Wodomierz na instalacji (w tym ogrodowy) – wymiana oraz ponowne oplombowanie

Wymiana oraz ponowne oplombowanie wodomierza

służącego do ustalania ilości wody bezpowrotnie zużytej

 (np. do podlewania ogrodów)

 

Procedura dotycząca wymiany przez Usługobiorcę [1] wodomierza służącego do ustalania ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz jego ponownego oplombowania.

  1. zakup we własnym zakresie nowego wodomierza
  2. demontaż starego wodomierza (prosimy pozostawienie go do wglądu służb Przedsiębiorstwa)
  3. montaż we własnym zakresie nowego wodomierza lub zlecenie tej pracy wykonawcy [2],
  4. poinformowanie Przedsiębiorstwa o gotowości do oplombowania wymienionego wodomierza.

 

PAMIĘTAJ!

Podczas zakupu wodomierza (o oznaczeniu metrologicznym Q3 = 1,6 m3/h, posiadającego bieżącą cechę legalizacyjną i nie naruszone plomby fabryczne)  rekomendujemy zwrócić uwagę na okres jego legalizacji (maksymalnie może on wynosić 5 lat).

 

 

W JAKI SPOSÓB POINFORMOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO?

Wystarczy przesłać na adres: bok@pewik.gdynia.pl e-mail powiadamiający o gotowości do oplombowania wymienionego wodomierza. W treści wiadomości prosimy podać swój kod nabywcy, dane nabywcy, numer punktu rozliczeniowego lub adres montażu wodomierza, numer umowy oraz dane kontaktowe (numer telefonu).

 

 

W JAKI SPOSÓB PRZEDSIĘBIORSTWO USTALI TERMIN PLOMBOWANIA?

Termin oplombowania licznika zostanie uzgodniony z Usługobiorcą telefonicznie w przeciągu najbliższych dni roboczych.

 

 

Oplombowanie wodomierza dodatkowego przez Przedsiębiorstwo jest nieodpłatne.

————————————————————————————————————-

[1]   osoba posiadająca z Przedsiębiorstwem umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie

wodomierza głównego

[2] lista przykładowych podmiotów świadczących usługi wykonawcze: https://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/07/lista-projektant%C3%B3w-wykonawc%C3%B3w-13.07.2021.pdf