Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Formularze do pobrania

Poniższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać ⇒ klikając na ten link. Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.

Warunki przyłączenia

Formularz

Opis formularza

ZOT-D-03-a

ZOT-D-03-a Interaktywny

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

TT-D-19

ZLECENIE UZGODNIENIA dokumentacji projektowej

ZOT-D-01

ZOT-D-01 Interaktywny

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

ZOT-D-12

ZOT-D-12 Interaktywny

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYŁĄCZENIU NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

ZOT-D-13

ZOT-D-13 Interaktywny

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Kontrole i Odbiory techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci

Formularz

Opis formularza

TN-D-09-b

Zlecenie kontroli robót przyłączenia nieruchomości do sieci

TN-D-11-a

Zawiadomienie o zakończeniu budowy przyłączenia nieruchomości do sieci

Umowy i ich zmiany

Formularz

Opis formularza

ZOS-D-07

ZOS-D-07 Interaktywny

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierz ogrodowy)

Formularz

Opis formularza

TT-D-12

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody (tzw. wodomierz ogrodowy)

EW-D-01-b

Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody (tzw. wodomierz ogrodowy)

 

Rozliczenie lokalowe

Formularz

Opis formularza

FOT-D-11

Zlecenie wydania warunków technicznych montażu wodomierzy lokalowych

FOS-D-06-a

Raport o ilości wody i ścieków przypadającej na poszczególnych użytkowników lokali, z którymi Przedsiębiorstwo łączą umowy o indywidualne rozliczanie

FOT-D-12

ZLECENIE KONTROLI montażu wodomierzy lokalowych

Usługi

Formularz

Opis formularza

FO-D-01

Druk zlecenia – dotyczy usług świadczonych przez Wydział Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Klauzula informacyjna w przypadku złożenia dokumentu


Złożenie dokumentu jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, dostępną pod adresem https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/klauzula-informacyjna