
Data składania ofert: 2013-10-17

zobacz więcej
299. Postępowanie nr: ZP/39/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-10-04 SIWZ ZP/39/2013
2. 2013-10-04 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2013-10-04 Zał.1a-kalkulacja Pakiet I
4. 2013-10-04 Zał.1b-kalkulacja Pakiet II
5. 2013-10-04 Zał.1c-kalkulacja Pakiet III
6. 2013-10-04 Zał.1d-kalkulacja met. alternatywna
7. 2013-10-04 Zał.2-oświadczenie
8. 2013-10-04 Zał.3-wykaz usług
9. 2013-10-04 Zał.4-wykaz kadry
10. 2013-10-04 Zał.5-wykaz sprzętu
11. 2013-10-04 Zał.6-Istotne warunki umowy
12. 2013-10-04 Zał. 7.1-opis przedmiotu zamówienia
13. 2013-10-04 Zał.7.2-wykaz sieci
14. 2013-10-04 Zał. 7.3-Mapy-Pakiet I-cz.1
15. 2013-10-04 Zał.7.3-Mapy-Pakiet I-cz.2
16. 2013-10-07 Zał.7.3-Mapy-Pakiet II
17. 2013-10-08 Zał.7.3-Mapy-Pakiet III
18. 2013-10-08 Zał.8-Oświadczenie
19. 2013-10-08 Prawa i obowiązki koordynatora ds. bhp
20. 2013-10-14 Wyjaśnienia nr do SIWZ ZP/39/2013

Data ogłoszenia: 2013-09-04
Data składania ofert: 2013-10-16

zobacz więcej
300. Postępowanie nr: ZP/19/POIS-006/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni (w dzielnicy Pustki Cisowskie i Demptowo dla obszaru ulic: Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Chabrowej i Jałowcowej)

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-09-04 SIWZ
2. 2013-09-04 Zal_8a_Przedmiar_Robót
3. 2013-09-04 Zal_8b_STWiORB
4. 2013-09-04 Zal_8c
5. 2013-09-04 Zal_8a_Przedmiar_Robot_edytowalny
6. 2013-09-04 Zalaczniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna
7. 2013-09-04 Zal_8c_Dokumentacja_cz1
8. 2013-09-04 Zal_8c_Dokumentacja_cz2
9. 2013-09-04 Zal_8c_Dokumentacja_cz3
10. 2013-09-04 Zal_8c_Dokumentacja_cz4
11. 2013-09-16 Wyjasnienia_nr_1
12. 2013-09-26 Wyjasnienia_nr_2
13. 2013-09-26 Wyjasnienia_nr_2_zalacznik
14. 2013-10-03 Wyjasnienia_nr_3

Data ogłoszenia: 2013-08-16
Data składania ofert: 2013-09-25

zobacz więcej
301. Postępowanie nr: ZP/26/POIS-006/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino w gminie Wejherowo

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-08-16 SIWZ
2. 2013-08-16 Zal_8a_Przedmiar_Robót
3. 2013-08-16 Zal_8b_STWiORB
4. 2013-08-16 Zal_8c
5. 2013-08-16 Zal_8c_Dokumentacja_projektowa
6. 2013-08-27 Wyjaśnienie nr 1
7. 2013-08-27 Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
8. 2013-08-29 Wyjaśnienie nr 2
9. 2013-08-29 Przedmiar robót – wersja edytowalna
10. 2013-09-04 Zmiana_nr_1
11. 2013-09-06 Wyjasnienia_nr_3
12. 2013-09-06 Wyjasnienia_nr_4
13. 2013-09-06 Zmiana_nr_2

Data ogłoszenia: 2013-08-13
Data składania ofert: 2013-09-03

zobacz więcej
302. Postępowanie nr: ZP/34/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Czernickiego w Gdyni. II. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łopianowej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-08-13 SIWZ ZP/34/2013
2. 2013-08-13 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-08-13 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2013-08-13 Zał. nr 3 istotne warunki umowy
5. 2013-08-13 Zał. nr 4 Wykaz wykonanaych usług
6. 2013-08-13 Zał. nr 5 Wykaz kadry
7. 2013-08-13 Zał. nr 6 Oświadczenie
8. 2013-08-13 Zał. nr 7 Warunki techniczne dla pakietu nr I
9. 2013-08-13 Zał. nr 8 Warunki techniczne dla pakietu nr II
10. 2013-08-13 Zał. nr 9 Harmonogram realizacji
11. 2013-08-22 Wyjaśnienie nr 1
12. 2013-08-22 Zmiana nr 1
13. 2013-08-27 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/34/2013
14. 2013-08-27 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/34/2013
15. 2013-08-28 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/34/2013
16. 2013-08-29 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/34/2013

Data ogłoszenia: 2013-08-13
Data składania ofert: 2013-09-02

zobacz więcej
303. Postępowanie nr: ZP/36/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-08-13 SIWZ ZP-33-2013
2. 2013-08-13 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-08-13 Zał. nr 2 Wzór formularza cenowego
4. 2013-08-13 Zał. nr 3 Oświadczenie
5. 2013-08-13 Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
6. 2013-08-13 Zał. nr 5a Wykaz zrealizowanych usług -ochrona fizyczna
7. 2013-08-13 Zał. nr 5b Wykaz zreal. usług monitoring
8. 2013-08-13 Zał. nr 5c Wykaz zreal. usług- przeglądy i konserwacja
9. 2013-08-13 Zał. nr 6 IWU
10. 2013-08-13 Zał. nr 7 Oświadczenie
11. 2013-08-13 Zał. nr 8 Wykaz wymagań prawnych
12. 2013-08-13 Zał. nr 9 Prawa i obowiazki koordynatora bhp
13. 2013-08-22 Zmiana nr 1
14. 2013-08-22 Wyjaśnienie nr 1
15. 2013-08-23 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP/36/2013
16. 2013-08-23 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/36/2013
17. 2013-08-23 Zał. nr 1 Formularz ofertowy popr.
18. 2013-08-23 Zał. nr 2f - cennik zbiorczy popr.
19. 2013-08-26 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/36/2013
20. 2013-08-26 Zał. nr 2b popr.
21. 2013-08-29 Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ ZP/36/2013
22. 2013-08-27 Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ ZP/36/2013
23. 2013-08-29 Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ ZP/36/2013

Data ogłoszenia: 2013-08-09
Data składania ofert: 2013-08-26

zobacz więcej
304. Postępowanie nr: ZP/35/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa komputerów stacjonarnych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-08-09 SIWZ ZP_35_2013
2. 2013-08-09 Formularz ofertowy
3. 2013-08-09 Wykaz dostaw

Data ogłoszenia: 2013-08-08
Data składania ofert: 2013-08-22

zobacz więcej
305. Postępowanie nr: ZP/33/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa zestawu serwerowego IBM FLEX wraz z instalacją i konfiguracją z istniejącym systemem.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-08-08 SIWZ ZP-33-2013
2. 2013-08-08 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-08-08 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2013-08-08 Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych dostaw
5. 2013-08-08 Zał. nr 4 Istotne warunki umowy
6. 2013-08-08 Zał. nr 5 Wymagania techniczne
7. 2013-08-14 Wyjaśnienie nr 1
8. 2013-08-16 Zmiana nr 1 do SIWZ
9. 2013-08-16 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP_33_2013

Data ogłoszenia: 2013-07-08
Data składania ofert: 2013-07-24

zobacz więcej
306. Postępowanie nr: ZP/29/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Czapskiego w Gdyni. II- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Urszulanek w Gdyni. III - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Cylkowskiego w Gdyni. IV - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sieci kanalizacyjnej zlewni pompowni ścieków "Olchowa" w Redzie.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-07-08 SIWZ ZP-29-2013
2. 2013-07-08 Zał. nr 1 Formularz ofertowy
3. 2013-07-08 Zał. nr 2 Oświadczenie
4. 2013-07-08 Zał. nr 3a IWU dla pakietów I,II,III
5. 2013-07-08 Zał. nr 3b IWU dla pakietu IV
6. 2013-07-08 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług
7. 2013-07-08 Zał. nr 5 Wykaz kadry
8. 2013-07-08 Zał. nr 6 Oświadczenie o wizji lokalnej
9. 2013-07-08 Zał. nr 7 Warunki techniczne Pakiet I
10. 2013-07-08 Zał. nr 8 Warunki techniczne Pakiet II
11. 2013-07-08 Zał. nr 9 Warunki techniczne Pakiet III
12. 2013-07-08 Zał. nr 10 Warnki techniczne Pakiet IV
13. 2013-07-11 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP-29-2013
14. 2013-07-18 Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ ZP-29-2013

Data ogłoszenia: 2013-07-04
Data składania ofert: 2013-07-19

zobacz więcej
307. Postępowanie nr: ZP/25/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z USUNIĘCIEM PRZESZKÓD, ZASYPÓW I OSADÓW W STUDNIACH GŁĘBINOWYCH NA UJĘCIACH WODY „REDA” I „SIERADZKA” ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GDYNI ORAZ GMIN KOSAKOWO I PUCK

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-07-04 SIWZ_ZP_25_2013
2. 2013-07-04 Zał. nr 1- Formularz ofertowy
3. 2013-07-04 Zał. nr 2- Oświadczenie
4. 2013-07-04 Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych usług
5. 2013-07-04 Zał. nr 4 - IWU
6. 2013-07-04 Zał. nr 5 - Dokumrntacja techniczna

Data ogłoszenia: 2013-07-04
Data składania ofert: 2013-07-19

zobacz więcej
308. Postępowanie nr: ZP/28/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Remont budynku mistrzów wraz z sąsiednimi obiektami magazynowymi i trafostacją na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-07-04 SIWZ ZP_28_2013
2. 2013-07-04 Formularz ofertowy-zal. nr 1
3. 2013-07-04 Oświadczenie o spełnianiu warunków- zal. 2a
4. 2013-07-04 Zaświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- zal. 2b
5. 2013-07-04 Istotne warunki umowy - zał.3
6. 2013-07-04 Wykaz wykonanych prac- zal. 4
7. 2013-07-04 Wykaz kadry - zał. nr 5
8. 2013-07-04 Wizja lokalna-zał. nr 6
9. 2013-07-04 Zał. nr 7 - strona tytułowa
10. 2013-07-04 Przedmiar
11. 2013-07-04 Rysunek poglądowy
12. 2013-07-04 Koordynator Bhp
13. 2013-07-11 Wyjaśnienia nr 1
14. 2013-07-16 Wyjaśnienia nr 2
15. 2013-07-16 zmiana nr 1
16. 2013-07-18 zmiana nr 2 do SIWZ

Data ogłoszenia: 2013-06-17
Data składania ofert: 2013-06-27

zobacz więcej
309. Postępowanie nr: ZP/23/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

WYKONANIE INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ STUDNI GŁĘBINOWYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-06-17 SIWZ ZP/22/2013 Z ZAŁĄCZNIKAMI

Data ogłoszenia: 2013-06-06
Data składania ofert: 2013-06-21

zobacz więcej
310. Postępowanie nr: ZP/22/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Badania laboratoryjne wody, ścieków, osadów ściekowych, skratek, piasku i popiołów

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-06-07 SIWZ ZP/22/2013
2. 2013-06-07 Zał.1-Formularz ofertowy
3. 2013-06-07 Zał.2-Formularze cennika-2a,2b,2c
4. 2013-06-07 Zał.3-Zakres badań i zasady współpracy
5. 2013-06-07 Zał.4-Oświadczenie
6. 2013-06-07 Zał.5-Wykaz zrealizowanych usług
7. 2013-06-07 Zał.6-Istotne warunki umowy
8. 2013-06-17 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/22/2013
9. 2013-06-19 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP/22/2013

Data ogłoszenia: 2013-05-17
Data składania ofert: 2013-06-05

zobacz więcej
311. Postępowanie nr: ZP/20/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Oksywskiej w Rumi.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-05-17 SIWZ ZP/20/2013
2. 2013-05-17 ZAŁ. nr 1 formularz ofertowy
3. 2013-05-17 ZAŁ. nr 2a oświadczenie
4. 2013-05-17 ZAŁ. nr 2b oświadczenie
5. 2013-05-17 ZAŁ. nr 3 wykaz zrealizowanych robót
6. 2013-05-17 ZAŁ. nr 4 wykaz kadry
7. 2013-05-17 ZAŁ. nr 5 istotne warunki umowy
8. 2013-05-17 ZAŁ. nr 6 oświadczenie o wizji
9. 2013-05-17 ZAŁ. nr 7 dokumentacja techniczna

Data ogłoszenia: 2013-04-17
Data składania ofert: 2013-05-07

zobacz więcej
312. Postępowanie nr: ZP/14/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Budowa sieci wodociągowej, przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie Osady Rybackiej w Gdyni.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-04-17 SIWZ_ZP_14_2013
2. 2013-04-17 ZAŁ.1-FORMULARZ OFERTOWY
3. 2013-04-17 ZAŁ.2a-OŚWIADCZENIE
4. 2013-04-17 ZAŁ.2b-OŚWIADCZENIE
5. 2013-04-17 ZAŁ.3-WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC
6. 2013-04-17 ZAŁ.4-WYKAZ KADRY
7. 2013-04-17 ZAŁ.5-ISTOTNE WARUNKI UMOWY
8. 2013-04-17 ZAŁ.6-WIZJA LOK.
9. 2013-04-17 ZAŁ.7.1.1-Projekt bud. sieci wod. i kan. grawitacyjnej cz.1
10. 2013-04-17 Zał.7.1.2-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna cz.2
11. 2013-04-17 Zał.7.1.3-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna cz.3
12. 2013-04-17 Zał.7.1.3.1-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
13. 2013-04-17 Zał.7.1.3.2-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
14. 2013-04-17 ZAŁ.7.1.4-Projekt bud. sieci wod. i kan. grawitacyjnej cz.4
15. 2013-04-17 Zał.7.1.4.1-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
16. 2013-04-17 Zał.7.1.4.2-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
17. 2013-04-17 Zał.7.1.4.3-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
18. 2013-04-17 Zał.7.1.4.4-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
19. 2013-04-17 Zał.7.1.4.5-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna
20. 2013-04-17 Zał.7.1.5-Proj. bud. sieć wod. i kan.grawitacyjna cz.5
21. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.1-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.1
22. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.2-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.2
23. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.3-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.3
24. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.4-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.4
25. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.5-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.5
26. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.5.1-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
27. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.5.2-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
28. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.6-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.6
29. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.6.1-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
30. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.6.2-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
31. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.6.3-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
32. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.7-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.7
33. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.7.1-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
34. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.8-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.8
35. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.8.1-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
36. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.8.2-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
37. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.8.3-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej
38. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.9-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.9
39. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.10-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.10
40. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.11-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.11
41. 2013-04-17 ZAŁ.7.2.12-Projekt bud. PŚ i kan.tłocznej cz.12
42. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.1-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.1
43. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.2-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.2
44. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.3-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.3
45. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.4-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.4
46. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.5-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.5
47. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.6-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.6
48. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.7-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.7
49. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.8-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.8
50. 2013-04-17 ZAŁ.7.3.9-proj. wyk. sieci zewn. wod-kan-cz.9
51. 2013-04-17 ZAŁ.7.4.1-Proj.wyk. technol.PŚ-cz.1
52. 2013-04-17 ZAŁ.7.4.2-Proj.wyk. technol.PŚ-cz.2
53. 2013-04-17 ZAŁ.7.4.3-Proj.wyk. technol.PŚ-cz.3
54. 2013-04-17 ZAŁ.7.4.4-Proj.wyk. technol.PŚ-cz.4
55. 2013-04-17 ZAŁ.7.4.5-Proj.wyk. technol.PŚ-cz.5
56. 2013-04-17 zał.7.5.1-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.1
57. 2013-04-17 zał.7.5.2-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.2
58. 2013-04-17 zał.7.5.3-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.3
59. 2013-04-17 zał.7.5.4-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.4
60. 2013-04-17 zał.7.5.5-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.5
61. 2013-04-17 zał.7.5.6-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.6
62. 2013-04-17 zał.7.5.7-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.7
63. 2013-04-17 zał.7.5.8-Proj.wyk. elektr i automatyka cz.8
64. 2013-04-17 zał.7.6.1-projekt org.ruchu-cz.1
65. 2013-04-17 zał.7.6.2-projekt org.ruchu-cz.2
66. 2013-04-17 zał.7.6.3-projekt org.ruchu-cz.3
67. 2013-04-17 zał.7.7.1-Specyfikacje techniczne-cz.1
68. 2013-04-17 zał.7.7.2-Specyfikacje techniczne-cz.2
69. 2013-04-17 zał.7.8-PRZEDMIARY
70. 2013-04-17 ZAŁ.8-OBOWIĄZKI KOORDYNATORA DS.BHP
71. 2013-04-17 zał.9-Oświadczenie cz. zamienne
72. 2013-04-25 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/14/2013
73. 2013-04-29 Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ ZP/14/2013
74. 2013-04-29 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/14/2013
75. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
76. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
77. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
78. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
79. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
80. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
81. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
82. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
83. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
84. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
85. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
86. 2013-04-29 Zał.7.9 dokumentacja geotechniczna
87. 2013-04-30 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ZP/14/2013
88. 2013-05-02 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/14/2013

Data ogłoszenia: 2013-04-12
Data składania ofert: 2013-04-30

zobacz więcej
313. Postępowanie nr: ZP/15/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawa narzędzi specjalistycznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-04-12 SIWZ ZP/15/2013
2. 2013-04-12 ZAL.1 FORMULARZ OFERTOWY
3. 2013-04-12 ZAL.2 FORMULARZ CENNIKA
4. 2013-04-12 ZAL.3 OŚWIADCZENIE
5. 2013-04-12 ZAL.4 WYKAZ DOSTAW
6. 2013-04-12 ZAL.5 Istotne warunki umowy
7. 2013-04-16 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP/15/2013
8. 2013-04-16 Zał. nr 2 - FORMULARZ CENNIKA popr.
9. 2013-04-17 Zmiana nr 2 do SIWZ ZP/15/2013
10. 2013-04-25 Zmiana nr 3 do SIWZ ZP/15/2013

Data ogłoszenia: 2013-03-29
Data składania ofert: 2013-04-09

zobacz więcej
314. Postępowanie nr: ZP/13/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Dostawy preparatów, smarów i olejów specjalistycznych

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-03-29 SIWZ ZP/13/2013
2. 2013-03-29 ZAŁ1 Formularz ofertowy
3. 2013-03-29 ZAŁ 2 Wzór cennika - wstęp
4. 2013-03-29 ZAŁ 2 Wzór cennika
5. 2013-03-29 ZAŁ 3 Oświadczenie
6. 2013-03-29 ZAŁ 4 Wykaz zrealizowanych dostaw
7. 2013-03-29 ZAŁ 5 Istotne warunki umowy
8. 2013-03-29 ZAŁ 6 Wymagania techniczne

Data ogłoszenia: 2013-03-21
Data składania ofert: 2013-04-11

zobacz więcej
315. Postępowanie nr: ZP/12/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I: Renowację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Gniewowskiej w Wejherowie; Pakiet II: Renowację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 i DN 250 w ul. Sucharskiego w Gdyni;

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-03-21 SIWZ_ZP_12_2013
2. 2013-03-21 ZAŁ.1-FORMULARZ OFERTOWY
3. 2013-03-21 ZAŁ.2-OŚWIADCZENIE
4. 2013-03-21 ZAŁ.3-WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC
5. 2013-03-21 ZAŁ.4-WYKAZ KADRY
6. 2013-03-21 ZAŁ.5-ISTOTNE WARUNKI UMOWY
7. 2013-03-21 ZAŁ.6-WIZJA LOK.
8. 2013-03-21 ZAŁ.7-WYTYCZNE WYKONANIA-PAKIET I
9. 2013-03-21 ZAŁ.7-WYTYCZNE WYKONANIA-PAKIET II
10. 2013-03-21 ZAŁ.7-PRZEDMIAR PAKIET I
11. 2013-03-21 ZAŁ.7-PRZEDMIAR PAKIET II
12. 2013-03-21 ZAŁ.8-OBOWIĄZKI KOORDYNATORA DS.BHP
13. 2013-04-02 Zmiana nr 1 do SIWZ ZP_12_2013
14. 2013-04-02 Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ZP_12_2013

Data ogłoszenia: 2013-03-07
Data składania ofert: 2013-03-26

zobacz więcej
316. Postępowanie nr: ZP/05/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przebudowa pompowni hydroforowej ,,Kameliowa'' oraz budowę przewodów wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę terenów osiedli Dąbrowa i Dąbrówka.

Aby pobrać pliki należy zalogować się do systemu. W przypadku braku konta prosimy zarejestrować się.
Pliki:
1. 2013-03-07 SIWZ ZP/05/2013
2. 2013-03-07 Zał. nr 1 -Formularz ofertowy
3. 2013-03-07 Zał. nr 2a - Oświadczenie
4. 2013-03-21 Załącznik nr 2 b-oświadczenie
5. 2013-03-07 Zał. nr 3 - Istotne Warunki Umowy
6. 2013-03-07 Zał. nr 4-Wykaz zrealizowanych zamówień
7. 2013-03-07 Zał. nr 5 - Wykaz kadry
8. 2013-03-07 Zał. nr 6 - Oświadczenie o wizji lokalnej
9. 2013-03-07 Zał. nr 7 - spis dokumentacji technicznej
10. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany
11. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.2
12. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.3
13. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.4
14. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.5
15. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.6
16. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany uzgodnienia
17. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.7
18. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.8
19. 2013-03-07 Zał. 7 I-Projekt budowlany cz.9
20. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.1
21. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.2
22. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.3
23. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.4
24. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.5
25. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.6
26. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.7
27. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.8
28. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.9
29. 2013-03-07 Zał. 7 II.1 - P.wykonawczy wodociągi cz.1