Faktury, rozliczenia, płatności, reklamacje

Wyjaśnienie faktury dla klientów indywidualnych

Z prawej strony znajduje się wzór faktury z objaśnieniami poszczególnych pozycji.

Kliknięcie w grafikę spowoduje otworzenie dokumentu PDF.

Uwaga! W zależności od przepustowości łącza czas oczekiwania na pojawienie się dokumentu może być znaczny.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą e-mailową.

Faktura elektroniczna jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich klientów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – e-fakturą. Faktura elektroniczna zawiera takie same dane jak faktura papierowa oraz posiada taką samą wartość prawną.

W celu złożenia wniosku o e-fakturę należy zarejestrować się w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta i zaakceptować wniosek, który znajduje się w zakładce Sprawy/e-faktura.

Korzyści z e-faktury:

– brak opłaty abonamentowej za rozliczenie należności,

– krótszy czas dostarczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,

– możliwość odebrania faktury z każdego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do Internetu,

– brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,

– przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Okres obrachunkowy dla poszczególnych grup Odbiorców

Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej to długość okresu obrachunkowego wynosi:

  • jeden miesiąc – dla Odbiorców zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą
  • jeden kwartał – dla Odbiorców indywidualnych
  • pół roku – dla Odbiorców sezonowych

 

Podawanie odczytów przez Usługobiorców

W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, w ciągu 2 dni od daty wizyty odczytywacza, Odbiorca może osobiście odczytać i przekazać stan wskazań zamontowanego wodomierza zgodnie z informacją zawartą na pozostawionej przez niego ulotce.

 

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.

 

Reklamacje

Reklamacje dotyczące faktur należy zgłaszać w terminie płatności określonym na fakturze

W prowadzonej korespondencji prosimy powoływać się na kod nabywcy.