Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Taryfa / Cennik

P.T. Klienci!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

Nowe taryfy obowiązują od 18 maja 2018 roku.

 

Taryfa dla obszaru KZG  na okres od 18.05.2018 r. do 17.05.2021 r.

 

Taryfa dla Gminy Puck na okres od 18.05.2018 r. do 17.05.2021 r. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe, świadczone przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Cennik usług dodatkowych