Formularze do pobrania

Poniższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać ⇒ klikając na ten link. Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.

 

 

 

 

 

Numer wniosku Oznaczenie wniosku Nazwa wniosku PDF
do wydrukowania
PDF interaktywny
A. PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
1 ZOT-D-01 Wniosek o udzielenie informacji w sprawie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci width=64 width=64
2 ZOT-D-03-a Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci width=64 width=64
3 TT-D-19 Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej width=64 width=64
4 ZOT-D-07 Wniosek o wykonanie włączenia i odbiór przyłączenia nieruchomości do sieci width=64 width=64
5 TN-D-11-a Zawiadomienie o zakończeniu budowy przyłączenia nieruchomości do sieci width=64 width=64
6 ZOT-D-12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu nieruchomości do sieci width=64 width=64
7 ZOT-D-13 Wniosek o zmianę warunków świadczenia usług width=64 width=64
B. UMOWY, ROZLICZENIA I REKLAMACJE
10 ZOS-D-07 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków width=64 width=64
12 Polecenie zapłaty width=64 width=64
13 Odwołanie polecenia zapłaty width=64 width=64
14 FOS-D-06-a Raport o ilości wody i ścieków przypadającej na poszczególnych użytkowników lokali, z którymi Przedsiębiorstwo łączy umowa o indywidualne rozliczanie width=64 width=64
15 ZOS-D-08 Zgłoszenie reklamacji width=64 width=64
16 FP-D-04 Zgłoszenie szkody innej niż samochody width=64 width=64
17 FP-D-05 Zgłoszenie szkody samochodowej width=64 width=64
C. MONTAŻ WODOMIERZY DODATKOWYCH (LOKALOWE I OGRODOWE)
21 ZOT-D-15 Wniosek o  wydanie warunków technicznych montażu wodomierzy lokalowych width=64 width=64
22 FOT-D-12 Zlecenie kontroli montażu wodomierzy lokalowych width=64 width=64
23 EW-D-01-b Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody width=64 width=64
D. USŁUGI PEWIK
24 ZOK-D-02 Zlecenie wykonania usługi nie objętej taryfą width=64 width=64
25 ZOT-D-09 Wniosek o zawarcie umowy ustalającej warunki zaprojektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego width=64 width=64
E. KONTROLE I ODBIORY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
26 TN-D-01-a Zlecenie kontroli budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych width=64 width=64
27 TN-D-03-a Zawiadomienie o zakończeniu budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych width=64 width=64

Klauzula informacyjna w przypadku złożenia dokumentu


Złożenie dokumentu jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, dostępną pod adresem https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/klauzula-informacyjna