Ogłoszenie wyniku przetargu ZP/39/2007

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR SPRAWY ZP/39/2007


na dostawę tabliczek hydrantowych i zasuwowych oraz słupków do tabliczek,

z podziałem na Pakiety.

Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

ul.Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wysokość kapitału zakładowego: 191.222.100 zł, KRS 0000126973, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 586-010-44-34, tel. 058-6687311, fax. 058-6687266, web: www.pewik.gdynia.pl. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Dostawa tabliczek hydrantowych i zasuwowych oraz słupków do tabliczek.

 2. Kryteria oceny ofert: cena – waga 100%.

 3. Pakiet nr 1:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 2 (dwie).

 2. Najniższa cena oferty:

  20.925,00 zł netto; 25.528,50 zł brutto.

 3. Najwyższa cena oferty:

  37.401,50 zł netto; 45.629,83 zł brutto.

 4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najkorzystniejsza oferta):

  TABPOL Dariusz Bonkowski

  13-100 Nidzica, ul. Warszawska 12b/25

  Data zawarcia umowy: 24.10.2007 r.

  Wartość umowy: 20.925,00 zł netto; 25.528,50 zł brutto.

 1. Pakiet nr 2:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 3 (trzy).

 2. Najniższa cena oferty:

  29.115,00 zł netto; 35.569,10 zł brutto.

 1. Najwyższa cena oferty:

  47.600,00 zł netto; 58.072,00 zł brutto.

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (najkorzystniejsza oferta):

  TABPOL Dariusz Bonkowski

  13-100 Nidzica, ul. Warszawska 12b/25

  Data zawarcia umowy: 24.10.2007 r.

  Wartość umowy: 105.568,82 zł netto, 128.793,96 zł brutto.

 1. Pakiet nr 3:

 1. Liczba otrzymanych ofert: 1 (jedna).

 2. Cena jedynej ważnej oferty:

  51.250,00 zł netto; 62.525,00 zł brutto.

 3. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  CZMUDA S.A.

  11-041 Olsztyn, ul. Sokoła 6c

  Data zawarcia umowy: 24.10.2007 r.

  Wartość umowy: 51.250,00 zł netto; 62.525,00 zł brutto.


Data: 06.11.2007 r.

Prezes Zarządu

mgr Henryk Tomaszewski