Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Taryfa / Cennik

Informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

 

Nowe taryfy obowiązują od 12 września 2020 roku.

 

Taryfa KZG

 

Taryfa Gmina Puck

 

 

Taryfy archiwalne obowiązujące do 11 września 2020 roku.

Taryfa dla obszaru

Taryfa dla Gminy Puck

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe, świadczone przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Cennik usług dodatkowych