Współpraca branżowa

Spółka jest dobrowolnym członkiem jednego stowarzyszenia o charakterze samorządu gospodarczego:

– Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy