Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia
NIP: 586-010-44-34, REGON: 190563879, KRS: 0000126973
Citibank Handlowy: 89103011200000000034067001
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 218.382.600 zł
© PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.