Wyniki postępowań


Wyświetlanie ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych wg:
wszystkie / Regulaminu / Prawa zamówień publicznych

Data ogłoszenia: 2019-11-13
Data składania ofert: 2019-11-29

zobacz wynik
1. Postępowanie nr: ZP/57/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zabezpieczenia i monitorowania sieci OT (przemysłowej) Zamawiającego


Data ogłoszenia: 2019-10-31
Data składania ofert: 2019-11-20

zobacz wynik
2. Postępowanie nr: ZP/55/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodów wodociągowych w ul. Dunikowskiego i ul. Kossaka w Rumi. II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Działowskiego i ul. Karnkowskiego w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2019-10-25
Data składania ofert: 2019-11-13

zobacz wynik
3. Postępowanie nr: ZU/0245/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


Data ogłoszenia: 2019-09-26
Data składania ofert: 2019-10-15

zobacz wynik
4. Postępowanie nr: ZP/46/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2019-09-05
Data składania ofert: 2019-09-23

zobacz wynik
5. Postępowanie nr: ZP/44/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego w ul. Solnej w Gdyni. II. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przewodów wodociągowych w ul. Kujawskiej i Bydgoskiej w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2019-08-14
Data składania ofert: 2019-08-30

zobacz wynik
6. Postępowanie nr: ZP/40/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemyskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2019-07-22
Data składania ofert: 2019-08-06

zobacz wynik
7. Postępowanie nr: ZP/37/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego w ul. Śmidowicza oraz ul. Arciszewskich w Gdyni - etap II; II.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni;


Data ogłoszenia: 2019-07-16
Data składania ofert: 2019-08-01

zobacz wynik
8. Postępowanie nr: ZP/36/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych „Śliska P2” zlokalizowanej przy ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni. II. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielnicy SN i nn dla SUW ,,Wiczlino’’ w Gdyni. III. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia do systemu wodociągowego istniejących studni Nr 11c, T-VIa, 16c na terenie UW REDA w Redzie.


Data ogłoszenia: 2019-05-20
Data składania ofert: 2019-05-31

zobacz wynik
9. Postępowanie nr: ZP/27/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji studni głębinowej nr 2c/5b na terenie UW Sieradzka w Gdyni


Data ogłoszenia: 2019-05-13
Data składania ofert: 2019-05-28

zobacz wynik
10. Postępowanie nr: ZP/26/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla podwyższenia terenu przepompowni ścieków "Śliska P2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2019-04-04
Data składania ofert: 2019-04-24

zobacz wynik
11. Postępowanie nr: ZP/20/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla: - budowy przewodu wodociągowego w ul. Radosnej w Gdyni, - przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Wielkopolskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2019-03-11
Data składania ofert: 2019-03-25

zobacz wynik
12. Postępowanie nr: ZP/14/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków „Różana” w Rumi


Data ogłoszenia: 2019-02-21
Data składania ofert: 2019-03-14

zobacz wynik
13. Postępowanie nr: ZP/08/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w Redzie Mościch Błotach


Data ogłoszenia: 2019-02-13
Data składania ofert: 2019-02-27

zobacz wynik
14. Postępowanie nr: ZP/07/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków "Chwarzno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni oraz rozbiórki istniejącej przepompowni


Data ogłoszenia: 2019-02-07
Data składania ofert: 2019-02-21

zobacz wynik
15. Postępowanie nr: ZP/05/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla: - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Turkusowej w Gdyni; - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sibeliusa, ul. Fińskiej, ul. Botnickiej oraz ul. Morskiej w Gdyni; - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu drogowym ul. Chwarznieńskiej (dz. Nr 2890, 1159 i 1158) w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2018-12-05
Data składania ofert: 2018-12-14

zobacz wynik
16. Postępowanie nr: ZP/88/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków


Data ogłoszenia: 2018-11-21
Data składania ofert: 2018-11-30

zobacz wynik
17. Postępowanie nr: ZP/79/2019
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2018-11-14
Data składania ofert: 2018-11-26

zobacz wynik
18. Postępowanie nr: ZP/77/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie z osadów przepompowni ścieków.


Data ogłoszenia: 2018-11-13
Data składania ofert: 2018-12-03

zobacz wynik
19. Postępowanie nr: ZP/76/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów


Data ogłoszenia: 2018-10-30
Data składania ofert: 2018-11-16

zobacz wynik
20. Postępowanie nr: ZP/69/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanału ściekowego tłocznego DN200 oraz przepompowni ścieków w Pogórzu w Gminie Kosakowo wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Data ogłoszenia: 2018-10-23
Data składania ofert: 2018-11-14

zobacz wynik
21. Postępowanie nr: ZP/66/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2018-10-18
Data składania ofert: 2018-11-06

zobacz wynik
22. Postępowanie nr: ZP/67/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Sibeliusa, ul. Fińskiej, ul. Botnickiej oraz ul. Morskiej w Gdyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Data ogłoszenia: 2018-10-12
Data składania ofert: 2018-11-05

zobacz wynik
23. Postępowanie nr: ZP/64/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przeglądy i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2018-10-12
Data składania ofert: 2018-11-21

zobacz wynik
24. Postępowanie nr: ZP/45/POIS-0018/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków


Data ogłoszenia: 2018-09-03
Data składania ofert: 2018-09-14

zobacz wynik
25. Postępowanie nr: ZP/58/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej w Rumi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Data ogłoszenia: 2018-08-10
Data składania ofert: 2018-08-30

zobacz wynik
26. Postępowanie nr: ZP/55/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2018-07-27
Data składania ofert: 2018-08-13

zobacz wynik
27. Postępowanie nr: ZP/54/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej w Rumi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Data ogłoszenia: 2018-06-26
Data składania ofert: 2018-07-13

zobacz wynik
28. Postępowanie nr: ZP/49/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie


Data ogłoszenia: 2018-06-15
Data składania ofert: 2018-07-09

zobacz wynik
29. Postępowanie nr: ZP/48/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie


Data ogłoszenia: 2018-05-11
Data składania ofert: 2018-06-04

zobacz wynik
30. Postępowanie nr: ZP/33/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie UW Reda


Data ogłoszenia: 2018-04-26
Data składania ofert: 2018-05-21

zobacz wynik
31. Postępowanie nr: ZP/26/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wody surowej Ujęcia Wody "Cedron" w Wejherowie


Data ogłoszenia: 2018-04-10
Data składania ofert: 2018-04-24

zobacz wynik
32. Postępowanie nr: ZP/22/2018
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2018-03-06
Data składania ofert: 2018-04-25

zobacz wynik
33. Postępowanie nr: ZP/87/POIS-0018/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków


Data ogłoszenia: 2017-12-13
Data składania ofert: 2018-01-10

zobacz wynik
34. Postępowanie nr: ZP/85/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków.


Data ogłoszenia: 2017-12-04
Data składania ofert: 2017-12-12

zobacz wynik
35. Postępowanie nr: ZP/84/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy abonenckiej stacji transformatorowej T-2733 zasilającej pompownię wody P1 w Gdyni przy ul. Morskiej


Data ogłoszenia: 2017-11-10
Data składania ofert: 2017-11-24

zobacz wynik
36. Postępowanie nr: ZP/77/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Zaprojektowanie i modernizacja instalacji transportu polielektrolitu w Budynku pras (ob. 209/1) na terenie GOŚ "Dębogórze".


Data ogłoszenia: 2017-10-20
Data składania ofert: 2017-11-13

zobacz wynik
37. Postępowanie nr: ZP/75/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przewodu wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2017-10-16
Data składania ofert: 2017-10-31

zobacz wynik
38. Postępowanie nr: ZP/72/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej Modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego SUW "Wiczlino" w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2017-09-27
Data składania ofert: 2017-10-17

zobacz wynik
39. Postępowanie nr: ZP/67/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Pakiet I - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Pakiet II - Świadczenie usług wydruku, personalizacji, kopertowania i wysyłki korespondencji masowej


Data ogłoszenia: 2017-06-30
Data składania ofert: 2017-07-19

zobacz wynik
40. Postępowanie nr: ZP/54/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Karwiny’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. G. Zapolskiej w Gdyni oraz rozbiórki istniejącej przepompowni (dwa odrębne opracowania)


Data ogłoszenia: 2017-06-21
Data składania ofert: 2017-07-12

zobacz wynik
41. Postępowanie nr: ZP/52/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieciowej pompowni wodociągowej Kacze Buki w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanału sanitarnego oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Orłowskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2017-06-16
Data składania ofert: 2017-07-04

zobacz wynik
42. Postępowanie nr: ZP/50/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2017-05-25
Data składania ofert: 2015-06-14

zobacz wynik
43. Postępowanie nr: ZP/47/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieciowej pompowni wodociągowej Kacze Buki w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej, kanału sanitarnego oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni ścieków ,,Zaciszna’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Orłowskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2017-04-25
Data składania ofert: 2017-05-16

zobacz wynik
44. Postępowanie nr: ZP/41/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie projektu modernizacji pompowni II stopnia na terenie SUW Reda II. Opracowanie projektu modernizacji zasilania i sterowania przepompowni ścieków Lotników w Gdyni przy ul. Sieradzkiej


Data ogłoszenia: 2017-04-07
Data składania ofert: 2017-04-21

zobacz wynik
45. Postępowanie nr: ZP/31/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Pakiet I - Dostawa półki rozszerzeń do macierzy V7000 wraz z dyskami 1,8T z instalacją oraz wsparciem technicznym w okresie gwarancyjnym. Pakiet II - Dostawa licencji Commvault 3T wraz z instalacją i asystą.


Data ogłoszenia: 2017-03-30
Data składania ofert: 2017-04-21

zobacz wynik
46. Postępowanie nr: ZP/27/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej w Gdyni II. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czeskiej w Gdyni III. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przewodu wodociągowego i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łanowej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2017-03-07
Data składania ofert: 2017-03-23

zobacz wynik
47. Postępowanie nr: ZP/16/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie projektu modernizacji pompowni II stopnia na terenie SUW Reda II. Opracowanie projektu modernizacji zasilania i sterowania przepompowni ścieków Lotników w Gdyni przy ul. Sieradzkiej


Data ogłoszenia: 2017-01-23
Data składania ofert: 2017-02-08

zobacz wynik
48. Postępowanie nr: ZP/03/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza w miejscowości Pogórze


Data ogłoszenia: 2017-01-18
Data składania ofert: 2017-01-31

zobacz wynik
49. Postępowanie nr: ZP/01/2017
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Obsługa konserwacyjna i wykonywanie napraw urządzeń Konica Minolta wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych


Data ogłoszenia: 2016-12-29
Data składania ofert: 2017-01-20

zobacz wynik
50. Postępowanie nr: ZP/74/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont kanału odpływowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z GOŚ Dębogórze na odcinku Kazimierz"


Data ogłoszenia: 2016-10-25
Data składania ofert: 2016-11-14

zobacz wynik
51. Postępowanie nr: ZP/61/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów


Data ogłoszenia: 2016-10-13
Data składania ofert: 2016-11-03

zobacz wynik
52. Postępowanie nr: ZP/56/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2016-07-14
Data składania ofert: 2016-07-28

zobacz wynik
53. Postępowanie nr: ZP/41/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2016-06-28
Data składania ofert: 2016-07-14

zobacz wynik
54. Postępowanie nr: ZP/37/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierz. II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. K. Napierskiego w Rumi.


Data ogłoszenia: 2016-05-19
Data składania ofert: 2016-06-07

zobacz wynik
55. Postępowanie nr: ZP/30/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego w Wejherowie; II.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Roszczynialskiego w Wejherowie; III.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w Rumi; IV.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Rumi; V.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Równej w Rumi; VI.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jeziornej w Rumi; VII.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Spadochroniarzy w Rumi;


Data ogłoszenia: 2016-04-13
Data składania ofert: 2016-04-29

zobacz wynik
56. Postępowanie nr: ZP/24/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej: I - w ul. Wiklinowej w Gdyni; II - w ul. Zjazdowej w Gdyni; III - w ul. Morskiej w Rumi; IV - w ul. Cichej i Pasiecznej w Gdyni; V - w ul. Obrońców Westerplatte w Rumi; VI- w ul. Uranowej w Gdyni; VII - w ul. Zbychowskiej w Redzie


Data ogłoszenia: 2016-04-11
Data składania ofert: 2016-04-26

zobacz wynik
57. Postępowanie nr: ZP/23/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koniecpolskiego w Pogórzu, gm. Kosakowo. II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Różewicza w Pogórzu, gm. Kosakowo. III. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Pogórzu, gm. Kosakowo. IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja oraz w ul. Dobke w Pogórzu, gm. Kosakowo.


Data ogłoszenia: 2016-03-25
Data składania ofert: 2016-04-14

zobacz wynik
58. Postępowanie nr: ZP/18/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2016-03-16
Data składania ofert: 2016-03-25

zobacz wynik
59. Postępowanie nr: ZP/11/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie raportów z monitoringu lokalnych ujęć wód podziemnych na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2016-03-10
Data składania ofert: 2016-03-24

zobacz wynik
60. Postępowanie nr: ZP/13/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Kosynierów w Rumi i w ul. Morskiej w Redzie. II Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej i w ul. Usługowej w Redzie. III opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Rumi. IV Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Herberta i w ul. X.Dunikowskiego w Rumi.


Data ogłoszenia: 2016-01-27
Data składania ofert: 2016-02-11

zobacz wynik
61. Postępowanie nr: ZP/04/2016
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowych


Data ogłoszenia: 2015-10-15
Data składania ofert: 2015-10-30

zobacz wynik
62. Postępowanie nr: ZP/53/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring elektroniczny oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2015-07-10
Data składania ofert: 2015-07-28

zobacz wynik
63. Postępowanie nr: ZP-39-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej.


Data ogłoszenia: 2015-06-02
Data składania ofert: 2015-06-18

zobacz wynik
64. Postępowanie nr: ZP/35/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej pomiędzy ul. Gdańską a ul. Jana III Sobieskiego w Rumi.


Data ogłoszenia: 2015-04-24
Data składania ofert: 2015-05-18

zobacz wynik
65. Postępowanie nr: ZP/25/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej pomiędzy ul. Gdańską a Jana III Sobieskiego w Rumi


Data ogłoszenia: 2015-04-09
Data składania ofert: 2015-04-27

zobacz wynik
66. Postępowanie nr: ZP-22-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Hutniczej w Rumi. II Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Mackiewicza w Rumi.


Data ogłoszenia: 2015-02-10
Data składania ofert: 2015-02-26

zobacz wynik
67. Postępowanie nr: ZP-10-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej w Wejherowie.


Data ogłoszenia: 2015-01-30
Data składania ofert: 2015-02-17

zobacz wynik
68. Postępowanie nr: ZP-08-2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego w Wejherowie o dł. około 370 mb.


Data ogłoszenia: 2015-01-27
Data składania ofert: 2015-02-09

zobacz wynik
69. Postępowanie nr: ZP/02/2015
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze


Data ogłoszenia: 2014-10-30
Data składania ofert: 2014-11-18

zobacz wynik
70. Postępowanie nr: ZP/66/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2014-10-24
Data składania ofert: 2014-11-13

zobacz wynik
71. Postępowanie nr: ZP-67-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów.


Data ogłoszenia: 2014-10-13
Data składania ofert: 2014-11-20

zobacz wynik
72. Postępowanie nr: ZP/30/POIS-043/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie dokumentacji na modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków "Dębogorze"


Data ogłoszenia: 2014-08-28
Data składania ofert: 2014-09-11

zobacz wynik
73. Postępowanie nr: ZP/50/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

usługa wymiany wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach u klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2014-07-16
Data składania ofert: 2014-07-29

zobacz wynik
74. Postępowanie nr: ZP-41-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie badań monitoringowych stanu środowiska w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Rumi. II. Wykonanie badań monitoringowych stanu środowiska w rejonie kanału odpływowego ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Rumi.


Data ogłoszenia: 2014-06-13
Data składania ofert: 2014-06-26

zobacz wynik
75. Postępowanie nr: ZP/38/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla modernizacji (budowy) przepompowni ścieków ,,PS-B1-Olchowa’’ w Redzie


Data ogłoszenia: 2014-06-06
Data składania ofert: 2014-06-25

zobacz wynik
76. Postępowanie nr: ZP/33/POIS-006/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego


Data ogłoszenia: 2014-05-16
Data składania ofert: 2014-06-04

zobacz wynik
77. Postępowanie nr: ZP/28/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla modernizacji (budowy) przepompowni ścieków ,,PS-B1-Olchowa’’ w Redzie


Data ogłoszenia: 2014-04-30
Data składania ofert: 2014-06-03

zobacz wynik
78. Postępowanie nr: ZP/27/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2014-04-08
Data składania ofert: 2014-04-30

zobacz wynik
79. Postępowanie nr: ZP/22/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: ,, Modernizacja układu drogowego i odwodnienia terenu SUW Kolibki’’ przy ul. Inżynierskiej w Gdyni


Data ogłoszenia: 2014-03-28
Data składania ofert: 2014-04-18

zobacz wynik
80. Postępowanie nr: ZP-21-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Babie Doły w ul. Zielonej, Dedala i Ikara w Gdyni


Data ogłoszenia: 2014-03-28
Data składania ofert: 2014-04-14

zobacz wynik
81. Postępowanie nr: ZP-20-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie projektów robót geologicznych dla monitoringu osłonowego ujęć wód podziemnych w obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2014-02-20
Data składania ofert: 2014-03-14

zobacz wynik
82. Postępowanie nr: ZP/10/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W GDYNI II.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PRZEMYSŁAWA W GDYNI


Data ogłoszenia: 2014-02-13
Data składania ofert: 2014-03-04

zobacz wynik
83. Postępowanie nr: ZP/05/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej w ul. Focha w Gdyni


Data ogłoszenia: 2014-02-10
Data składania ofert: 2014-02-26

zobacz wynik
84. Postępowanie nr: ZP-06-2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie inspekcji telewizyjnej studni głębinowych na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2014-01-31
Data składania ofert: 2014-02-17

zobacz wynik
85. Postępowanie nr: ZP/04/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni w ul. Starochwaszczyńskiej do skrzyżowania z ul. Bieszczadzką.


Data ogłoszenia: 2014-01-29
Data składania ofert: 2014-02-20

zobacz wynik
86. Postępowanie nr: ZP/01/2014
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIEJSKIEJ W REDZIE II. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DEMBIŃSKIEGO W GDYNI


Data ogłoszenia: 2013-12-19
Data składania ofert: 2014-01-15

zobacz wynik
87. Postępowanie nr: ZP/56/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowej DN300 łączącej Gdyński System Wodociągowy z siecią wodociągową Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2013-11-29
Data składania ofert: 2013-12-16

zobacz wynik
88. Postępowanie nr: ZP/53/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2013-10-04
Data składania ofert: 2013-10-17

zobacz wynik
89. Postępowanie nr: ZP/39/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ


Data ogłoszenia: 2013-08-13
Data składania ofert: 2013-09-03

zobacz wynik
90. Postępowanie nr: ZP/34/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Czernickiego w Gdyni. II. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Łopianowej w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2013-08-13
Data składania ofert: 2013-09-02

zobacz wynik
91. Postępowanie nr: ZP/36/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna, monitoring oraz przegląd i konserwacja elektronicznych systemów alarmowych zainstalowanych na obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2013-07-08
Data składania ofert: 2013-07-24

zobacz wynik
92. Postępowanie nr: ZP/29/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Czapskiego w Gdyni. II- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Urszulanek w Gdyni. III - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Cylkowskiego w Gdyni. IV - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sieci kanalizacyjnej zlewni pompowni ścieków "Olchowa" w Redzie.


Data ogłoszenia: 2013-07-04
Data składania ofert: 2013-07-19

zobacz wynik
93. Postępowanie nr: ZP/25/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z USUNIĘCIEM PRZESZKÓD, ZASYPÓW I OSADÓW W STUDNIACH GŁĘBINOWYCH NA UJĘCIACH WODY „REDA” I „SIERADZKA” ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GDYNI ORAZ GMIN KOSAKOWO I PUCK


Data ogłoszenia: 2013-06-17
Data składania ofert: 2013-06-27

zobacz wynik
94. Postępowanie nr: ZP/23/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

WYKONANIE INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ STUDNI GŁĘBINOWYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2013-06-06
Data składania ofert: 2013-06-21

zobacz wynik
95. Postępowanie nr: ZP/22/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Badania laboratoryjne wody, ścieków, osadów ściekowych, skratek, piasku i popiołów


Data ogłoszenia: 2013-01-23
Data składania ofert: 2013-02-05

zobacz wynik
96. Postępowanie nr: ZP/03/2013
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

I.WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ORAŃSKIEJ W GDYNI. II.WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY GŁOWACKIEGO W GDYNI.


Data ogłoszenia: 2012-10-31
Data składania ofert: 2012-11-23

zobacz wynik
97. Postępowanie nr: ZP/36/2012
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów


Data ogłoszenia: 2012-10-15
Data składania ofert: 2012-11-05

zobacz wynik
98. Postępowanie nr: ZP/32/2012
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową DN225 w ul. Głównej w Bolszewie z siecią DN180 w ul. Sucharskiego w Wejherowie


Data ogłoszenia: 2011-08-16
Data składania ofert: 2011-08-30

zobacz wynik
99. Postępowanie nr: ZP/36/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej


Data ogłoszenia: 2011-06-06
Data składania ofert: 2011-06-21

zobacz wynik
100. Postępowanie nr: ZP/25/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie prac projektowych


Data ogłoszenia: 2011-04-28
Data składania ofert: 2011-05-18

zobacz wynik
101. Postępowanie nr: zp/17/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

BADANIA LABORATORYJNE WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK, PIASKU I POPIOŁÓW


Data ogłoszenia: 2011-03-09
Data składania ofert: 2011-03-31

zobacz wynik
102. Postępowanie nr: ZP/09/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Osada Rybacka w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2011-02-25
Data składania ofert: 2011-03-10

zobacz wynik
103. Postępowanie nr: ZP/05/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

1. Opracowanie raportów z monitoringu wód podziemnych ujęć wody (pakiety I – VI) 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego likwidacji urządzeń wodnych i obudowy studni (pakiet VII)


Data ogłoszenia: 2011-02-25
Data składania ofert: 2011-03-07

zobacz wynik
104. Postępowanie nr: ZP/06/2011
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie usługi inspekcji telewizyjnej studni głębinowych na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2010-11-19
Data składania ofert: 2010-12-03

zobacz wynik
105. Postępowanie nr: ZP/65/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 oraz sieci wodociągowej DN 150 w ul. Chopina w Wejherowie


Data ogłoszenia: 2010-11-10
Data składania ofert: 2010-11-30

zobacz wynik
106. Postępowanie nr: ZP/57/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2010-10-12
Data składania ofert: 2010-11-15

zobacz wynik
107. Postępowanie nr: ZP/51/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

ODBIÓR, WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW


Data ogłoszenia: 2010-05-27
Data składania ofert: 2010-06-17

zobacz wynik
108. Postępowanie nr: ZP/32/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości ok. 500mb w ul. Płk. Dąbka w Gdyni


Data ogłoszenia: 2010-05-19
Data składania ofert: 2010-06-08

zobacz wynik
109. Postępowanie nr: ZP/28/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ


Data ogłoszenia: 2010-04-06
Data składania ofert: 2010-05-10

zobacz wynik
110. Postępowanie nr: ZP/21/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji przepompowni ścieków Karwiny przy ul. Zapolskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Data ogłoszenia: 2010-02-24
Data składania ofert: 2010-03-17

zobacz wynik
111. Postępowanie nr: ZP/12/2010
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęcia "Brzozowa" w Gościcinie, w gminie Wejherowo (CPV 71351000).


Data ogłoszenia: 2009-07-28
Data składania ofert: 2009-08-18

zobacz wynik
112. Postępowanie nr: ZP/41/2009
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej CPV 90912000-3.


Data ogłoszenia: 2009-06-17
Data składania ofert: 2009-09-14

zobacz wynik
113. Postępowanie nr: ZP/34/2009
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna obiektów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2009-05-29
Data składania ofert: 2009-06-23

zobacz wynik
114. Postępowanie nr: ZP/32/2009
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Badania laboratoryjne wody, ścieków, osadów ściekowych, skratek, piasku i popiołów.


Data ogłoszenia: 2008-11-27
Data składania ofert: 2008-12-18

zobacz wynik
115. Postępowanie nr: ZP/58/2008
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Ochrona fizyczna i monitoring obiektów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Data ogłoszenia: 2008-09-01
Data składania ofert: 2008-09-29

zobacz wynik
116. Postępowanie nr: ZP/41/2008
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie sieci wodociągowej metodą korków poliuretanowych


Data ogłoszenia: 2008-08-29
Data składania ofert: 2008-09-19

zobacz wynik
117. Postępowanie nr: ZP/42/2008
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Badanie środowiska pracy


Data ogłoszenia: 2008-05-29
Data składania ofert: 2008-06-12

zobacz wynik
118. Postępowanie nr: ZP/24/2008
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Zakup badań laboratoryjnych wody, ścieków, osadów ściekowych, skratek i popiołów


Data ogłoszenia: 2008-03-05
Data składania ofert: 2008-03-31

zobacz wynik
119. Postępowanie nr: ZP/06/2008
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów


Data ogłoszenia: 2007-01-30
Data składania ofert: 2007-02-14

zobacz wynik
120. Postępowanie nr: ZP/02/2007
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie opracowań hydrogeologicznych ujęcia wód podziemnych WIELKI KACK w Gdyni (CPV 74271720-2)


Data ogłoszenia: 2006-07-10
Data składania ofert: 2006-07-27

zobacz wynik
121. Postępowanie nr: ZP/31/2006
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

WYKONANIE STUDIUM OPTYMALIZACJI EKSPLOATACJI UJĘCIA WODY “CEDRON” WRAZ Z PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH ROZBUDOWY UJĘCIA W KIERUNKU POŁUDNIOWO – WSCHODNIM W OPARCIU O WYKONANE MODELOWANIE HYDROGEOLOGICZNE


Data ogłoszenia: 2006-05-24
Data składania ofert: 2006-06-19

zobacz wynik
122. Postępowanie nr: ZP/20/2006
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Przetarg nieograniczony na zakup badań laboratoryjnych wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołów CPV 73111, CPC 34


Data ogłoszenia: 2006-05-24
Data składania ofert: 2006-06-12

zobacz wynik
123. Postępowanie nr: ZP/21/2006
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie opracowań hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych (CPC: 12, CPV: 74271720-2) w dwóch pakietach


Data ogłoszenia: 2006-03-13
Data składania ofert: 2006-03-28

zobacz wynik
124. Postępowanie nr: ZP/06/2006
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Wykonanie opracowań hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych w dwóch pakietach


Data ogłoszenia: 2006-02-06
Data składania ofert: 2006-03-01

zobacz wynik
125. Postępowanie nr: ZP/03/2006
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej i regulacji nadmiernych ciśnień w sieci wodociągowej na Działkach Leśnych w rejonie ulic: Wolności, Witomińskiej, Słupeckiej, Tatrzańskiej, Olsztyńskiej, Kwidzyńskiej i Mazurskiej w Gdyni; oraz dla modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Pawiej i Pustej w Gdyni.


Data ogłoszenia: 2005-08-02
Data składania ofert: 2005-08-22

zobacz wynik
126. Postępowanie nr: ZP/53/2005
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem PEWIK.

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamkniętej komory fermentacyjnej ZKF/6 (ob. 204/6) na GOŚ Dębogórze


Data ogłoszenia: 2005-06-08
Data składania ofert: 2005-07-14

zobacz wynik
127. Postępowanie nr: ZP/21/038-2/2005
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie analizy technicznej i ekonomicznej budowy głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze


Data ogłoszenia: 2005-03-03
Data składania ofert: 2005-05-04

zobacz wynik
128. Postępowanie nr: ZP/37/038-1/2004
Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nadzór nad realizacją Projektu Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków